SEE OUR TECHNOLOGY PORTFOLIO

Altijd relevant.

We stimuleren de transitie naar een volledig vertrouwde digitale wereld door de keuze van onze technische oplossingen. Het is een levende evolutie. Altijd relevant. Nooit stilstaan. Steeds opnieuw uitvinden.

 Resellers hebben een specialist nodig. Die verder gaat dan alleen het vertrouwen, maar ook de digitale infrastructuren van de wereldeconomie optimaliseert, schaalbaar en flexibel maakt, en deze verbindt en organiseert om zo een veiligere, volledig vertrouwde digitale wereld te creëren.

 

Zoek op netwerk gebied

Zoek op erkende marktcategorieën, elke categorie is een specialisme van Exclusive Networks met wereldwijde services en hoogontwikkelde vaardigheden. Of zoek verder op zakelijke uitdaging.

 

Wat is het?

Enterprise Firewalls zijn de Next Generation Firewalls (NGFW) die zijn verder ontwikkeld dan een traditionele firewall . De NGFW kan organisaties beter beschermen omdat deze op applicatie niveau kan controleren en binnen de applicatie kan zien wat er gebeurt en ingrijpen wanneer iets fout dreigt te gaan.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Web Application Firewall beschermd web sites en hun applicaties met daaraan gekoppelde databases tegen aanvallen zoals SQL injectie en cross-site scripting (XSS) . Een WAF oplossing is dan ook een fundamenteel andere oplossing dan een firewall of NextGen firewall die geen afdoende beveiliging bieden en dus geen alternatief zijn voor een WAF oplossing.

Onze oplossingen:

Radware

Wat is het?

Een Virtual Private Network oplossing verbind netwerken en remote gebruikers d.m.v. netwerk en encryptie tunneling technologie op een veilige manier met elkaar. Dit kan over private en openbare netwerken zoals internet plaatsvinden.

Onze oplossingen:

Onze oplossingen:

Wat is het?

Secure Email Gateway oplossingen beschermen organisaties tegen kwaadaardige e-mails die mallware, spyware of ransomware kunnen verspreiden. Tevens beschermen ze tegen Phishingaanvallen en spam.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Secure Web Gateway zorgt er voor dat gebruikers van een organisatie niet naar Web sites kunnen gaan die schadelijk zijn t.a.v. de beveiliging van hun systeem en het netwerk en dat er indien wenselijk niet werk gerelateerde sites worden bezocht.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Anti-DDoS oplossing beschermt een netwerk en servers tegen aanvallen die gebruik maken van het overbelasten van de systemen.Ook wel volume aanvallen genoemd. De oplossing detecteerd dat er een aanval wordt ingezet en kan deze ook tegengaan door het verkeer waar de aanval in schuil gaat om te leiden naar een systeem die de diepere inspectie doet en het ook opschoont zodat alleen legitiem verkeer doorgaat.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Endpoint protection platforms (EPPs) vormen een essentiële eerste verdedigingslinie voor gebruikers apparaten. Deze kunnen bekende aanvallen en bedreigingen detecteren en stoppen. Dit gebeurt op basis van een bekende “fingerprint” database die constant wordt bijgewerkt met nieuwe bekende bedreigingen.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Endpoint detection en response is de nieuwste technologie op het gebied van het beveiligen van gebruikers apparaten. Deze technologie is in staat om op basis van bekende “fingerprint” database gecombineerd met gedrag herkenning van het apparaat bedreigingen en aanvallen te stoppen. Tevens zorgt deze technologie er voor dat het apparaat wanner deze is geïnfecteerd dat het weer wordt hersteld naar de situatie van voor de infectie. Zo gaat er dan ook geen informatie verloren.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Network Access Controller regelt de toegang van apparaten en hun gebruikers naar het lokale- en draadloze netwerk van een organisatie volgens de regels zoals de organisatie die heeft gedefinieerd.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Belangrijke en bedrijf kritische informatie wordt versleuteld en onleesbaar voor derden verstuurd en opgeslagen. Daardoor is deze informatie alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen binnen de organisatie.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Authenticatie, Identity en Access Management is de oplossing die er voor zorgdraagt dat de juiste personen en apparaten toegang krijgen tot de voor hun geautoriseerde netwerken , toepassingen en data volgens de regels die door de organisatie heeft gedefinieerd. De Authenticatie vind plaats volgens een 2 factor authenticatie middels software- of hardware matige tokens. Deze combinatie van deze oplossingen zijn ook zeer belangrijk om aan wet en regelgeving te waarborgen en bewijs hiervoor aan te kunnen leveren. Ook wel compliancy genoemd.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Privileged Access Management oplossing zorgt er voor dat kritische management en gebruikers accounts niet misbruikt kunnen worden door derden en andere gebruikers .Deze oplossing wordt bijna altijd gebruikt in samenwerking met een Identity en Access Management oplossing. Deze oplossing levert ook de bewijsvoering om aan te tonen dat je als organisatie voldoet aan wet en regelgeving. Ook wel compliancy genoemd.

