Wniosek o rejestrację nowego partnera

Dziękujemy za chęć nawiązania współpracy z Exclusive Networks Poland.
Wypełnij formularz, aby przekazać nam informacje potrzebne do jej rozpoczęcia.
(Uwaga: Jako specjalizowany dystrybutor produktów i rozwiązań IT, nie sprzedajemy do klientów indywidualnych i firm nie związanych z branżą IT.)

Dostęp do Exclusive Access

Jeśli jesteś już naszym partnerem, ale nie masz dostępu do Exclusive Access, kliknij poniżej.


(rozpocznij od liter "PL", a następnie ciągiem, bez dodatkowych znaków, 10 cyfr - np. PL0123456789)

Dane firmy

Adres siedziby

Adres do dostawy (jeśli inny niż siedziby)

Dane kontaktowe osoby rejestrującej

Na wskazany poniżej adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedną wartość, przytrzymaj klawisz Ctrl.
(podaj prawidłowy numer, pod którym można się z Tobą skontaktować)

Osoba kontaktowa w Exclusive Networks Poland

(handlowiec w Exclusive Networks Poland, który zachęcił Cię do współpracy)

Podaj informacje dotyczące profilu działalności Towjej firmy, abyśmy mogli lepiej dostosować działania i ofertę

Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedną wartość, przytrzymaj klawisz Ctrl.
Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedną wartość, przytrzymaj klawisz Ctrl.Podpisz umowę Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Umowa OWS składa się z trzech dokumentów: umowa, Karta Partnera i Kodeks Etyki.
Uwaga: Powyższe dokumenty są tylko do Państwa wglądu. Po przygotowaniu, zostaną one przez nas wysłane do podpisu w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji DocuSign.
Aplikacja DocuSign gwarantuje prosty i bezpieczny proces podpisywania dokumentów oraz umożliwia wysyłanie, podpisywanie i zatwierdzanie dokumentów podpisem elektronicznym. Jest zgodna z eIDAS - rozporządzeniem regulującym funkcjonowanie podpisu elektronicznego i usług zaufania w Unii Europejskiej (UE 910/214).
Prosimy o wypełnienie danych osób podpisujących z Państwa strony umowę OWS, tj. upoważnionych w dokumentach KRS lub CEiDG do reprezentowania firmy.

Do poniższej osoby lub osób zostanie wysłana umowa OWS:

(osobisty adres e-mail, w domenie firmowej)
(osobisty adres e-mail, w domenie firmowej)

Podpisz zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z p.zm.), w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661) od firmy Exclusive Networks Poland S.A., ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, NIP: PL 5252728815.
Jednocześnie wskazuję podany niżej adres(-y) e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej:
xxxxxxxx@domena.pl
xxxxxxxx@domena.pl
Cofnięcie akceptacji winno być dokonane w formie pisemnej, na adres Exclusive Networks Poland SA, ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków lub elektronicznej, na adres rejestracja@exclusive-networks.pl.

Upewnij się, że wprowadzone powyżej dane są poprawne.

Jeśli wszystko będzie w porządku, umowa zostanie wysłana na podany adres w najbliższym możliwym terminie.
* Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 61. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@exclusive-networks.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 25 25 555 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wniosku, podpisania umowy Ogólne Warunki Sprzedaży, formalnego rozpoczęcia współpracy biznesowej.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający obsłudze wniosku o rozpoczęcie współpracy biznesowej złożonego przez potencjalnego partnera i związanej z tym niezbędnej komunikacji.
Dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy Exclusive Networks i innych podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Exclusive Networks Poland S.A. np. dostawców hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, marketingowej, PR a także operatorom pocztowym i kurierom. Twoje dane mogą być przekazywane dostawców usług IT znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających – modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wniosku, a w przypadku jego negatywnego rozpatrzenia przez dwa lata od złożenia wniosku.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@exclusive-networks.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.