Proofpoint Logo

Proofpoint je proizvođač bezbednosnih rešenja za zaštitu e-mail saobraćaja i nekoliko godina za redom je prepoznat kao lider u kontekstu Secure Email Gateway i Enterprise Information Archiving prema Gartneru.

Proofpoint omogućava isporuku integrisanih on-demand rešenja za zaštitu e-mail saobraćaja od pretnji. Obezbeđuje usklađenost sa propisima, upravljanje informacijama i bezbednu komunikaciju.

Posetite zvaničnu stranicu

Javite nam se