Onze oplossingen:

Wat is het?

IOT en OT security is de oplossing om op een veilige manier apparaten en besturingsoplossingen toegang te geven tot een bedrijfs- en industrieel netwerk. Hierdoor kunnen de apparaten ook gemonitord worden en hun gedrag gecontroleerd worden om misbruik tegen te gaan.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Cloud Access Security Broker is een centraal gepositioneerde cloud security oplossing. Deze oplossing geeft organisaties de mogelijkheid om hun data en data verkeer in en naar de cloud te beveiligen en monitoren en hebben zo grip op het cloud verkeer wat zij niet vanuit hun interne netwerk kunnen controleren.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Secure Access Service Edge is een totaal oplossing om gebruikers en apparaten van een organisatie die gebruik maken van VPN en of WAN communicatie , private- en public cloud te beveiligen en monitoren als een geheel. Deze oplossing wordt geleverd als een service en zorgt er zo voor dat alle data binnen de organisatie en dus vertrouwelijk blijft.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een DNS DHCP en IPAM oplossing zorgt er oor dat een IT netwerk gestructureerd en gecontroleerd wordt opgebouwd met betrekking tot IP adressering (DHCP) en koppelt een webadres aan het juiste IP adres (DNS). Het IPAM gedeelte zorgt voor het totale management en de monitoring rond het gebruik van alle IP adressen in het netwerk.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Network Detection & Response is een oplossing die op basis van gedragsanalyse en Artificial Intelligence bedreigingen en problemen in het netwerk monitort en detecteert . geld niet allen voor het lokale LAN of data center LAN maar ook voor het verkeer dat in en uit de cloud gaat waar de organisatie gebruik van maakt. Hiermee krijg je een totale controle over je data verkeer van de organisatie.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Network Packet Broker is een apparaat dat netwerk verkeer aftapt , een vorm van data kopiëren , en verstuurd naar netwerk monitoring en security oplossingen die deze data analyseren. Hierdoor kunnen dan weer deze oplossingen acties ondernemen.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een SIEM oplossing verzamelt en analyseert alle informatie van alle beschikbare data en cybersecurity  oplossingen die binnen een organisatie aanwezig zijn. Door deze informatie op een plaats te verzamelen en op te slaan kan deze geanalyseerd en gecorreleerd worden en is de kans het grootst dat een security probleem opgemerkt wordt en actie ondernomen kan worden.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een UEBA oplossing analyseerd het gedrag van gebruikers en apparaten die op het netwerk zijn van een organisatie actief zijn. Door machine learning en artificial Inteligent technologie kan afwijkend gedrag van gebruikers en apparaten gesignaleerd worden en zo potentiële security dreiging ontdekt en voorkomen worden. Vaak wordt een UEBA oplossing gebruikt in combinatie met een SIEM oplossing.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Vulnerability Management oplossing controleert systemen in een IT infrastructuur periodiek op kwetsbaarheden t.a.v. de veiligheid. Het systeem brengt rapportage uit waarin het de geidentificeerde kwetsbaarheden classificeert , prioriteit bepaald en advies geeft hoe het op te lossen. Deze controle wordt telkens om een bepaalde periode herhaalt , hoe sneller achter elkaar dit herhaalt wordt hoe meer het systeem accuraat kan opereren.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Dit is een training die gebruikers , IT managers en leidinggevende binnen een organisatie bewust maken wat de risico’s zijn om gebruik te maken van oplossingen die via openbare netwerken , zoals internet , functioneren en hoe kwaad willende hier misbruik van maken. Ook wel sociale enginering genoemd .

