Red Hat wciela w życie koncepcję DevOps dzięki nowym dodatkom OpenShift GitOps i OpenShift Pipelines

Producent poinformował o dostępności OpenShift GitOps i OpenShift Pipelines – nowych funkcji Red Hat OpenShift, czołowej platformy Kubernetes dla przedsiębiorstw. Funkcje te pomagają organizacjom usuwać bariery między zespołami programistów i operacji IT dzięki usprawnieniu tworzenia i wdrażania aplikacji we wszystkich środowiskach chmury hybrydowej.

Metody DevOps wprowadzają zmianę kulturową, ponieważ łączą pracę zespołów odpowiedzialnych za programowanie i operacje informatyczne, które dotychczas stanowiły silosy organizacyjne. W ten sposób pomagają szybciej wprowadzać aplikacje do środowiska produkcyjnego. Wiele organizacji wciąż jednak ma problem z pełnym przejściem na DevOps, zwłaszcza ze względu na to, że wiele związanych z tym narzędzi jest powiązanych z konkretnymi przepływami pracy lub konkretnym oprogramowaniem, co prowadzi do stosowania różnych metod pracy w różnych zespołach. Dodatki OpenShift GitOps i OpenShift Pipelines pomagają w lepszym połączeniu działów programowania aplikacji i działów odpowiedzialnych za operacje informatyczne poprzez umożliwienie zespołom wspólnej pracy już na wcześniejszych etapach procesu programowania, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo, przewidywalność i widoczność przez cały cykl życia aplikacji.

Szybsze i bardziej skalowalne programowanie

DevOps to kultura organizacyjna, do której dąży większość firm informatycznych, a ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD) stanowią narzędzia, które mogą pomóc im w jej wdrożeniu. Potrzebny jest jednak pewien pomost pomiędzy tymi dwoma elementami. Takim pomostem może być właśnie OpenShift GitOps.

W GitOps zastosowano podejście do budowy aplikacji, które koncentruje się na programiście, wykorzystujące repozytorium Git jako jedno źródło prawdy zarówno dla programistów, jak i zespołów operacyjnych. Dodatek OpenShift GitOps, zbudowany na bazie projektu open source Argo CD, pozwala zespołom informatycznym wdrażać przepływy pracy GitOps na potrzeby konfiguracji klastrów i dostarczania aplikacji. Dzięki wdrożeniu środowiska GitOps aktualizacje i zmiany są przeprowadzane przez kod deklaratywny, co automatyzuje wymagania dotyczące infrastruktury i wdrożenia oraz procesy CI/CD. Pomaga to organizacjom tworzyć oprogramowanie w sposób szybszy, bezpieczniejszy i bardziej skalowalny.

Ponadto OpenShift GitOps zwiększa wgląd w stan klastrów i aplikacji oraz w razie potrzeby koryguje odchylenia od stanu docelowego. Dzięki temu zespoły mają pełny wgląd i możliwość śledzenia zmian wprowadzonych w klastrach, ponieważ każda zmiana jest odzwierciedlona w repozytorium Git. Pomaga to osiągnąć spójność w obrębie wielu klastrów Kubernetes w ramach otwartej chmury hybrydowej.

Pełna kontrola nad procesami dostarczania oprogramowania

W oparciu o projekt open source Tekton, w OpenShift Pipelines każdy krok procesu CI/CD jest realizowany w swoim własnym kontenerze, gdzie może być niezależnie skalowany zależnie od wymagań tego procesu. W przypadku zespołu odpowiedzialnego za operacje, który stara się zoptymalizować swoje zasoby w zakresie infrastruktury, ograniczenie zasobów potrzebnych do obsługi strumieni dostarczania oprogramowania w spokojniejszych okresach pozwala obniżyć koszty związane z uruchamianiem strumieni, których potrzebują programiści.

OpenShift Pipelines zapewnia usprawnioną obsługę – programiści uzyskują pełną kontrolę nad procesem dostarczania oprogramowania, używanymi wtyczkami i mechanizmami kontroli dostępu. Nie istnieje centralny serwer CI/CD, którym trzeba administrować.

Dodatki OpenShift GitOps i OpenShift Pipelines są dostępne za pośrednictwem centrum OperatorHub dla abonentów wszystkich zarządzanych usług OpenShift oraz autonomicznie zarządzanych platform OpenShift Container Platform i OpenShift Platform Plus korzystających z wersji Red Hat OpenShift 4.7 lub wyższej.