IT, OT en IoT cyberbeveiliging: groeiende digitale verbondenheid maakt samenleving kwetsbaar

Digitale aansturing (IT) van kritieke infrastructuren en industriële processen (OT) zorgt voor veranderingen in het cyberlandschap. Ondanks de algemeen groeiende aandacht en bewustwording voor de veiligheidsrisico’s van de ontwikkeling van Internet of Things (IoT) binnen de OT-wereld, is de cyberweerbaarheid van veel organisaties nog steeds onder de maat. Kritieke infrastructuren en industriële organisaties zijn kwetsbaar.

‘’De toename van de connectiviteit met het internet is vanuit perspectief van cyberweerbaarheid problematisch, omdat ook relatief eenvoudige basisveiligheidsmaatregelen vaak niet worden genomen. Digitale apparaten en diensten worden vaak door leveranciers slecht of onvoldoende beveiligd, en niet van updates voorzien. Het ontbreekt leveranciers veelal aan economische prikkels om te investeren in cyberweerbaarheid. De prijsconcurrentie is groot, en de gebruiker vraagt niet naar veiligere producten’’ (Rathenau Instituut, 2020).

Tegelijkertijd scheppen nieuwe technologieën nieuwe kwetsbaarheden…

De toegenomen rekenkracht van computers en de massale aanwezigheid van data hebben de ontwikkeling van machine learning de laatste jaren in een stroomversnelling gebracht. De opkomst van dergelijke technologieën bieden veel mogelijkheden, maar leiden ook tot nieuwe digitale kwetsbaarheden. Zo biedt machine learning kwaadwillende de mogelijkheid om volledig automatisch en op grote schaal op zoek te gaan naar kwetsbaarheden in het besturingsnetwerk van IoT-apparatuur. Het risico dat bestaande kwetsbaarheden hierdoor aan het licht komen, wordt daarmee aanzienlijk vergroot.

Exclusive Networks is toegewijd aan verhoging van de cyberweerbaarheid met inzet van nieuwe technologieën

Zelfs als organisaties verschillende weerbaarheidsmaatregelen nemen, zullen zich incidenten blijven voordoen in deze digitale systemen. Automatische detectie van verstoringen, uitval en aanvallen zijn om deze reden dan ook van groot belang voor kritieke infrastructuren en industriële organisaties.

Exclusive Networks is toegewijd aan de verhoging van de cyberweerbaarheid binnen de cyberspace. Wij werken met innovatieve en onderscheidende oplossingen zoals Nozomi en Forescout die inzicht bieden in OT-assets en alle activiteiten monitoren binnen de OT-netwerken. Op basis van AI technologie bieden wij inzicht in normaal gedrag binnen de OT-omgeving (de base-line) en zijn we in staat afwijkend gedrag real-time te detecteren.

Geschreven door Mark Heijmans, Business Development Manager Large Accounts (GSI’s) bij Exclusive Networks


Wilt u meer weten over de manier waarop wij besturingsnetwerken beschermen en een maximale up-time kunnen garanderen?
Neem contact op via mheijmans@exclusive-networks.nl of bel naar +31 (0)655875333