Nokia i Red Hat urzeczywistniają wizję chmurowej sieci RAN

Równoległy rozwój technologii budowy aplikacji przeznaczonych dla chmury i rozproszenie  funkcji w sieciach dostępu radiowego (RAN) doprowadziły do połączenia obu obszarów. W obu przypadkach platformy technologiczne są na tyle dojrzałe, że może nastąpić ich konwergencja w środowisku produkcyjnym. Dostawcy usług telekomunikacyjnych szczegółowo analizują potencjał nowych technologii, ponieważ otwierają one nowe możliwości uzyskania przewagi nad konkurencją, wynikające z szybszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań i większej elastyczności.

Firmy Nokia i Red Hat nawiązały współpracę w celu przygotowania chmurowych rozwiązań RAN do pracy w sieciach i stworzenia mechanizmów bezproblemowej integracji z szerszym ekosystemem środowisk chmurowych. Ponieważ w roku 2021 udało się zademonstrować działanie pełnego połączenia 5G z transmisją danych, z wykorzystaniem rozwiązania Nokia 5G Cloud RAN, uruchomionego na platformie Red Hat OpenShift, obecnie wykonywane są testy w warunkach laboratoryjnych. Zespoły obu firm prowadzą współpracę zmierzającą do ścisłego i bezpiecznego zintegrowania komponentów sieci RAN z możliwościami oferowanymi przez architekturę opartą na kontenerach. Aktualnie rozwiązanie Nokia Cloud RAN jest przetestowane i działa na platformie Red Hat OpenShift.

Celem wspólnych działań jest pomoc dostawcom usług telekomunikacyjnych w realizacji specyficznych celów biznesowych i zaoferowanie im najlepszych na rynku komponentów, które można zintegrować w ramach ich sieci. Obie firmy wnoszą do współpracy uzupełniające się kompetencje. Nokia ma doświadczenie w dziedzinie optymalizacji funkcji sieciowych związanych z rozległymi sieciami, w tym dostosowywaniu aplikacji telekomunikacyjnych do pracy w chmurze. Z kolei Red Hat dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą infrastruktur chmurowych i doświadczeniami w zakresie aplikacji dla przedsiębiorstw.

Wiemy, jak działa technologia — jakie zmiany może przynieść?

Chmurowa sieć RAN może znacznie zwiększyć wszechstronność i elastyczność sieci, przyspieszyć wdrożenie nowych funkcji transmisji radiowej oraz umożliwić współużytkowanie infrastruktury przez inne urządzenia brzegowe, np. kontrolery RIC, systemy wielodostępowego przetwarzania brzegowego (MEC) i systemy dostępu bezprzewodowego (FWA). Dzięki wspólnej infrastrukturze można ograniczyć koszty, zwiększyć skalowalność usług i uzyskać przenośność aplikacji, a w rezultacie usprawnić działanie systemów i poprawić obsługę klientów.

Rozwiązanie tworzy elastyczną podstawę do przyszłych zastosowań, które mogą zmienić sposób działania przedsiębiorstw i całych branż oraz codzienne życie użytkowników.

Pojawia się mnóstwo interesujących możliwości wynikających z ewolucji sieci RAN i rozwoju aplikacji przeznaczonych do działania w chmurze. Jedną z nich są prywatne sieci 5G działające w ramach przedsiębiorstwa lub branży, pozwalające zmniejszyć opóźnienia między infrastrukturą telekomunikacyjną i urządzeniami brzegowymi. Rozwiązanie może przynieść korzyści np. w portach i szpitalach oraz w rolnictwie. Przeniesienie mocy obliczeniowej bliżej producentów i konsumentów danych może okazać się korzystne w wielu zastosowaniach. Po wdrożeniu takich rozwiązań dane będą przekazywane do systemów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co pozwoli zbudować inteligentną infrastrukturę, inteligentne miasta i inteligentne społeczności.

Autor: Cristian Mandras, Associate Principal Solution Architect w Red Hat

Więcej informacji o rozwiązaniach Red Hat oraz Nokia znajdziesz na naszej stronie

Jeśli chciałbyś lepiej poznać narzędzie do konteneryzacji Red Hat możesz skorzystać z naszego bezpłatnego Labu.