Exclusive Networks heeft verschillende mogelijkheden om projecten, in een vroeg stadium, een grotere kans van slagen te geven. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van testapparatuur maar ook het opzetten van demo’s en betaalde of onbetaalde pilots.

Onze Exclusive Networks consultants en engineers kunnen u helpen met het opzetten van pilot-projecten. Bijvoorbeeld bij een project waarbij de technische werking of een business case moet worden aangetoond.

Testapparatuur

Exclusive Networks kan voorzien in testapparatuur die voor een periode van 30 dagen ingezet kan worden om voor klanten om pilots, tests en POC’s te kunnen doen. We hebben hiervoor zelf een pool met hardware en softwareproducten. Ook kunnen we bemiddelen bij onze vendoren om e.e.a. ter beschikking te stellen.

Demo’s

Naast testapparatuur is het ook mogelijk om demo’s te krijgen van onze oplossingen. Hiervoor kunnen we in onze eigen demoruimte in Son resellers en eindklanten ontvangen. Het is echter ook mogelijk om producten en functionaliteit te demonstreren op de locatie van de klant. Wij zien demo’s als een pre-sales activiteit die in principe gratis is. Er is voor het uitvoeren van een demo uiteraard wel eerst overleg. Dit heeft betrekking tot de business opportunity die hier uit voort kan komen. Ook hier geldt dat voor het opzetten van de demo de kosten en mogelijke baten realistisch moeten zijn.

Pilots

Pilots zijn in principe betaalde opdrachten die plaatsvinden in opdracht van onze klanten. De omvang en de omschrijving van de pilot wordt vastgesteld na een intakegesprek. De uurtarieven die voor pilots gelden kunt u terugvinden onder installaties.

 

Voor meer informatie over testapparatuur, demo’s en pilots neemt u contact op met Exclusive Networks. Bel +31(0)499 462121 of stuur een email naar info@exclusive-networks.nl