Rola marketingu w transformacji cyfrowej

Skuteczna komunikacja rynkowa i budowanie relacji z Partnerami 

Marketing i komunikacja rynkowa to bardzo dynamicznie zmieniające się obszary, skorelowane z nowymi technologiami. Obserwując tendencje rynkowe oraz dostosowując działania promocyjne do potrzeb i oczekiwań naszych Partnerów, vendorów oraz klientów końcowych, bardzo wiele aktywności przenieśliśmy w ostatnich latach do sieci internetowej. Szczególnym wyzwaniem była organizacja eventów online, których liczba ze względu na okres pandemiczny znacząco wzrosła. Ważne było dla nas takie podejście do planowania spotkań, aby wyróżniały się one na tle innych, gromadziły Ekspertów w swoich dziedzinach, prezentujących wysoki poziom merytoryczny, a całość wydarzeń niosła jak największą wartość dla uczestników. Liczne innowacje technologiczne wzbogacają klasyczne formy eventowe o nowe możliwości.

Transformacja cyfrowa przełożyła się na rozwój narzędzi marketingowych, które oferują dodatkowe możliwości i poszerzają perspektywy naszego działania. Jednak niezależnie od tego, jaką formę komunikacji czy promocji wybierzemy, zawsze priorytetem jest dla nas budowanie relacji z naszymi Partnerami oraz ich klientami, co w świecie online odbywa się na nieco innej płaszczyźnie, niż w kontakcie bezpośrednim. Marketing online jest zatem szansą na zwiększenie zasięgu działania przedsiębiorstw, nawiązywanie nowych relacji biznesowych oraz budowanie przewagi konkurencyjnej.

Nie ulega wątpliwości, że proces cyfryzacji w marketingu jest stale obecny, narzędzia i kanały marketingowe poddane są i będą nieustannej dynamice, a kreatywność oraz elastyczne podejście są kluczem do efektywnego działania w zmieniającej się rzeczywistości. Nowe technologie to nowe wyzwania, które otwierają przed nami nieznane dotąd możliwości i sprawiają, że nieustannie się rozwijamy.

IT Expert:

Magdalena Jaśkowiec – Ropa
Marketing Manager w Exclusive Networks Poland,
odpowiedzialna za projekt All of Backup.

Kontakt:

 

„Proces transformacji cyfrowej jest nieodłącznym elementem marketingu, a kreatywność oraz elastyczne podejście są kluczem do efektywnego działania w zmieniającej się rzeczywistości. Nowe technologie to nowe wyzwania, które otwierają przed nami nieznane dotąd możliwości i sprawiają, że nieustannie się rozwijamy.”