Pogledajte naš portfolio

Uvek relevantna rešenja za cyber sigurnost

Pomažemo u tranziciji prema sigurnom digitalnom svetu uz pomoć rešenja za zaštitu mreže.

Globalni channel partneri trebaju specijalista. Osiguravamo sigurnu optimizaciju, skaliranje, povezivanje i orkestraciju digitalne infrastrukture – kako bismo stvorili siguran i potpuno pouzdan digitalni svet.

Pretražite rešenja za mrežu

Rešenja su mapirana prema priznatim tržišnim kategorijama. Exclusive Networks ima specijaliste za svako od njih – uz mogućnost globalne isporuke usluga najvišeg nivoa.

O čemu se radi?

ACD kontroleri omogućavaju rad aplikacija te sigurnost i korisnost resursa

Naša rešenja:

F5 Logo

O čemu se radi?

Backup i recovery rešenja su ključna za održavanje kontinuiteta poslovanja. Organizacijama omogućavaju upravljanje nad odvojeno sačuvanim kopijama svih ili dela relevantnih podataka. Takođe osiguravaju nastavak rada uz minimalne prekide u slučaju napada ransomwarea i drugih pretnji. 

Naša rešenja:

commvault logoPureStorage Logo

O čemu se radi?

CASB je središnji deo sigurnosne cloud strategije i pozicionira se između korisnika cloud rešenja i cloud aplikacija. Omogućava praćenje aktivnosti, sprovođenje sigurnosne politike i organizacijama osigurava rad aplikacija uz smanjenje rizika. 

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto Logo

What is it?

Enkripcija podataka je ključan aspekt sigurnosne strategije. Enkripcija osetljivih podataka je omogućena prilikom njihovog mirovanja ili tranzita (ili oba). 

Naša rešenja:

Thales Logoentrust logo

What is it?

DDI rešenja upravljaju kritičnim core mrežnim uslugama – DNS-om (Domain Name System), DHCP-om (Dynamic Host Configuration Protocol) i IPAM-om (IP Access Management) – i osiguravaju maksimalnu efikasnost. 

Naša rešenja:

Infoblox Logo

What is it?

Endpoint Detection and Response (EDR) nadilazi mogućnosti EPP-a i ima mogućnost otkrivanja novih malicioznih napada te njihove prevencije. Nadzire i sanira sigurnosne incidente te omogućava proaktivnu analizu pretnji. 

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto Logo

What is it?

Endpoint Protection Platform (EPP) predstavlja prvu liniju odbrane. Takva su rešenja dizajnirana s ciljem detekcije i blokade malicioznih napada na nivou uređaja, i to uz pomoć niza odlika koje mogu identifikovati i najnovije pretnje. 

Naša rešenja:

What is it?

Zaštitni zidovi nove generacije (NGFW) nastavljaju se na tradicionalna firewall rešenja i omogućavaju snažniju zaštitu organizacija. Donose niz novih odlika i omogućava daleko veću kontrolu. 

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto Logo

What is it?

Upravljanje identitetom i pristupom (IAM) osigurava da pravi ljudi u pravo vreme imaju pristup pravim resursima, i to iz pravih razloga. IAM doprinosi cyber sigurnosti i osigurava usklađenost s pravilima. 

Naša rešenja:

entrust logoThales Logo

What is it?

Network Packet Brokers je tehnologija koja implementira niz alata za pristup i analizu prometa cele mreže. Omogućava nadzor u stvarnom vremenu i optimizuje sigurnosne alate kako bi se eliminisale potencijalne “rupe”. Omogućava sveobuhvatan pregled mrežnog prometa. 

Naša rešenja:

Gigamon Logo

What is it?

Privileged Access Management (PAM) osigurava rad kritičnih funkcija za neometan rad administratora i drugih privilegovanih korisnika. Uglavnom se implementira kao deo rešenja za upravljanje pristupom (IAM). 

