Dlaczego warto zaimplementować Commvault eDiscovery & Compliance?

  • Korzystasz z Artificial Intelligence (Sztucznej Inteligencji) oraz Machine Learningu (Uczenia Maszynowego) do znajdowania oraz identyfikacji wrażliwych danych w środowisku produkcyjnym i kopiach zapasowych. Umożliwia je moduł Entity Manager.
  • Otwarte moduły API ułatwiają eksportowanie danych oraz integrację z innymi narzędziami
  • Używasz Case Managera, dzięki któremu w łatwy sposób oznaczasz dane istotne z punktu widzenia działów prawnych i usprawniasz późniejsze ich przeglądanie.
  • Zyskujesz orkiestrator do przeglądania, audytowania oraz raportowania procesów zgodności, dzięki zastosowaniu wbudowanych przepływów zadań (workflows) w Request Managerze.
eDiscovery and Compliance