Exclusive Networks Rises to Pandemic Challenge with Strong FY2020 Performance and Financial Results

Приходите на глобалния специализиран ИТ дистрибутор, който наскоро придоби Veracomp с офисa им в България, нарастват до 2,6 млрд. евро на годишна база

  • Фирмата преодолява трудните условия за търговия и постига показатели над средните за пазара
  • Рекордни продажби и оперативни приходи с 8% ръст на годишна база
  • Фокусът върху ключови доставчици на решения за киберсигурност подсилва резултатите, които изпреварват темповете на растеж на ИТ сектора
  • Дигиталната платформа X-OD е с принос за растежа, добавяйки периодични приходи от абонаменти
  • Експанзията по света продължава, въпреки пандемията, осъществени са нови стратегически придобивания
  • Поставят се основите за изпълнение на новата визия за 2021 г. за затвърждаване на компанията като специализиран дистрибутор на надеждна дигитална инфраструктура

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ – 18-ти март 2021 г. – Exclusive Networks, глобален специализиран ИТ дистрибутор на решения за надеждна ИТ инфраструктура, днес обяви своите финансови резултати за 2020 г., които показват висок ръст, въпреки безпрецедентните условия за търговия в световен мащаб. Компанията поддържа своя темп на растеж със забележителните 8% органичен ръст на продажбите, и продължава да разширява глобалното си покритие и ключови експертизи с осъществяването на три стратегически придобивания. През годината Exclusive Networks продължава дигитализацията на своите бек-офис операции и стартира платформата X-OD (Exclusive Networks on Demand), която предоставя ИТ решения от водещи производители и професионални услуги на абонаментен принцип. Това също допринася за рекордните тази година продажби и оперативни приходи.

Повече информация по темата:

https://www.exclusive-networks.com/exclusive-networks-rises-to-pandemic-challenge-with-strong-fy2020-performance-and-financial-results/