75% van de OT bedrijven had vorig jaar minstens één beveiligingsincident

Fortinet is een leverancier van netwerkbeveiligingsapparatuur en één van de marktleiders in cyber security met gespecialiseerde oplossingen die bedrijven beschermt tegen de geavanceerde bedreigingen van vandaag de dag. De geconsolideerde producten en diensten bieden een brede en geïntegreerde bescherming tegen de dynamische bedreigingen en vereenvoudigen gelijktijdig de IT beveiligingsinfrastructuur. Het brede assortiment van netwerk, content security en secure access helpt bij het beveiligen van een gehele onderneming – van endpoint tot aan de grenzen en de kern van netwerken, databases en applicaties.

Het rapport van Fortinet geeft aan welke kansen er voor bedrijven liggen om zich te beschermen tegen het toenemende aantal IT- en OT- bedreigingen. Daarnaast biedt het een overzicht van de laatste ontwikkelingen die van invloed zijn op organisaties met OT-omgevingen en reikt maatregelen aan die IT- en security-teams helpen om hun omgevingen effectiever te beveiligen. Hieronder staat een aantal belangrijke onderzoeksbevindingen:

 

  • Cybercriminelen richten hun pijlen steeds vaker op OT-omgevingen: Het aantal organisaties dat geen slachtoffer werd is dramatisch toegenomen, van 6% in 2022 tot 5% in 2023. Desondanks is er nog altijd volop ruimte voor verbetering. Maar liefst driekwart van alle organisaties met OT-omgevingen kreeg het afgelopen jaar minstens één keer met indringers te maken.
  • Security-professionals overschatten de volwassenheid van hun OT-beveiliging: Uit het rapport blijkt dat het aantal respondenten die de OT-beveiliging van hun organisatie als “uiterst volwassen” aanmerkte daalde van 21% in 2021 naar 13% in 2023. Dit lijkt te wijzen op een groeiende bewustwording van problemen rond de OT-beveiliging bij security-professionals.
  • De toename van het aantal verbonden apparaten stelt organisaties met OT-omgevingen voor complexe problemen: Bijna 80% geeft aan over de ruim honderd OT-apparaten te beschikken die met IT-omgevingen waren verbonden. Hieruit blijkt dat het een enorme uitdaging voor security-teams is om hun organisaties te beschermen tegen het toenemende aantal cyberbedreigingen.
  • De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de OT-beveiliging naar de CISO is goed nieuws voor de security-sector: Vrijwel iedere organisatie heeft grote moeite met het vinden van gekwalificeerde security-professionals als gevolg van het tekort aan beveiligingsvaardigheden. De onderzoeksresultaten lijken er echter op te wijzen dat organisaties met OT-omgevingen prioriteit blijven toekennen aan cybersecurity. Een belangrijke indicator hiervoor is dat bijna elke organisatie (95%) van plan is om de verantwoordelijkheid voor de OT-beveiliging de komende 12 maanden onder te brengen bij een CISO in plaats van een operationele manager of een operationeel team.

Best practices

Het rapport identificeert maatregelen die organisaties kunnen nemen om hun bedrijfsbrede beveiliging te versterken. De volgende best practices kunnen hen helpen met het optimaliseren van de OT-beveiliging:

  • Ontwikkel een leverancier- en platformgerichte strategie voor OT-beveiliging: Het consolideren van beveiligingsoplossingen maakt het mogelijk om de complexiteit terug te dringen en sneller resultaten te boeken.
  • Maak gebruik van NAC-technologie: Een effectieve NAC-oplossing biedt integrale grip op het bedrijfsnetwerk door toezicht te houden op nieuwe apparaten die een verbinding zoeken of met andere onderdelen van bedrijfsinfrastructuur willen communiceren.
  • Hanteer een zero trust-aanpak: Pas basisregelingen toe en zorg voor een continue verificatie van alle applicaties, gebruikers en apparaten die toegang tot bedrijfskritische activa zoeken.
  • Bied het personeel voorlichting en security awareness-training: Training en voorlichting blijft van essentieel belang. De strijd tegen cybercriminaliteit vraagt om de gezamenlijke inzet van alle werknemers. Zij moeten alert blijven en beschikken over de kennis die nodig is om de data van zichzelf en de organisatie veilig te houden.

Lees verder het rapport van Fortinet:

report state ot cybersecurity

 


Wilt u meer informatie over Fortinet of wenst u een offerte te ontvangen?
Neem dan contact op met het Fortinet focus team via [email protected] of bel naar tel. +31 (0) 499 462121