Onze oplossingen:

Wat is het?

Campus Networking is de benaming voor bekabelde en draadloze lokale netwerk oplossingen, inclusief beheer oplossingen, gebaseerd op de nieuwste technologische standaarden. Deze netwerk oplossingen , ook wel campus fabrics genoemd , leveren de beste prestaties en zijn in staat zelf problemen op te lossen met minimale inspanning van de beheerders.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een data center netwerk zorgt voor de connectiviteit en communicatie tussen server en storage apparaten van een organisatie. Omdat dit vaak om grote en complexe netwerken gaat die hoge prestaties moeten leveren worden deze omgevingen steeds vaker geautomatiseerd geïnstalleerd en beheert middels software. Ook wordt steeds vaker de aansturing en data transport van deze netwerken gescheiden wat ze software defined networking noemen (SDN).

Onze oplossingen:

Wat is het?

Optical Networking is een oplossing die het mogelijk maakt om data , video en telefonie verkeer te transporteren over glasvezel i.p.v. een koper kabel. Met optical networking kun je dan ook grotere afstanden overbruggen. Tevens kun je meerdere verbindingen op hoge snelheid en meerdere netwerk technologieën zoals ethernet en fibre channel over een verbinding transporteren d.m.v. multiplex lechnologie.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Routing is een technologie die verschillende netwerken van organisaties , eventueel op andere locaties, met elkaar verbind maar ook scheid. Dit kunnen verbindingen zijn via Wide Area verbindingen (WAN) of lokale verbindingen (LAN). De scheiding van deze netwerken zijn dan ook fysiek . De WAN verbindingen kunnen bestaan uit huurlijnen , MPLS of VPN maar ook 4G of 5G. De LAN verbindingen zijn meestal Ethernet gebaseerd.

Onze oplossingen:

Wat is het?

