Czym jest storage rozproszony Huawei OceanStor?

Huawei Enterprise zachęca do zapoznania się infrastrukturą OceanStor Distributed Storage, która stanowi samodzielnie opracowany i nowoczesny system pamięci masowej. Dzięki niemu można zapewnić elastyczne usługi dostępne na żądanie oraz spełnić wymagania w zakresie przechowywania i dostarczania danych dla innowacyjnych usług klasy korporacyjnej.

Storage rozproszony Huawei OceanStor agreguje nośniki pamięci takie jak dyski twarde i dyski SSD w duże pule zasobów. Użycie technologii rozproszonej zapewnia elastyczny, niezawodny oraz ekonomiczny storage dla wielu rodzajów aplikacji oraz usług, np. plik HDFS, dane obiektowe oraz blokowe. Eliminuje to problemy ze skalowalnością, przepustowością i konwergencją, które występują w scentralizowanych rozwiązaniach.

Dzięki rozproszonej pamięci masowej OceanStor Ditributed Storage klienci mogą uzyskać ekonomiczną przestrzeń na duże ilości danych, maksymalną wydajność i uproszczone zarządzanie cyklem życia informacji.

W Polsce tego rodzaju infrastruktura jest już wykorzystywana między innymi do zawansowanych analiz badań sejsmicznych oraz przechowywania i streamingu plików wideo na żądanie, ale zakres profesjonalnych zastosowań systemu OceanStor Distributed Storage jest zdecydowanie szerszy. Producent przewiduje, że rozwiązanie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie obsługiwane są ekstremalnie duże ilości danych, np. w instytucjach publicznych, mediach, dużych przedsiębiorstwach, u operatorów telekomunikacyjnych, a także w branży finansowej.