CipherTrust Data Security Platform
Oppdag | Beskytt | Kontrollér

Antall datainnbrudd øker med en alarmerende hastighet. Virksomhetenes IT-avdelinger kjemper mot en hel verden som ser etter potensielle mangler i perimeterbeskyttelse. I tillegg er det globale og regionale lover om personvern som må overholdes.

IT-sikkerhetsselskaper ser etter en datasentrisk løsning som sikrer data, ettersom data beveger seg fra nettverk til applikasjoner og skyen. Når perimeternettverkskontroller og sikkerhetskrav mislykkes – er databeskyttelse den siste forsvarslinjen.

CipherTrust Data Security Platform integrerer dataoppdagelse, klassifisering, databeskyttelse og detaljert tilgangskontroll, alt med sentralisert nøkkeladministrasjon. Denne løsningen gjør datasikkerhet enkelt og den sikrer migrering til skyen. Dette fører til færre ressurser for datasikkerhetsoperasjoner, generelle samsvarskontroller og betydelig redusert risiko over virksomheten.

Nøkkelegenskaper
– Monitorering og rapportering
– Data Protection Modules
  • Transparent kryptering av filer, databaser og containere
  • Tokenisering med data masking (dynamisk og statisk) med User Acccess Controll
– Sentralisert nøkkelhåndtering
  • Nøkkeladministrasjon for flere skyintegrasjoner
  • Nøkkeladministrasjon for Oracle TDE, big data, MS SQL, SQL Server Always Encrypted og mer
– Data Discovery med Data Classification
  • Risikoanalyse med datavisualisering
Viktige fordeler med CipherTrust-plattformen:

 

Forenkler – ”Discover, Protect and Control”
CipherTrust Data Security Platform forenkler administrasjonen. Fra et system overvåkes alle moduler og policyer og utvalgte kontroller etableres her. Virksomheten kan enkelt oppdage personvernmangler, prioritere beskyttelse og ta velbegrunnede beslutninger om personvern og sikkerhetsmandater allerede før en endring finner sted.

 

Sikrer Compliance
Hvis virksomheten er underlagt en tilsynsmyndighet eller hvis IT-revisorer utfører en revisjon, er det selvsagt viktig å kunne vise at du har kontroll over dine sensitive data. Det forventes ofte omfattende rapporter som viser at det er samsvar. Denne typen rapporter er forhåndsdefinert.

 

Sikrer skymigrering og hybridskyløsninger
CipherTrust Data Security Platform tilbyr avansert kryptering og sentraliserte nøkkeladministrasjonsløsninger som gjør det mulig for selskaper å lagre sensitive data på en sikker måte i skyen. Med “Bring Your Own Encryption” (BYOE) for flere skyer, blir det mulig å unngå låseffekter fra skyleverandører.

Vil du vite mer om Thales eller CipherTrust?

Kontakt Espen Andreassen i Exclusive Networks.

Kontakt Espen

Om Thales
Thales hjelper virksomheter med å se utover den tradisjonelle måten å kryptere, der de ofte håndterer kryptografiske nøkler i separate siloer i stedet for å jobbe med en samlet plattform og på en strukturert måte.

 

Med CipherTrust er virksomheten klar for neste cyberangrep. Det vil fortsatt ikke være noe nyttig å stjele.