Jak wyglądał miniony rok na rynku dystrybucji IT?

Jak wyglądał miniony rok na rynku dystrybucji IT? Jakie innowacje i wyzwania przyniósł? Jak zmienił się krajobraz społeczno-gospodarczy, w którym działamy?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w artykułach opublikowanych na łamach IT Resellera, do którego wywiadów udzielił Mariusz Kochanski, CEO Exclusive Networks Poland.

IT poprzez precyzyjną optymalizację alokacji wszelkich zasobów, pozostaje jednym z głównych sposobów na poprawę efektywności każdej branży. Wysokie ceny energii oraz koncentracja świadomości globalnych inwestorów na śladzie węglowym spowodowały, że zdalna praca i wideokonferencje nie są już tylko sposobem na przetrwanie pandemii. Hybrydowy model działania na dobre zagościł w światowej i w polskiej gospodarce. Obecna sytuacja polityczna spowodowała wzrost roli rozwiązań z obszaru cybersecurity jako ważnego ogniwa gwarantującego bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państw – tłumaczy Mariusz Kochański.

Mariusz Kochański podkreśla również znaczenie dywersyfikacji i elastyczności biznesowej w niełatwych, szybko zmieniających się realiach. Wyjaśnia, jakie wyzwania czekają branżę IT.

W czasach tak dużej zmienności każda firma będzie musiała się szybko dopasowywać do wymogów rynkowych, a strategie długoterminowe, ze względu na zmieniające się otoczenie, nie zawsze będą skuteczne. Kluczowa dla sukcesu stanie się kultura organizacji, promująca inteligencję firmy, rozumianą jako szybką i ewolucyjną adaptację do zmiennego otoczenia. Inteligencja emocjonalna pracowników będzie równie ważna, jak ich twarde kompetencje, a interdyscyplinarne zespoły zadaniowe stopniowo będą zastępować tradycyjne, funkcyjne struktury. Rozwój AI jako narzędzia biznesowego zredefiniuje rolę człowieka – większe znaczenie będą miały jego zdolności adaptacyjne niż specjalistyczna wiedza. Dywersyfikacja zespołów stanie się czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną, a umiejętność akceptacji różnic będzie ważniejsza niż walka o jedność poglądów – mówi nasz CEO.

2023 rok przyniesie ze sobą nowe trendy, innowacje i konieczność adaptacji przedsiębiorstw do dynamicznie zmienającego się środowiska makroekonomicznego. Jaką strategię planuje przyjąć nasza firma oraz które sektory IT będą odgrywać kluczową rolę?

Myślę, że cyberbezpieczeństwo oraz Unified Communications pozostaną dwoma najbardziej dynamicznymi segmentami. Spodziewamy się także wzrostu popytu na rynku IoT będącego konsekwencją podwyżki cen energii. Tradycyjnie nasza rola będzie polegała na wsparciu kanału partnerskiego w generowaniu popytu, szczególnie poprzez marketing cyfrowy, Proof of Concept oraz edukację rynku – dodaje Mariusz Kochański.

Pełne artykuły są dostępne w poniższych linkach.
Życzymy miłej lektury!

ARTYKUŁ Z PODSUMOWANIEM 2022 R. W IT RESELLERZE >>

ARTYKUŁ NA TEMAT WYZWAŃ RYNKOWYCH W IT RESELLERZE >>

ARTYKUŁ NA TEMAT PLANÓW NA 2023 R. W IT RESELLERZE >>

Together #WeShareKnowledge
Together #WeAreITExperts
Together #WeAreExclusive