Red Hat rozszerza kompleksową platformę Kubernetes o spójną i trwałą pamięć masową

Producent poinformował o włączeniu rozwiązania Red Hat OpenShift Data Foundation do platformy Red Hat OpenShift Platform Plus. Dzięki temu usługi w zakresie danych, w tym pamięć masowa definiowana programowo, są obecnie dostępne w ramach czołowej platformy Kubernetes.

Red Hat OpenShift Platform Plus udostępnia kompletny, gotowy do zainstalowania, wielochmurowy stos rozwiązań Kubernetes, który zaspokaja kluczowe potrzeby informatyków zajmujących się procesami DevSecOps i tworzeniem aplikacji. Red Hat OpenShift Data Foundation zapewnia zatem programistom spójną platformę danych z trwałą pamięcią masową, która może obejmować różne chmury i infrastruktury oraz udostępnia zespołom operacyjnym IT funkcje zarządzania danymi.

Kubernetes jest de facto standardem w orkiestracji kontenerów. Zapewnia zaawansowany mechanizm umożliwiający orkiestrację na dużą skalę, wymaga jednak dodatkowych komponentów, aby w pełni zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i uruchamiania nowoczesnych aplikacji.

Red Hat OpenShift Platform Plus łączy w sobie niezbędne funkcje, które zapewniają spójną ochronę aplikacji i zarządzanie nimi w całym cyklu życia oprogramowania w klastrach Kubernetes — nawet w różnych infrastrukturach chmurowych.

Red Hat OpenShift Platform Plus obejmuje następujące rozwiązania:

  • Red Hat OpenShift Container Platform – spójne rozwiązanie w zakresie chmury hybrydowej oparte na platformie Kubernetes, które pomaga programistom szybko tworzyć i dostarczać aplikacje przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności i wydajności zespołów operacyjnych IT.
  • Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes – pomaga zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury, obciążeń oraz łańcuchów dostarczania oprogramowania.
  • Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – zapewnia kompleksową widoczność, zarządzanie i kontrolę nad klastrami Kubernetes w całym środowisku hybrydowym i wielochmurowym.
  • Red Hat Quay – udostępnia globalny i skalowalny rejestr kontenerów, pomagający w utworzeniu spójnego strumienia tworzenia oprogramowania, który obejmuje różne infrastruktury. Obrazy są analizowane pod kątem luk w zabezpieczeniach, co pozwala identyfikować potencjalne problemy i tym samym ułatwia zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem.
  • Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials – udostępnia wbudowane i jednolite funkcje zarządzania danymi klastra dla skonteneryzowanych obciążeń w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Dzięki Red Hat OpenShift Platform Plus przedsiębiorstwa uzyskują jedno rozwiązanie, które udostępnia narzędzia i funkcje pozwalające przyspieszyć realizację projektów chmurowych i wdrożenie procesów DevSecOps w całej chmurze hybrydowej, w tym na brzegu sieci.

Dostępność

Platforma Red Hat OpenShift Platform Plus jest już dostępna. Klienci firmy Red Hat, którzy mają aktywną subskrypcję Red Hat OpenShift Platform Plus, otrzymują rozwiązanie OpenShift Data Foundation Essentials w ramach istniejącej subskrypcji bez dodatkowych kosztów.

Dostępna jest już także platforma Red Hat OpenShift Platform Plus z pakietem Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced, który rozszerza rozwiązanie OpenShift Data Foundation Essentials o zaawansowane funkcje zabezpieczeń, obsługę obciążeń w wielu klastrach, odzyskiwanie danych po awarii oraz obsługę autonomicznej i mieszanej pamięci masowej.

Chcesz lepiej poznać rozwiązanie Red Hat OpenShift?

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY LAB