Hyper-Scaling Internet i Cloud Exchange

Biała księga: OptiScale dla routingu internetowego

Extreme Networks opracowało OptiScale, aby zwiększyć skalowalność tablic routingu na platformach centrów danych, obsługując do 1,5 mln tras zapewniając ochronę inwestycji w Data Center.

Czytaj więcej

Skalowanie sieci w celu umożliwienia transformacji cyfrowej

Modele chmurowe, IoT oraz aplikacje mobilne zwiększają rozmiary z każdym momentem. Rozwiązania Extreme’s Network Service Provider dostarczają wydajną i skalowalną infrastrukturę sieciową potrzebną dla wdrożenia nowych usług bez zbędnych kosztów.

Tradycyjna
sieć ISP >>

Niespójna automatyzacja
Sztywne, wrażliwe architektury sieciowe
Długie czasy wdrożenia nowych usług
Wymagania dotyczące wysokich nakładów inwestycyjnych / kosztów operacyjnych

Extreme Network Service Provider

Zintegrowana automatyzacja między platformami
Bezpieczna sieć oparta o strukturę Fabric
Szybszy czas wdrożenia nowych usług
Bardziej zbilansowane modele CAPEX/OPEX

Dlaczego warto przejść na rozwiązanie Extreme Networks dla ISP?

Zmniejszyć koszty

Uprość wdrażanie sieci oraz dostarczanie usług dzięki automatyzacji między platformami, programowalnym i otwartym architekturom oraz elastycznym modelom biznesowym.

Extreme Networks

Skróć czas inwestycji

Szybko i trwale rozwiązuj problemy z usługami, zwiększając zadowolenie klientów.

Extreme Networks

Uzyskaj wydajność operacyjną

Rozwiązuj problemy szybko i trwale. Poprawiaj zadowolenie swoich klientów oraz utrzymuj ich przy sobie.