SD-WAN biedt dynamische, policy-based, applicaties een pad over meerdere WAN-verbindingen en ondersteunt aanvullende services zoals WAN-optimalisatie en firewalls. Dit wordt steeds belangrijker naarmate organisaties services migreren van het datacenter naar de edge.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Load Balancing oplossingen zorgen voor een betere gebruikers ervaring t.a.v. snelheid en response van applicaties die op een server of serverfarm actief zijn. De load balancer verdeeld het verkeer over de servers en optimaliseert de protocol afhandeling van de communicatie en comprimeert de data tussen gebruiker en server. Middels Global Server Load Balancing is het tevens mogelijk de continuïteit te verbeteren door de server en load balancing oplossingen op fysiek andere locaties te plaatsen en back up zijn voor elkaars site.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Bandwidth Management en optimalisatie is het verdelen van bandbreedte over een verbinding op een dusdanige manier dat de belangrijkste toepassingen goed functioneren en het optimaliseren houd in dat de beste gebruikers ervaringen gerealiseerd worden. Om dit te kunnen doen wordt er op protocol niveau ingegrepen en deze geoptimaliseerd in samenwerking met een slim data cashing en compressie mechanisme.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een IT Infrastructure Management oplossing zorgt er voor dat netwerk , security , server en storage oplossingen ten alle tijden bereikbaar zijn voor beheerders en managers. De oplossing werkt buiten het reguliere netwerk om en wordt dan ook wel out of band (OOB) management genoemd. Deze oplossingen kunnen dan ook via 4G/5G benaderbaar zijn.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Servers zijn apparaten die door gebruik te maken van procesoren , geheugen en opslag media applicaties kunnen aansturen en data laten opslaan op de plaats waar de gebruiker dat wil.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Storage oplossingen zorgen voor de primaire data opslag voor organisaties. Deze oplossingen voorzien in hoge opslag capaciteit en zijn of kunnen opgebouwd zijn uit meerdere opslag media zoals harde schijven, solid state drives (SSD). Deze storage systemen zijn middels een netwerk toegankelijk en staan op de klant locatie of in een data center.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Hyperconverged Infrastructure is een op generieke server hardware gebaseerde software defined oplossing voor server , storage en netwerk in 1 oplossing gecombineerd.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Een Backup & Recovery oplossing zorgt voor het veiligstellen van de opgeslagen data van een organisatie en tevens zorgt deze oplossing voor de continuïteit van de IT operatie . Wanneer er een probleem op treed in de opgeslagen data merkt de operatie dit niet of met een minimale verstoring van de data beschikbaarheid.

Onze oplossingen:

Wat is het?

SOAR oplossingen stellen organisaties in staat zonder menselijke tussenkomst te reageren op security bedreigingen en low-level incidenten. Cybersecurity teams worden geholpen met een intelligente, geautomatiseerde tool, zodat zij meer tijd overhouden voor andere taken.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Distributed file system storage maakt gebruik van een enkel parallel bestandssysteem om meerdere opslagknooppunten samen te clusteren. Hierdoor wordt een hoge doorvoer en capaciteit op een lineaire manier mogelijk en heeft een enkele namespace en storage pool om gegevenstoegang met hoge bandbreedte te bieden voor meerdere parallel geschakelde hosts.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Distributed file system storage maakt gebruik van een enkel parallel bestandssysteem om meerdere opslagknooppunten samen te clusteren. Hierdoor wordt een hoge doorvoer en capaciteit op een lineaire manier mogelijk en heeft een enkele namespace en storage pool om gegevenstoegang met hoge bandbreedte te bieden voor meerdere parallel geschakelde hosts.

Onze oplossingen:

Wat is het?

SD-WAN is een oplossing die het mogelijk maakt om gebruik te maken van diverse WAN technologieën zoals , MPLS , huurlijnen , LTE/4G/5G en internet  te communiceren tussen meerdere sites op de meest kost efficiënte en/of snelste manier. Afhankelijk van wat de gebruiker prefereert.

Onze oplossingen:

Zoek op uitdagingen

Sluit u aan bij onze missie om te helpen bij de transitie naar een ‘totally trusted digital world’. Neem contact op met een van onze specialisten om de mogelijkheden te bespreken of bekijk de oplossingen op netwerkgebied.

Wat is het?

Cyberaanvallen evolueren voortdurend en aanvallers vinden steeds nieuwe en inventievere manieren om netwerken gebruikers apparaten te infiltreren.

Naast dat er steeds meer gegevens van bedrijven worden gestolen, komen ook grootschalige cyberaanvallen zoals WannaCry en Petya / NotPetya steeds vaker voor. Hier introduceren we enkele van onze essentiële leveranciersoplossingen die zijn ontworpen om uw bedrijf te beschermen en ervoor te zorgen dat u de aanvallers een stap voor blijft.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Gegevens zijn een van de meest waardevolle bedrijfsmiddelen en hoewel robuuste gegevensbeveiliging tegenwoordig van het grootste belang is voor alle organisaties, zijn cyberaanvallen onvermijdelijk en zal er gegevensverlies optreden. Cyberaanvallen die gericht zijn op gegevens vormen een steeds grotere uitdaging, vooral omdat het merendeel van de gestolen gegevens een waarde heeft en nuttig is voor hackers.

