Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Kesintisiz ve Yüksek Performans Uygulama Deneyimi

Cıtrıx

NetScaler

NetScaler sunucuların performansını arttıran, uygulamaların güvenliğini sağlayan ve maliyetleri önemli seviyelerde düşürerek uygulamaları uygulamaları beş kata varan oranda daha iyi çalışmasına yardımcı olan çok fonksiyonlu bir uygulama karşılama çözümüdür.

Firmaların müşterilerine hizmet verdiği sistemlerin sağlanabilmesi için sunucu kurulumlarının maliyeti ve karmaşası her geçen gün dramatik bir şekilde artmaktadır. Her kurumda tipik olarak yaşanan hizmet sayısına paralel web uygulama sayısındaki patlama sonucu, sunucu sayısı da hızla artmakta; yönetilmesi imkansız bir iş yükü ve ekstra maliyet oluşturmaktadır. Sunucu sayısındaki artış mevcut network altyapısına aşırı bir yük oluşturmakla birlikte bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir.

Artık, BT departmanları bu ihtiyaçları karşılamak adına daha fazla sunucu, kapasite ve donanım alarak cevap veremez hale gelmektedirler. NetScaler; sunucuların performansını arttırması, sunucuların iş yükünü fazlasıyla alması ve sunucuları optimize etmesiyle BT departmanlarının işini kolaylaştıracak profesyonel çözümler sunmaktadır.

Citrix NetScaler yekpare bir web uygulama iletim çözümü olup L4-7 trafik yönetimi ile uygulama sürekliliğini teminat altına alarak, veritabanı yük dengelemesi yaparak, entegre uygulama Application Firewall özelliği ile güvenliği artırarak ve sunucu yükünü önemli oranda azaltarak uygulamaların beş kata varan oranda daha iyi çalışmasını sağlar. Firmalarda sunulan Hizmetlerin sürekli erişilebilir olması için coğrafi konumlar arası yük dengeleme/ yedeklilik hizmeti de sunmaktadır. Böylelikle toplam sahip olma maliyetinin (TSOM) azalmasına yardımcı olur, kullanıcı etkileşimini optimize eder ve hizmetlerin devamlı erişilebilir olmasını garanti altına alır.

Web ve veritabanı sunucularının önününe konumlandırılan NetScaler, yüksek hızda yük dengeleme ve içerik anahtarlamayı uygulama hızlandırma, data sıkıştırma, içerik önbellekleme, çok katmanlı web önbellek yönlendirme, SSL hızlandırma, network optimizasyonu, işlem seviyesi uygulama görünürlüğü ve uygulama performans izleme özellikleriyle birleştirir. Her fonksiyon için ayrı bir ürün ve lisanslama gerektiren diğer yaklaşımların tersine NetScaler kurulumu ve işletimi kolay yekpare bir donanımdır ve basitleştirilmiş bir lisanslama yapısına sahiptir. İhtiyaçlara göre belirlenmiş 3 ana lisans modeliyle ilgili özellikleri sunmaktadır.

Geniş bir cihaz kapasite yelpazesiyle sunulan donanımların yanı sıra, NetScaler aynı zamanda sanal bir hizmet olarak da alınabilir. NetScaler VPX sanal cihazı ile, NetScaler standart sunucular üzerine veri merkezinde herhangi biryerde kurulabilir. İster üretim ortamında, ister uygulama iletim teknolojisinin entegre edildiği test ve geliştirme ortamlarında NetScaler VPX sanal donanım ile yük dengeleme, uygulama hızlandırma, uygulama güvenliği ve sunucu yükü azaltma işlerini yapılabilir kılar. NetScaler VPX kolaylıkla ve pratik olarak talep üzerine veri merkezinde veya bulut ortamlarında dakikalar mertebesinde servise alınabilir.

 

 

Website Virtual Appliance Phisical Appliance Sertifikalı Citrix Eğitimlerimiz

Contact Form

All fields with * are mandatory.

Contact Form


All fields with * are mandatory.