Tenable finalizuje przejęcie Accurics

Firma Tenable ogłosiła, że zakończyła proces przejęcia Accurics – lidera dostarczającego rozwiązania bezpieczeństwachmurze dla zespołów DevOps oraz security.

Dzięki finalizacji tej transakcji producent będzie mógł oferować swoim klientom nowoczesne zarządzanie ryzykiem, wykorzystując Infrastructure as Code (IaC) do rozwiązywania problemów w każdym środowisku chmury.

Tenable i Accurics dostarczą zintegrowane, natywne zabezpieczenia do identyfikacji problemów IaC i runtime, wykrywania nowych zasobów infrastruktury w chmurze i zmian w konfiguracji oraz przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa poprzez łączenie kodu naprawczego z przepływami pracy.

„IaC to przyszłość chmury. Skalowalność, elastyczność i sprawność, które oferuje, są czynnikami wspierającymi biznes i mogą jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo” – tłumaczy Amit Yoran, prezes i dyrektor generalny Tenable. „Dzięki Accurics możemy dostarczać kompletne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem w całym cyklu życia produktu. Od teraz korporacyjne podróże w chmurze mogą być bezpiecznie wdrażane z prędkością chmury.”

Zgodnie z warunkami umowy, Tenable nabył Accurics za łączną cenę zakupu wynoszącą około 160 milionów dolarów w gotówce, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowych korekt ceny zakupu.