Naša rešenja:

Fudo Security logoThales Logo

What is it?

Glavna uloga SIEM rešenja je prikupljanje i analiza svih dostupnih informacija vezanih uz sigurnost. Uglavnom se radi o velikim i kompleksnim bazama podataka. Nakon prikupljanja, pristupa se stvaranju prioritetnih uvida u realnom vremenu na osnovu kojih sigurnosni timovi deluju. SIEM omogućava detaljne izveštaje s ciljem stvaranja usklađenosti. 

Naša rešenja:

Fortinet Logo

What is it?

SASE spaja SD-WAN odlike i mrežne sigurnosne funkcije. Identifikuje korisnike i uređaje, primenjujući sigurnosnu politiku i stvarajući siguran “as a service” pristup aplikacijskim podacima. 

Naša rešenja:

Fortinet LogoInfoblox LogoPalo Alto Logo

What is it?

SOAR rešenja omogućavaju organizacijama da odgovore na sigurnosne pretnje bez ili uz smanjenje potrebe za ljudskom intervencijom. Osnažuju rad sigurnosnih timova s pametnim i automatskim odlikama, omogućavajući im fokusiranje na one zadatke koje stvarno zahtevaju njihovu pozornost. 

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto Logo

What is it?

Secure Email Gateways (SEG) štiti email, jedan od najrizičnijih vektora napada. Sprečava širenje malwarea, detektuje maliciozne priloge, blokira phishing napade i neželjeni spam te čuva integritet email pošte. 

Naša rešenja:

Proofpoint Logo

What is it?

UEBA rešenja koriste analitiku za stvaranje standardnih profila ponašanja korisnika i drugih entiteta (hostovi, mrežni promet, aplikacije). Onoj aktivnosti koja se detektuje kao anomalija pristupa se s oprezom, temeljem čega je omogućeno otkrivanje potencijalne sigurnosne pretnje. 

Naša rešenja:

Palo Alto Logo

What is it?

SD-WAN rješava izazove tradicionalnog povezivanja udaljenih lokacija s centralnom lokacijom. SD-WAN prioritizuje promet i bira najefikasniji put od A do B lokacije nezavisno o tehnologiji. Osigurava pregled mreže i centralno upravljanje. 

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto Logo

What is it?

Web Application Firewall (WAF) štiti web aplikacije i API-je od raznih napada i online prevara, SQL i cross-site scripting (XSS). Stvara snažan odbrambeni mehanizam za zaštitu ključnih web elemenata. 

Naša rešenja:

F5 Logo

What is it?

Wired i wireless LAN pristupna tehnologija je esencijalan element koji omogućava visoke performanse te sigurnu povezanost s lokalnim mrežama. 

Naša rešenja:

Extreme LogoFortinet Logo

Naša rešenja:

netscout logoF5 Logo

Naša rešenja:

red hat logo

Naša rešenja:

Lifesize logo

Pogledajte mogućnosti primene

Pridružite nam se na putu prema potpuno sigurnom digitalnom svetu. Obratite se našim stručnjacima i objasnite svoje potrebe.

Zašto je važno da se zaštitite?

Cyber napadi se stalno razvijaju, a napadači svakodnevno pronalaze nove i inovativne načine da prodru u mrežu.

Sve veća količina korporativnih podataka je ugrožena, a napredni cyber napadi kao što su WannaCry i Petya/NotPetya postaju sve prisutniji. Istražite naš portfolio distribucije i otkrijte inovativna rešenja koja će zaštititi vaše poslovanje i omogućiti vam da održite korak sa sve većim brojem bezbednosnih pretnji.

Naša rešenja:

Fortinet LogoInfoblox LogoPalo Alto LogoProofpoint LogoThales Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Podaci su jedan od najvrednijih resursa organizacije. Kompanije su svesne važnosti zaštite, ali i dalje ima cyber napada, a potom i neizbežnog gubitka podataka. Cyber napadi predstavljaju sve veći izazov za današnje organizacije, posebno u slučaju krađe.

