Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Provides user behaviour analytics

Exabeam

Eksisterende sikkerhetsteknologi hjelper ikke sikkerhetsteam godt nok med å oppdage og effektivt respondere på moderne cyber-angrep – typisk utført ved å bruke gyldig, men stjålen innlogginsinformasjon. Dette på grunn av begrenset forståelse av brukeratferd, utilstrekkelig innsikt i angrep og en overveldende mengde av sikkerhetsstøy. Dette resulterer i utilstrekkelig tid og mulighet til å gjennomføre utvidede manuelle analyser.

Exabeam leverer analyser av brukeratferd og drar nytte av eksisterende logdata for å oppdage moderne angrep, prioritere hendelser på en effektiv måte og hjelpe sikkerhetsansatte med å respondere på en effektiv måte. Analysene bruker faktisk atferd til å fastslå risiko og informere overarbeidede sikkerhetsansatte om potensielle angrep, samt hvordan de kan avhjelpe disse. Analyser av brukeratferd kan, hvis utført på korrekt vis, tilføre et kraftig analytisk lag til eksisterende sikkerhetsteknologier, ved å oppdage nye angrep, prioritere hendelser og guide til effektive motsvar.

 

Kontaktperson i Exclusive:

Espen Andreassen

Partner Account Manager

Tlf: +47 922 14 297
E-post: eandreassen@exclusive-networks.com

 

Eivind Zetterstrøm

Senior Presale Engineer

Tlf: +47 928 44 985
E-post: ezetterstrom@exclusive-networks.com

 

 

Website

Contact Form

All fields with * are mandatory.

Contact Form


All fields with * are mandatory.