Bring Your Own Carrier (BYOC) z Zoom Phone

Zoom Phone – rozwiązanie obecne w ofercie firmy Zoom Video Communications, Inc. w zakresie Unified Communications (UC), nie jest jeszcze tak szeroko znane, nawet wśród klientów korporacyjnych.

BYOC z Zoom Phone

Umożliwia ono przedsiębiorstwom współpracę z istniejącym operatorem, w celu uzyskania dostępu do linii PSTN ze standardowym naliczaniem minut. Niedawno Zoom wprowadził do swojej oferty usługę BYOC (Bring Your Own Carrier), która umożliwia firmom podłączenie ich obecnych usług operatorskich wraz z numerami telefonicznymi (DID) przy jednoczesnym korzystaniu z chmury Zoom za pomocą Zoom Phones.

Zoom Phone może zastąpić PBX w dowolnym miejscu na świecie, zapewniając globalny dostęp i dostępność poprzez rozwiązania Session Border Contoller (SBC) dla bezpiecznej łączności BYOC z chmurą Zoom. Możliwość ta pozwala przedsiębiorstwom na podłączenie istniejących numerów PSTN bezpośrednio do Zoom Phone przy użyciu lokalnych Session Border Contoller firmy AudioCodes, w celu przekierowania ruchu głosowego poprzez połączenia SIP trunk. Alternatywnie można skorzystać z natywnych rozwiązań AudioCodes SBC w chmurze Microsoft Azure lub AWS.

Więcej o rozwiązaniach AudioCodes dla Zoom możecie przeczytać na stronie: https://www.audiocodes.com/solutions-products/solutions/one-voice-for-zoom/byoc-for-zoom-phone

Informacji udziela również  Maciej Legięć, Product Manager w Veracomp – Exclusive Networks (maciej.legiec@veracomp.pl).