Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Velg det beste fra begge verdener, ikke inngå kompromiss.

Verdiøkende distribusjon

Alle innovative produsenter og kanalpartnere innen markedet for cybersikkerhet, nettverk og infrastruktur har ett felles mål: vekst. Exclusive Networks tror at verdiøkende distribusjon ikke bare gir denne veksten – den er til kun for å skape veksten.

Finn ut mer om hvordan vi konstant redefinerer verdi og dermed oppnår “Disruptive Distribusjon”.

Den nye sky-drevne og tjenestetilbydende måten å levere IT på gir mange produsenter en illusjon om at det å nå markedet nå er enklere enn noen sinne.

Ja, den gir mange fordeler, men den fundamentale dynamikken i salgssuksess blir likevel ikke endret. Embracing these brings many benefits, but they do not fundamentally alter the dynamics of sales success. Det å jobbe på tvers av forskjellige kulturer, sprk og tidssoner for å oppnå deling av samme tankesett og aksept fra kundene er fortsatt temmelig komplekst.

Produsentene står derfor overfor et valg:

  • Velge å samarbeide med et stort antall forskjellige VAD-spesialister lokalt og dermed ikke få samarbeid over flere land?
  • Gå bort fra det essensielle med å velge verdiøkende distribusjon og i stedet velge en global broadliner for å få størst mulig geografisk spredning?

Eller vil de velge det beste fra begge verdener – uten å inngå kompromiss – og lykkes i et globalt perspektiv, ved å inngå partnerskap med Exclusive Networks?

Contact Form


All fields with * are mandatory.