Jak być bezpiecznym w internecie? Kluczem jest edukacja i rozumienie zagrożeń

Internet towarzyszy nam przez całe życie, od najmłodszych lat. Dzieci często uczą się obsługiwać ekrany dotykowe, zanim jeszcze nauczą się mówić. Wraz z jego wszechobecnością pojawiają się też coraz poważniejsze obawy o bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Dlatego tak ważne są inicjatywy, które zachęcają wszystkich: dzieci, rodziców i wychowawców do tworzenia bezpiecznej cyberprzestrzeni.

Dlaczego cyberhigiena jest ważna?

W 2019 r. ponad 85% osób mieszkających w krajach rozwiniętych korzystało z internet1. Czyni ich to potencjalnymi ofiarami takich cyberprzestępstw, jak kradzież tożsamości lub pieniędzy, czy naruszenie własności intelektualnej za pomocą złośliwego oprogramowania lub socjotechnik. Według amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), w 2019 r. w USA odnotowano szczytową liczbę 3,2 mln zgłoszeń przypadków kradzieży tożsamości2, z których większość miała związek z korzystaniem z internetu, a prawie jedna czwarta spowodowała straty finansowe.

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Cyberprzestępcy mogą wyrządzić znaczne szkody, dlatego każdy, kto korzysta z internetu, powinien chronić swoje dane i urządzenia wykorzystywane w domu, szkole czy w pracy. Eksperci Fortinet wskazują na najważniejsze praktyki bezpieczeństwa.

1) Edukacja i otwartość na zmiany

– warto edukować mniej biegłych w cyberprzestrzeni członków rodziny i przyjaciół na temat tego, jak zachować w internecie prywatność danych osobowych oraz uświadamiać, aby nigdy nie podawali ich nieznajomym;

– ustalenie jasnych zasad korzystania z internetu dla dzieci i młodzieży pomoże im bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni – może to dotyczyć np. wspólnego tworzenia listy dozwolonych stron internetowych i aplikacji. Najmłodsi użytkownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się do zaufanego dorosłego, jeśli mają obawy dotyczące treści lub osób, które spotkali online;

– wszyscy członkowie rodziny powinni rozumieć znaczenie silnych haseł oraz wiedzieć, jak je tworzyć i bezpiecznie przechowywać. Inne dobre praktyki obejmują tworzenie różnych kluczy dla każdego konta, unikanie popularnych fraz oraz wprowadzanie cyfr i znaków specjalnych;

– warto wiedzieć, czym charakteryzują się próby wyłudzenia informacji. Nikt nie powinien klikać w podejrzane linki ani otwierać załączników w wiadomościach, których się nie spodziewa.

2) Wyprzedzanie potencjalnych zagrożeń

– dobrą praktyką jest zweryfikowanie, czy aplikacje z których korzystamy są bezpieczne. Warto sprawdzić, do jakich zasobów żądają one dostępu;

– na wszystkich urządzeniach należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i inne rozwiązania ochronne, a na urządzeniach wykorzystywanych przez najmłodszych dodatkowo narzędzia do opieki rodzicielskiej;

– technologia VPN pomoże zapewnić anonimowość online i zwiększyć bezpieczeństwo podczas przeglądania stron w sieciach publicznych;

– zakupy online powinny być dokonywane tylko w bezpiecznych i sprawdzonych sklepach. Niedawne badania3 dotyczące zagrożeń przeprowadzone przez FortiGuard Labs pokazują, że platformy handlu elektronicznego są bardzo częstym celem cyberprzestępców.

Będąc aktywnym użytkownikiem internetu, trzeba mieć świadomość różnorodnych cyberzagrożeń, od ataków socjotechnicznych po naruszenia danych. Jednak podejmując odpowiednie kroki i stosując się do zasad cyberhigieny, możemy stworzyć internet, który będzie bezpieczniejszy dla wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych.