Backup danych – dlaczego warto w niego inwestować?

Utrata danych lub dostępu do nich, niezależnie od przyczyny, może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. W najmniej dotkliwym przypadku będzie to opóźnienie przy realizacji projektu. Ale może to wiązać się także z utratą reputacji wśród klientów, karami finansowymi, wynikającymi z niemożliwości wywiązania się z umowy, jak też ewentualnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego dla firm priorytetowym zadaniem powinno być odpowiednie zabezpieczenie danych za pomocą regularnego tworzenia kopii zapasowej, czyli backupu danych.

Backup danych – od czego zacząć?

Backup danych to proces tworzenia kopii zapasowych (plików, baz danych, systemów operacyjnych), które znajdują się na serwerach, stacjach roboczych, w maszynach wirtualnych czy w chmurze publicznej. Jego celem jest jak najszybsze przywrócenie dostępu poprzez odtworzenie danych do środowiska produkcyjnego lub – gdy czas ma znaczenie – udostępnienie ich bezpośrednio z kopii zapasowej i równoległe przywracanie środowiska do pracy, a następnie skopiowanie do niego zabezpieczonych danych.

Dlaczego należy robić kopię zapasową?

Poniżej prezentujemy tylko niektóre przypadki, w których posiadanie kopii zapasowej może „uratować” nasze dane czy ważne pliki.

 • Uszkodzenie dysku – zarówno mechaniczne twarde dyski, jak też nośniki SSD, są statystycznie najczęściej ulegającym trwałemu uszkodzeniu komponentem komputera. Backup danych pozwoli odzyskać je i otworzyć na nowym nośniku.
 • Awaria komputera (stacji roboczej lub serwera) – nawet jeśli dysk w komputerze nie uległ uszkodzeniu, uzyskanie dostępu do danych w kopii backupowej może trwać krócej niż wymontowanie dysku i zainstalowanie go w innym komputerze, o ile w ogóle dostępne będzie zapasowe urządzenie.
 • Błąd ludzki – zazwyczaj do utraty danych dochodzi w wyniku przypadkowego usunięcia plików bądź ich modyfikacji. Utracone pliki można odzyskać z kopii backupowej. Oprogramowanie do tworzenia backupu umożliwia też przechowywanie kilku historycznych wersji tych samych plików.
 • Kradzież lub utrata sprzętu w wyniku katastrofy naturalnej (pożar, powódź, zawalenie się budynku) – w każdej z tych sytuacji backup danych umożliwi odzyskanie dostępu do nich, jeśli były przechowywane w zapasowym centrum danych.
 • Atak złośliwego oprogramowania, w tym ransomware – stworzenie i utrzymanie sprawnie działającego systemu backupu, umożliwiającego odzyskanie danych w przypadku ich zaszyfrowania przez ransomware, co zawsze będzie tańsze niż opłacenie okupu cyberprzestępcom.

Rodzaje kopii zapasowych

Dostępne na rynku rozwiązania realizują różne rodzaje kopii zapasowych, zależne od naszych aktualnych potrzeb i oczekiwań. Przyjrzyjmy się im lepiej.

 • Kopia zapasowa pełna – w jej przypadku kopiowane są wszystkie obiekty, objęte zadaniem backupowym, co daje możliwość odzyskania naraz wszystkich danych lub uzyskania dostępu do wybranych obiektów.
 • Kopia zapasowa przyrostowa – kopiowane są wyłącznie te obiekty, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od momentu wykonania poprzedniej pełnej lub przyrostowej kopii danych (zapewnia to dużą oszczędność czasu podczas tworzenia backupu).
 • Kopia zapasowa różnicowa – to model podobny jak tworzenie kopii przyrostowej, ale pliki, które znalazły się już wcześniej w kopii różnicowej, będą skopiowane do niej ponownie za każdym razem (pozwala to na skrócenie czasu odzyskiwania danych, gdyż w tej sytuacji wystarczy przeprowadzić odzyskiwanie danych z kopii pełnej oraz ostatniej kopii różnicowej).
 • Kopia zapasowa ciągła – kopie danych wykonywane są natychmiast po ich stworzeniu lub zmodyfikowaniu. Ta metoda gwarantuje szybki dostęp do najświeższych danych.

Kryteria doboru nośników do przechowywania kopii zapasowej

 • Wymienność nośnika – w przypadku niektórych rodzajów nośników możliwe jest ich wyjęcie z urządzenia i odpowiednie zabezpieczenie, np. przechowywanie w szafie pancernej lub wywiezienie z siedziby firmy.
 • Wydajność – ilość danych, które można zapisać na nośniku w jednostce czasu (z reguły podawana w liczbie terabajtów na godzinę).
 • Czas dostępu do danych – czas, po którym można uzyskać dostęp do skopiowanych danych (w przypadku nośników wymiennych należy uwzględnić czas konieczny do uzyskania fizycznego dostępu do nośnika).
 • Awaryjność/trwałość zapisu – ryzyko uszkodzenia nośnika, uniemożliwiającego dostęp do skopiowanych danych.
 • Koszt obsługi – cena nośnika, urządzenia umożliwiającego jego obsługę, a także koszt eksploatacji, np. pobór energii elektrycznej czy wymogi klimatyczne, dotyczące długotrwałego przechowywania.

Na jakich rodzajach nośników danych i urządzeń może być przechowywana kopia zapasowa?

 • Taśma – nośnik magnetyczny do zabezpieczania dużych ilości danych w celu ich długoterminowego przechowywania. Charakteryzuje się łatwą wymiennością, dużą pojemnością, wydajnością i trwałością, niską ceną w przeliczeniu na jednostkę pojemności i bardzo niskim kosztem eksploatacji. Do zapisywania danych na taśmie oraz odczytywania ich służy napęd taśmowy (ang. streamer) – może być on zainstalowany w serwerze lub podłączony do dowolnego komputera, wykorzystując do tego odpowiedni interfejs SAS/FC, a nawet USB.
 • Istnieją także urządzenia, umożliwiające automatyczne zarządzanie wieloma nośnikami – zmieniacze taśmowe (ang. autoloader) z jednym napędem oraz biblioteki taśmowe (ang. tape library) z dwoma lub większą liczbą napędów.
 • Dysk RDX – funkcjonalny odpowiednik taśm, jednak zamiast przewijanego nośnika magnetycznego w kasecie umieszczony jest twardy dysk, co skraca czas dostępu do danych. Dyski RDX umieszczane są w specjalnych czytnikach (ang. RDX drive) lub bibliotekach, zawierających kilka czytników RDX.
 • Urządzenie do backupu (ang. Purpose-Built Backup Appliance, PBBA) – serwer z oprogramowaniem do backupu oraz macierz dyskowa zawierająca nośniki do przechowywania zabezpieczanych danych. Są to kompletne, łatwe we wdrożeniu rozwiązania o wysokiej wydajności i niezawodności, które gwarantują szybki dostęp do danych w kopiach backupowych.
 • Dyski HDD/SSD udostępnione w sieci lokalnej – kopia bezpieczeństwa z serwerów lub stacji roboczych może znajdować się na dysku twardym podłączonym do sieci lokalnej w modelu Network Attached Storage (NAS). Kopie zapasowe można też wykonywać na dyski zewnętrzne.
 • Backup online – usługa umożliwiająca tworzenie backupu danych do repozytorium udostępnianego przez Internet.

 

Sprawdź, jakich producentów mamy w swojej ofercie

We właściwym backupie i archiwizacji danych oraz dbaniu o ich bezpieczeństwo kluczowi są odpowiednio przygotowani specjaliści, odpowiedzialni za wdrażanie systemów. Eksperci Exclusive Networks Poland od lat zajmują się szeroko pojętym backupem, konsekwentnie zwiększając swoją wiedzę i doświadczenie w tym obszarze. Jednocześnie nasi specjaliści dzielą się swoją wiedzą na co dzień, prowadząc szkolenia techniczne i sprzedażowe, prezentując w ich trakcie szerokie portfolio współpracujących z nami producentów, obejmujące rozwiązania zarówno liderów rynku, jak i vendorów specjalizujących się w konkretnych technologiach.

 Zobacz Nasze Portfolio 

Potrzebujesz wyceny lub doradztwa w zakresie rozwiązań do backupu?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>  

 

Poszerz swoją wiedzę o backupie

All of Backup to projekt Exclusive Networks Poland mający na celu wskazanie, jak ważna jest właściwa ochrona danych. Przez dedykowaną stronę, cykle szkoleń i konferencji, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

 

All of Backup - projekt edukacyjny o backupie dla praktyków IT