Nozomi Networks Logo

Nozomi Networks er ledende innen sikkerhetssystemer for industrielle kontrollsystemer (ICS), med den mest omfattende plattformen for å levere sanntidssikkerhet og operativ synlighet.

 

Visit Website

Espen Andreassen

Business Unit Manager Security

Tlf: +47 922 14 297
E-post: eandreassen@exclusive-networks.com

Ta kontakt med oss