Istražite naš portfelj distribucije i otkrijte inovativna rešenja koja će zaštititi vaše podatke i omogućiti vam da održite korak sa sve većim brojem bezbednosnih pretnji.

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto LogoProofpoint LogoThales Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Količina podataka i zahtjevi prema aplikacijama neprestano rastu. Podatkovni centri moraju da budu isplativi, agilni i sigurni.

Pod pretpostavkom da su napadi neizbežni i da su zahtevi za većim kapacitetom skladištenja u porastu, donosimo vam pregled pažljivo odabranih distributera čija rešenja efikasno reaguju na brzinu promena u kontekstu centara podataka.

Naša rešenja:

Fortinet LogoGigamon LogoInfoblox LogoPalo Alto LogoProofpoint LogoThales Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Skoro svi napadi unutar kompanije počinju insajderskim napadom. Bilo da se radi o zlonamernom napadu ili o kompromitovanom napadu, insajderski napad je najveća pretnja mreži.

Stoga nije iznenađujuće što se mnoge organizacije fokusiraju na borbu protiv insajderskih pretnji. Istražite rešenja iz našeg portfelja koja će vam pružiti efikasnu odbranu.

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto LogoThales Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Internet stvari donosi ekspanziju podataka koji ulaze u mrežu, čuvaju se i obrađuju. Iako trend usvajanja IoT uređaja donosi mnoge prednosti, sa sobom nosi i rizike.

Što je više uređaja povezano na vašu mrežu, veća je oblast napada. Vidljivost je stoga ključna. Naime, ono što ne vidite ne možete ni da obezbedite. Istražite naš portfolio distribucije i otkrijte inovativna rešenja koja će podržati vaše poslovanje u vreme kada broj IoT uređaja stalno raste.

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Prilikom premeštanja preduzeća u oblak, svaka organizacija mora uzeti u obzir brojne stvari.

Koja opterećenja treba prvo preneti? Da li će se pristupiti potpunom prelasku na oblak ili će se usvojiti hibridni model? Kako zaštititi podatke koji se čuvaju u oblaku? Kako osigurati da stvarni pojedinci imaju pristup pravim podacima u pravo vreme?

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto LogoProofpoint LogoThales Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Sve više kompanija prelazi na 0365. Ekclusive Netvorks ima niz rešenja u svom portfelju koja pružaju mogućnost da identifikuju, zaštite i ograniče pristup vašim vitalnim podacima. Istražite rešenja u našem portfoliju koja će podržati vaš prelazak na oblak.

Naša rešenja:

Fortinet LogoPalo Alto LogoProofpoint LogoThales Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Orkestracija postaje sve važnija za kompanije jer je to proces koordinacije, konfiguracije, upravljanja i nadzora složenih sistema.

Automatizacija i orkestracija vašeg radnog okruženja može dovesti do brojnih poslovnih prednosti, uključujući efikasnost i smanjene operativne troškove. Orkestracija omogućava kompanijama da skaliraju mrežu i stvore agilnije i brže okruženje.

Naša rešenja:

Gigamon Logo

Zašto je važno da se zaštitite?

Ne možete zaštititi ono što ne vidite.

Kako količina uskladištenih podataka raste i više uređaja se povezuje na mrežu, okruženje postaje složenije.

Kako broj sofisticiranih cyber napada raste, bezbednost postaje od primarnog interesa za preduzeća. Pored posedovanja pravih alata, od vitalnog je značaja da se obezbedi vidljivost koja će pomoći u borbi protiv pretnji.

Naša rešenja:

Fortinet LogoGigamon LogoPalo Alto Logo

Istražite naš portfolio pouzdanih rešenja visokih performansi

POGLEDAJTE NAŠ TEHNOLOŠKI PORTFOLIO