Topsegment cybercriminelen werkt steeds vaker samen voor cyberaanvallen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schrijft in haar jaarlijkse ‘Securitybeeld Nederland’ dat op 29-6-2020 is verschenen over een nieuw fenomeen: samenwerking binnen het topsegment van cybercriminelen. Daar waar deze groepen voorheen autonoom opereerde, lijkt er nu sprake te zijn van samenwerking tussen specifieke groepen.

Zowel de politie als een aantal belangrijke beveiligingsbedrijven vinden het aannemelijk dat cybercriminelen toegang tot bedrijfsnetwerken van o.a. industriële controle systemen (ICS) onderling verhandelen. Een uitgebreide verkenning van het interne netwerk stelt hen in staat de waarde van de data te bepalen, de schade voor de organisaties in te schatten en de ransomware op de meest effectieve wijze te plaatsen. De schade loopt al snel op van enkele tienduizenden tot miljoenen euro’s.

Ook de komende jaren wordt er door de NCTV een voortschrijdende digitalisering verwacht. De Covid-19 pandemie heeft geleid tot een verdere toename van digitale diensten en de digitale ruimte. In deze digitaliserende wereld worden gekoppelde netwerken van data, diensten en systemen steeds groter. Tegelijkertijd concludeert de NCTV dat de digitale dreiging een permanent karakter heeft en dat cyberincidenten kunnen leiden tot maatschappij-ontwrichtende schade. Dreiging van cybercriminelen tegen industriële controle systemen (ICS) wordt mogelijk groter door een toenemende intentie en capaciteit om kritieke infrastructuren te raken voor financieel gewin.

ICS zijn aantrekkelijke doelwitten omdat de beschikbaarheid van operationele processen (OT) voor deze organisaties van essentieel belang zijn en een uitval of verstoring hiervan kan leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting.

Cyberincidenten binnen kritieke infrastructuren kunnen volgens de NCTV door de toenemende dikwijls internationale verbinding tussen digitale diensten en processen en systemen een kettingreactie teweeg brengen die een directe bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Exclusive Networks is een Value-Added Services and Technologies (VAST)-group die wereldwijd zorgt voor de ontwikkeling van onderscheidende en innovatieve IT- en OT-technologieën. Bij Exclusive Networks versnellen we de toegang tot de markt en groei voor innovatieve cybersecurity. In samenwerking met reseller partners en marktleidende IT-en OT-technologieën pakken wij dergelijke cybersecurity uitdagingen aan op zowel nationaal als internationaal niveau.

Wij werken met de beste OT-vendoren op de Nederlandse markt en ondersteunen u graag met onze specialistische kennis van de OT-markt. Tevens kunnen met onze marketingservices het verschil maken bij het creëren van kwalitatief hoogwaardige OT-leads en het organiseren van OT-events om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te verdiepen.

De volledige uitwerking van het ‘Securitybeeld Nederland’ van de NCTV vindt u via onderstaande link:

Cybersecurity rapport

Infographic Cybersecurity

Geschreven door Mark Heijmans, Business Development Manager Large Accounts (GSI’s) bij Exclusive Networks


Heeft u vragen voor Mark?
Neem contact op via mheijmans@exclusive-networks.nl of bel naar +31 (0)655875333