Hier worden de belangrijkste leveranciers op het gebied van gegevensbeveiliging gepresenteerd om u te helpen de voortdurend veranderende bedreigingen een stap voor te blijven.

Onze oplossingen:

Wat is het?

De datacenters van tegenwoordig moeten kosteneffectief, flexibel en veilig zijn, aangezien de groeiende vraag naar applicaties en data workloads toeneemt.

In de veronderstelling dat aanvallen onvermijdelijk zijn en dat de vraag naar meer opslag en meer wijzigingen in de workload toeneemt, zijn hier enkele van onze zorgvuldig gekozen leveranciers die het snelle tempo van veranderingen in het datacenter kunnen ondersteunen.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Bijna alle aanvallen binnen bedrijven beginnen met een insider, of de insider nu kwaadaardig is of gecompromitteerd, de insider is de grootste bedreiging voor het netwerk.

Veel organisaties verleggen hun focus naar het aanpakken van bedreigingen van binnenuit. Hier zijn een paar toonaangevende technologieën om u te helpen uw verdediging te versterken.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Internet of Things (IoT) brengt een explosie van gegevens met zich mee die aan netwerken worden toegevoegd, opgeslagen en verwerkt en hoewel de trend kansen biedt, brengt het ook risico’s met zich mee.

Hoe meer apparaten op uw netwerk zijn aangesloten, hoe groter de kans op een aanval, daarom is zichtbaarheid cruciaal. U kunt niet beveiligen wat u niet kunt zien. Bekijk hier de oplossingen van de leverancier die u kunnen ondersteunen naarmate het aantal aangesloten apparaten blijft groeien. De uitdaging evolueert voortdurend.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Er zijn veel overwegingen voor organisaties wanneer ze besluiten om workloads naar de cloud te verplaatsen.

Welke workloads moet u eerst migreren? Bent u van plan om volledig naar de cloud te gaan of in eerste instantie voor een hybride optie te kiezen? Hoe kunt u uw gegevens veilig en beschermd houden in de cloud? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste personen op het juiste moment toegang hebben tot de juiste data?

Onze oplossingen:

Wat is het?

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar O365. Exclusive Networks biedt een reeks essentiële oplossingen om ervoor te zorgen dat u de toegang tot uw vitale bedrijfsgegevens kunt identificeren, beschermen en beperken terwijl u kritieke workloads naar de cloud migreert. Hier presenteren we de toonaangevende leveranciers die uw overstap naar de cloud kunnen ondersteunen.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Orchestration wordt voor organisaties steeds belangrijker om efficiënter met hun tijd en personeel om te gaan. Orchestration oplossingen maken het mogelijk om IT infrastructuur geautomatiseerd uit te rollen en terugkerende implementaties niet elke keer weer afzonderlijk handmatig te hoeven installeren. Hier wordt eenmalig een workflow voor opgezet die steeds opnieuw kan worden gebruikt.

Het automatiseren en orkestreren van uw netwerkomgevingen kan zakelijke voordelen opleveren, waaronder efficiëntie en verlaging van de operationele kosten; en stelt netwerken in staat om te schalen en flexibeler en responsiever te worden.

Onze oplossingen:

Wat is het?

Je kunt niet beschermen wat je niet kunt zien.

Naarmate de gegevensbehoefte toeneemt en er meer apparaten aan netwerken worden toegevoegd, worden ze complexer.

Beveiliging is een belangrijk punt van zorg naarmate netwerkaanvallen toenemen en verfijnder worden. Naast de juiste tools is het van vitaal belang om ook meer zichtbaarheid en intelligentie te hebben om bedreigingen tegen te gaan en te beperken.

Onze oplossingen:

Ontdek onze innovatieve, high-performance technologie ecosysteem

BEKIJK ONS VENDOR PORTFOLIO