Red Hat OpenShift ускорява обработката на данни и подобряват потребителското изживяване

По-добри изживявания чрез приложения, действащи въз основа на данните (data-powered applications).

Очакванията на клиентите се увеличават непрекъснато, нараства и търсенето на по-голям достъп до устройства, данни и приложения, предлагащи нови изживявания. Всяко взаимодействие между една компания и неин клиент вече представлява смесена комбинация от технологии и точки на взаимодействие. За организациите това представлява уникална възможност за извличане на ключова информация чрез анализиране на данните на локално ниво с цел предприемане на действия. Те включват например откриване на аномалии в производството, прогнозна поддръжка на петролни платформи, нови предложения за услуги в умните градове или безконтактни плащания в магазините. Данните помагат на организациите и да предлагат нови, модернизирани приложения с подобрено потребителско изживяване като добавена/виртуална реалност (AR/VR) и видео стрийминг в индустрии като телекомуникациите, здравеопазването и образованието.

 

Тази задача обаче не е толкова лесна. Събирането и анализирането на данни, чрез които бързо се създават моделите или се предоставя изживяване, което потребителите очакват от приложението, изисква различен подход към традиционната, централизирана ИТ архитектура. И точно тук на помощ идват периферните изчислителни технологии (Edge computing).

Скоростта за намиране на релевантна информация зависи от бързата обработка на данните

Edge computing помагат на организациите да разширят своята инфраструктура до по-отдалечени места – по-близо до потребителите и до източниците на данни.

С Edge computing можете да поставите приложения, управлявани с помощта на изкуствен интелект/ машинно обучение (AI/ML), по-близо до източници на данни като сензори, камери и мобилни устройства, за да събирате по-бързо аналитични данни, да идентифицирате модели и след това да действате въз основа на вашите конкретни бизнес нужди.

Освен това Edge computing помагат за мащабиране на централизираните ресурси на даден център за данни чрез локално разполагане на по-малка инфраструктура. По този начин се намаляват изискванията както за инфраструктурата на централния обект, предназначена за обработка на данни, така и за връзките обратно към този обект.

Но основните предимства на Edge computing са свързани и с някои усложнения:

  • Мащаб. Внедряването на Edge computing може да се извършва за хиляди обекти чрез минимален или никакъв ИТ персонал на място, но те да се различават по отношение на изискванията за физически параметри и среда.
  • Оперативна съвместимост. Периферните стекове могат да се състоят от различни хардуерни и софтуерни елементи, включващи множество технологии от различни доставчици, които трябва да работят заедно, за да отговорят на потребностите при различните ситуации.
  • Управляемост. Силно децентрализираната периферна архитектура може бързо да стане трудна за управление, а това да доведе до нуждата от разрастване на съществуващите екипи от ИТ специалисти и разработчици, породена от разрастването и мащабирането на приложенията и инфраструктурата.

Red Hat OpenShift осигурява работата на периферните изчисления

Red Hat OpenShift осигурява постоянство добро изживяване, независимо  къде се намират приложенията – локално, в облачна среда или на самолет, кораб, в дистанционни офиси. С Red Hat OpenShift ИТ екипите могат да осигурят инфраструктурни ресурси – безопасно, скоростно и последователно, в голям мащаб, а разработчиците имат свободата да създават и да управляват приложения, използвайки предпочитаните от тях инструменти и процеси.

Възможностите за гъвкава топология включват единична точка (Single node), клъстер от три точки (Three bide cluster) и отдалечена работна точка (Remote worker node), които ви позволяват да разширите хибридните ресурси и възможности на облака до отдалечени обекти с различен физически размер и наличен капацитет за захранване и охлаждане или до места, където мрежовата свързаност към основния център за данни е непостоянна.

С Red Hat OpenShift разполагате с необходимата гъвкавост, за да разгърнете цялостното внедряване, включително на периферни обекти, дори при промени на бизнес стратегията. Разработчиците пишат код, без да „се вълнуват“ дали приложението ще работи в определена архитектура или не, а ИТ операциите се осъществяват на една консистентна платформа, която работи в локална, публична, хибридна, мултиоблачна или Edge среда. Използването на контейнери и Kubernetes във всички тези среди позволява на организациите да разчитат на същите инструменти и процеси, насочени към сигурността, за да предоставят надежден и преносим софтуер за по-малко време и при подходящ мащаб.

Red Hat OpenShift, както и останалото широко портфолио на Red Hat, сформират основните градивни елементи, които заедно с нашата екосистема от партньори помагат на клиентите да създадат децентрализирана архитектура за периферни изчисления (Edge computing). Тази архитектура предоставя на организациите възможността да се ангажират по-задълбочено с клиентите и да разработват нови бизнес модели с помощта на данни и приложения. Научете повече за това как Red Hat OpenShift подкрепя Edge computing www.redhat.com

За Exclusive Networks България

Exclusive Networks е официален дистрибутор на Red Hat за България от 2016 г.

С офиси в 43 държави и възможността да обслужва клиенти в над 170 държави на пет континента, Exclusive Networks прилага уникален модел от типа „локални продажби, глобален мащаб“, съчетаващ изключителния фокус и стойност на местните, независими партньори с мащаба и предоставянето на услуги от единен световен дистрибутор с огромни възможности – www.exclusive-networks.com/bg