Zaštita kompleksnih mreža uz Security Fabric

Za organizacije, digitalizacija ne donosi samo unaprjeđenje poslovanja kroz uvođenje novih praksi i alata, već i dugoročnu uštedu. Ipak, digitalizacija svakodnevno povećava kompleksnost mreža. Uočavanje cyber napada je teže, broj točaka upravljanja i sigurnosnih rješenja se povećava, a ukupna razina sigurnosti smanjuje.

Upravljanje kompleksnim mrežnim sustavima je izazovno, ali postoje načini na koje organizacije mogu pojednostaviti nadzor i osigurati dosljednu razinu sigurnosti. Najvažniji su:

 1. Konsolidacija mrežne infrastrukture i sigurnosti. To ustvari podrazumijeva centralizirano upravljanje svim mrežnim uređajima unutar organizacije i sigurnosnim alatima različitih proizvođača.
 2. Korištenje automatizacije i alata za analizu podataka, čime se osigurava brži i puno precizniji odgovor na sigurnosne prijetnje.
 3. Definiranje sigurnosnih pravila i standarda kako bi se osigurala njihova konzistentna provedba.
 4. Kontinuirana edukacija zaposlenika o sigurnosnim prijetnjama. Takav pristup drastično smanjuje napade do kojih dolazi „iznutra“, najčešće zbog zamora ili nepažnje.
 5. Kontinuirano ažuriranje sigurnosnih alata te praćenje noviteta i trendova u svijetu cyber sigurnosti.

Zašto je konsolidacija mrežne infrastrukture i sigurnosti važna?

Vratimo se na prvi korak. Što točno znači konsolidacija mrežne infrastrukture i sigurnosti? I što je dovelo do te potrebe?

Hibridni rad u postpandemijskom svijetu više ne spada u kategoriju „novog normalnog“, već samo normalnog. Zaposlenici se na organizacijske resurse spajaju od bilo kuda i bilo kada.

Mreže, međutim, nisu kompleksne samo zbog podataka raspršenih diljem servera, aplikacija, baza podataka te privatnih i virtualnih oblaka. Do kompleksnosti dovode sljedeći faktori:

 • Veličina: Mreže su sve veće i složenije, što znači da ih čini mnoštvo uređaja, podataka i aplikacija kojima se treba upravljati.
 • Raznolikost: Uključenost velikog broja uređaja i aplikacija (IoT uređaji, mobiteli, računala, cloud-based aplikacije…) znači da se sigurnosni incidentni mogu pojaviti na bilo kojem dijelu mreže.
 • Dinamičnost: Mreže se stalno mijenjaju zbog promjena na uređajima i aplikacijama i u ponašanju korisnika.
 • Složenost: Mreže se sastoje od različitih protokola i tehnologija, kao što su TCP/IP, DNS, DHCP, itd.
 • Virtualizacija: Mreže se sve više virtualiziraju, što znači da se više aplikacija i podataka stavlja u virtualna okruženja.

Svi ti razlozi čine mreže kompleksnim i dovode do predvidljive posljedice: broj cyber napada svakodnevno raste. Između ogromnog broja proizvođača, organizacije biraju između velikog broja sigurnosnih rješenja. Takva situacija najčešće rezultira oslanjanjem na nekoliko različitih proizvođača i implementacijom više različitih rješenja.

Moderno poslovanje zahtijeva primjenu arhitekture koja omogućuje nadzor fragmentirane infrastrukture. Takva arhitektura treba omogućiti jednostavno usvajanje novih tehnologija i alata, te automatizirati procese. Dakle, izgradnja sigurne, fleksibilne i skalabilne mrežne arhitekture nikada nije bila važnija. Ali odakle krenuti?

Mrežna oprema, identiteti korisnika, aplikacije u oblaku i IoT uređaji samo su neke od točaka koje treba nadzirati. Da bi upravljale tim istim točkama, tvrtke se oslanjaju na niz različitih rješenja.

Rastuća digitalizacija povećava kompleksnost mreža. Vidljivost se smanjuje, a broj točaka upravljanja povećava.
Rastuća digitalizacija povećava kompleksnost mreža. Vidljivost se smanjuje, a broj točaka upravljanja povećava.

 

Kompleksnost se povećava, vidljivost smanjuje, a broj sigurnosnih praznina raste. Sigurnosne praznine, naravno, dovode do povećane izloženosti.

Uzmimo za primjer deep packet inspection (DPI). Industrija je preplavljena rješenjima koja se mogu baviti inspekcijom kriptiranog prometa. Naravno, ne želimo da nam svako implementirano rješenje radi inspekciju packeta. Da bismo to izbjegli, kreiramo pravila. U teoriji, pravila su korisna, ali isto tako mogu dovesti do praznina i kompleksnosti.

Što je Cybersecurity Mesh?

Zbog ovih izazova, Gartner je prošle godine predstavio Cybersecurity Mesh (CSMA). Cybersecurity Mesh proširuje tradicionalan koncept sigurnosti.

Arhitektura se temelji na činjenici da više ne postoje fizičke granice. Potrebno je, naime, dosljedno provjeravati identitete i primijeniti sigurnosne politike u različitim okruženjima, uključujući i cloud i non-cloud okruženja. U prijevodu, potrebno je usvojiti centralizirano upravljanje identitetima i pristupom. Cybersecurity Mesh naglašava potrebu za automatizacijom procesa i pruža višu razinu zaštite podataka i sustava.

Novi-stari koncept – Security Fabric

Fortinet ovu arhitekturu već više od 10 godina poznaje kao Security Fabric. Uz konvergenciju mreže i sigurnosti, Fortinet Security Fabric nadilazi izazove proizašle iz kompleksnih i distribuiranih mreža.

Kao konzistentna cybersecurity okolina koja omogućuje skalabilnost i fleksibilnost prilikom dodavanja novih komponenti, Fortinet Security Fabric pojednostavljuje nadzor. Koncept integrira različite sigurnosne komponente, što omogućuje centralizirano upravljanje i praćenje sigurnosnih događaja.

To pojednostavljuje upravljanje sigurnošću, smanjuje vrijeme potrebno za dijagnostiku i rješavanje problema te povećava učinkovitost. Osim toga, Fortinet Security Fabric omogućuje lakše provođenje kontrole pristupa i politika sigurnosti.

Fortinet Security Fabric je koncept koji se temelji na portfelju rješenja koja sadrže više od 50 sigurnosnih i mrežnih rješenja. Ova rješenja su dizajnirana tako da se mogu lako integrirati i povezati, što omogućuje jednostavno dijeljenje i povezivanje podataka o prijetnjama.

Fortinet Security Fabric
Fortinet Security Fabric

 

To omogućuje bolju vizualizaciju i analizu sigurnosnih događaja te automatski odgovor na napade. Fortinet Security Fabric također omogućuje automatizaciju sigurnosnih procesa te omogućuje lakše provođenje kontrole pristupa i politika sigurnosti.

Security Fabric otklanja izazove hibridnog rada, sprječava napredne napade poput ransomwarea i omogućuje dugoročnu uštedu.

Fortinet Security Fabric objedinjuje tri temeljna koncepta:

 • Fortinet Secure Networking
 • Fortinet Zero Trust Access
 • Fortinet Cloud Security

 

Zanima vas više informacija o Fortinet Security Fabric? Javite nam se.