Blog

Compliancy start met inzicht

Posted on: 27/05/2020
By: Exclusive Networks

“Compliancy”. Het nakomen van wet- en regelgeving waarbij zaken als beleid, rapportage en auditen […]