Wilt u uw klant de beste WiFi dekking garanderen? Heeft uw klant een lastige omgeving met veel ruis? Heeft uw klant een outdoor omgeving met externe radiosignalen?

De eisen die klanten stellen aan draadloze netwerken worden steeds hoger. Ook de ontwikkelingen op Bring-Your-Own-Device (BYOD), Internet of Things (IoT) en toegang voor externe mensen (Guest Network) heeft veel invloed op de capaciteitseisen van het netwerk. Voor een optimaal functionerend netwerk is een grondige Site Survey daarom van groter belang. Het is vervelend als u na een installatie ontdekt dat het netwerk niet optimaal werkt en dat er extra access points aangeschaft moeten worden en dat er opnieuw een installatie en configuratie gedaan moet worden.

Met de Wireless Site Survey van Exclusive Networks zorgt u voor een optimale werking van de draadloze verbindingen. Het primaire doel van een Wireless Site Survey is het meten van de demping tussen access point en Client op locatie van de klant. Door middel van een (on-site) survey komen wij tot een planning welke aangeeft hoeveel access points er nodig zijn voor een optimaal wireless netwerk/WLAN omgeving. Daarnaast kunnen wij in een planning aangegeven waar de access points het beste geplaatst kunnen worden om de beoogde dekking te behalen. Na de Survey krijgt u een rapport met advies voor de juiste configuratie en welke hardware het beste schikt voor uw omgeving en wensen.

Exclusive Networks biedt u diverse mogelijkheden. Zo kunt u gebruik maken van een WiFi-simulatie tot aan een WiFi-meting op locatie. Dit kan zowel voor indoor- als outdoor omgevingen.

 • Site Survey Pro
  Met een spectrumanalyse wordt er gekeken naar het WiFi-signaal, bijbehorende demping maar ook naar niet WiFi gerelateerde storingen. Dit kunnen bijvoorbeeld IP-camera’s, alarmsensoren, bluetooth devices etc zijn.
 • Site Survey Op Maat
  Tijdens een meting is er de mogelijkheid om rekening te houden met verschillende facetten als bestaande aansluitpunten, latency, switch capabilities, troubleshooting etc.
  Met deze optie heeft u de mogelijkheid om het netwerk zo breed mogelijk in kaart te brengen.
 • Simulatie
  De plattegronden worden door middel van Ekahua ingelezen. De muren en objecten worden ingetekend met de te verwachte demping en de berekening wordt gemaakt. Naar aanleiding hiervan wordt een dekkingsplan gemaakt. Wat is de beste positie van de access points en met welke hoeveelheid heeft u de beste dekking? Deze optie wordt veelal gebruikt in cases waar nog geen pand staat, bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Een eventuele extra aanvulling op de Simulatie is een nameting. Bij een nameting gaan we uit van de huidige dempingwaarde wat meegenomen wordt in de uitvoer van de rapportage.

Tip: neemt u een simulatie en een nameting in één keer af, dan ontvangt u 50% korting in deelcredit op de simulatie!

Daarnaast kunt u kiezen voor een Site Survey op maat waar u de keuze heeft uit een of meerdere van onderstaande punten:

 • Aanpassing en uitbreidingen van het huidige WiFi-netwerk
 • Storingsanalyse
 • Advies of Second Opinion
 • Het in kaart brengen van de huidige dekking

Componenten Site Surveys

 1. Voorbereiding: er worden plattegronden ingelezen in onze meetsoftware. Hierin wordt de locatie weergegeven. Vervolgens worden de objecten ingetekend met de te verwachte demping.
 2. On-site meting: er worden tijdelijke access points geplaatst en routes gelopen met de meetapparatuur. Met de speciale meetapparatuur wordt het verwachte WiFi-signaal in kaart gebracht.
 3. Spectrumanalyse: bij de spectrumanalyse wordt er onderzoek gedaan naar non-WiFi storingsbronnen. Denk hierbij aan alarmering sensoren, bluetooth devices, magnetrons e.d.
 4. Rapportage: de metingen welke on-site uitgevoerd zijn worden grafisch weergegeven in de aangeleverde plattegronden. De dempingswaarden van de objecten en muren worden hierin vermeld. Kijkende naar de daadwerkelijke dempingen en de aangegeven eisen van de klant wordt er een gepast dekkingsadvies opgemaakt.

 

Meer weten over prijzen en uw partnerkorting? Neem contact op met services@exclusive-networks.nl of bel naar +31(0)499 462121.

Voor meer informatie over Wireless Site Surveys neemt u contact op met Exclusive Networks. Bel +31(0)499 462121 of stuur een email naar info@exclusive-networks.nl.