IT/OT en IoT cyberbeveiliging: groeiende digitale verbondenheid maakt samenleving kwetsbaar

Digitale aansturing (IT) van kritieke infrastructuren en industriële processen (OT) zorgen voor veranderingen in het cyberlandschap. Ondanks de algemeen groeiende aandacht en bewustwording voor de veiligheidsrisico’s van de ontwikkeling van Internet of Things (IoT) binnen de OT-wereld, is de cyberweerbaarheid van veel organisaties nog steeds onder de maat. Kritieke infrastructuren en industriële organisaties zijn kwetsbaar.

‘’De toename van de connectiviteit met het internet is vanuit het perspectief van cyberweerbaarheid problematisch, omdat ook relatief eenvoudige basisveiligheidsmaatregelen vaak niet worden genomen. Digitale apparaten en diensten worden vaak door leveranciers slecht of onvoldoende beveiligd, en niet van updates voorzien. Het ontbreekt leveranciers veelal aan economische prikkels om te investeren in cyberweerbaarheid. De prijsconcurrentie is groot, en de gebruiker vraagt niet naar veiligere producten’’ (Rathenau Instituut, 2020).

Tegelijkertijd scheppen nieuwe technologieën nieuwe kwetsbaarheden…
De toegenomen rekenkracht van  computers en de massale aanwezigheid van data hebben de ontwikkeling van machine learning de laatste jaren in een stroomversnelling gebracht. De opkomst van dergelijke technologieën bieden veel mogelijkheden, maar leiden ook tot nieuwe digitale kwetsbaarheden. Zo biedt machine learning kwaadwillende de mogelijkheid om volledig automatisch en op grote schaal op zoek te gaan naar kwetsbaarheden in IoT-apparatuur. Het gebruik van machine learning verdiept daarmee de risico’s die samenhangen met reeds bestaande kwetsbaarheden.

Exclusive Networks is toegewijd aan verhoging van de cyberweerbaarheid met inzet van nieuwe technologieën
Zelfs als organisaties verschillende weerbaarheidsmaatregelen nemen, zullen zich incidenten blijven voordoen in deze digitale systemen. Automatische detectie van verstoringen, uitval en aanvallen zijn om deze reden dan ook van groot belang voor kritieke infrastructuren en industriële organisaties. Exclusive Networks is toegewijd aan de verhoging van de cyberweerbaarheid binnen de cyberspace. Wij werken met innovatieve en onderscheidende oplossingen die inzicht bieden in OT-assets en alle activiteiten monitort binnen OT-netwerken. Op basis van AI-technologie bieden wij inzicht in normaal gedrag binnen de OT-omgeving (de base-line) en wordt afwijkend gedrag vroegtijdig detecteert. Dit met als doel primaire besturingsnetwerken te beschermen en een maximale up-time te garanderen.

Geschreven door: Mark Heijmans, accountmanager bij Exclusive Networks


Wilt u graag meer informatie over IT/OT en IoT cyberbeveiliging en welke oplossingen Exclusive Networks daarvoor aanbiedt?
Neem contact op  via +31 (0)499 462121 of mail naar marketing@exclusive-networks.nl