Dystrybutorzy liczą na poprawę koniunktury – Mariusz Kochański dla CRN-a

Dystrybutorzy, ze względu na szereg czynników prowzrostowych, oczekują, że już w pierwszej połowie roku nastąpi wzrost wydatków firm i konsumentów na rozwiązania ICT. Na przeszkodzie może stanąć jedynie trudna do przewidzenia sytuacja międzynarodowa.

Jakie trendy będą dominować w dystrybucji w 2024 r.? W jakich obszarach można oczekiwać wysokiej dynamiki, a na co może spadać popyt? Jakie czynniki będą sprzyjać rozwojowi rynku, a jakie mogą hamować wzrost?

Rynek dystrybucji IT będzie w najbliższych miesiącach nadal znajdował się pod presją kosztu kapitału. Polscy dystrybutorzy tradycyjnie pełnią ważne funkcje finansowania, a wzrost kosztów pracy zwiększa zainteresowanie integratorów usługami obcymi. Wśród naszych partnerów dostrzegamy dwa modele działalności. Pierwszy to firmy inżynierskie z wysokimi kompetencjami własnymi, ale i dużymi kosztami stałymi. Drugi to firmy doradcze, która pomagają klientowi w poszukiwaniu optymalnego dla niego rozwiązania. Te drugie chętnie posiłkują się zewnętrznymi dostawcami, co pozwala zmniejszyć im stałe koszty. Obserwujemy jednocześnie wzrost zainteresowania usługami zaawansowanego marketingu cyfrowego, gdyż coraz więcej klientów poszukuje w internecie inspiracji dla nowych pomysłów i wdrożeń – mówi Mariusz Kochański, CEO, Exclusive Networks CEE w komentarzu dla CRN-a.  

  WIĘCEJ W PROGNOZACH NA 2024 >>