Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Unifies prevention, detection, & response

SentinelOne

SentinelOne forener forebygging, gjenkjenning og respons i en plattform, drevet av sofistikert maskinlæring og intelligent automatisering. Det setter deg i stand til å forutse ondsinnet opptreden på tvers av store trussel-vektorer i sanntid, og samtidig eliminere trusler med fullautomatiske, integrerte responsevner og endre ditt forsvar mot de mest avanserte cyber-angrep.

Kontaktpersoner i Exclusive:

Kay Sørebø

Vendor Manager

Tlf: +47 954 27 577
E-post: ksorebo@exclusive-networks.com

 

 

Vegard N. Løvberg

Vegard Løvberg

Business Development Manager

Tlf: +47 469 23 258
E-post: vlovberg@exclusive-networks.com

 

 

Website Sentinel One Microsite SentinelOne Ranger

Contact Form

All fields with * are mandatory.

Contact Form


All fields with * are mandatory.