Usprawnij zarządzanie obiektami z EcoStruxure™ Facility Expert od APC (Schneider Electric)

Rozwiązanie EcoStruxure™ Facility Expert od Schneider Electric wnosi nową jakość do zarządzania zasilaniem w obiektach. W szczególności docenią je zarządcy budynków, konstruktorzy rozdzielnic i wykonawcy instalacji elektrycznych, jak również dostawcy usług. Sprawdź nowe możliwości i usprawnienia!

 

EcoStruxure™ Facility Expert – co to jest i jak działa?

EcoStruxureTM Facility Expert to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania obiektami, które łączy w sobie najnowsze technologie w zakresie monitorowania i zarządzania zasilaniem, aplikację mobilną, platformę internetową i IoT.

Dzięki temu:

 • upraszcza i usprawnia czynności konserwacyjne
 • zwiększa niezawodność procesów i sprzętu
 • podnosi efektywność operacyjną i energetyczną
 • zapewnia ciągłość działania i komfort użytkowników w poszczególnych obiektach lub w całym portfelu budynków.

Dodatkowo, dzięki cyfrowemu dziennikowi, producenci, konstruktorzy rozdzielnic, wykonawcy instalacji elektrycznych i zarządcy obiektów mogą współpracować przy tworzeniu dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie. (Ważne dokumenty projektowe, budowlane czy dotyczące uruchomienia i konserwacji zapisywane są za pomocą kodu QR. Eliminuje to „papierkową robotę”, usprawnia rutynowe czynności i ułatwia współpracę.)

Z kolei funkcja komputerowego systemu zarządzania konserwacją (CMMS, Computerised Maintenance Management Systems) pozwala uzyskać wgląd w strategię biznesową i zaoferować klientom pełen zakres usług.

Jest to więc bardzo praktyczne usprawnienie i ułatwienie przede wszystkim dla:

 • zarządców budynków
 • menedżerów zarządzających kompleksami/sieciami budynków
 • wykonawców i konstruktorów rozdzielnic
 • dostawców usług.

Narzędzia możesz używać dowolnie, zgodnie ze swoimi preferencjami lub okolicznościami – z poziomu aplikacji mobilnej lub platformy internetowej, łatwo i wygodnie uzyskując dostęp do kluczowych informacji w zakresie zarządzania operacjami i energią:

APC EcoStruxure - aplikacja 1

Łatwy dostęp do zarządzania aktywami.

APC EcoStruxure - aplikacja 2

Łatwy dostęp do zarządzania efektywnością energetyczną.

EcoStruxure Facility Expert™ w zastosowaniu – wideo

Zobacz, jak to działa na konkretnym przykładzie:


EcoStruxure™ Facility Expert – najważniejsze korzyści

Perspektywa osób zarządzających budynkami:

 • ciągłość biznesowa – zabezpiecz przychody przed utratą zapasów i zapobiegaj przestojom spowodowanym długotrwałą awarią sprzętu dzięki całodobowemu monitoringowi stanu sprzętu i ostrzeżeniom o usterkach (zanim dojdzie do awarii);
 • optymalizacja eksploatacji i obniżenie kosztów – uprość skomplikowane operacje w wielu lokalizacjach, śledź aktywa i twórz długoterminowe harmonogramy konserwacji, kontroluj budżet, zarządzaj wykonawcami lub operatorami, oraz monitoruj i kontroluj operacje zdalnie z poziomu smartfona;
 • poprawa zużycia energii i zrównoważony rozwój – obniż emisję CO2 i zredukuj wydatki na energię (o 5%-10%), dokonuj analiz porównawczych wszystkich swoich budynków przy użyciu dokładnych danych, otrzymuj powiadomienia i monitoruj odpowiednie wskaźniki KPI, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i uniknąć kar;
 • poprawa obsługi klienta – zapewnij komfort klientom i pracownikom poprzez utrzymywanie optymalnej temperatury, wilgotności i przepływu powietrza w budynkach, zidentyfikuj najlepszy sprzęt HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) dla swoich obiektów dzięki wskaźnikom KPI i zyskaj spokój dzięki harmonogramowi konserwacji zapobiegawczej;
 • dedykowane rozwiązanie EcoStruxure for Retail – oparte na technologii IoT i przeznaczone dla supermarketów, sklepów ogólnospożywczych oraz specjalistycznych punktów sprzedaży detalicznej.

APC EcoStruxure - aplikacja 3

Perspektywa wykonawców i konstruktorów rozdzielnic:

 • błyskawiczny dostęp – łatwo zarządzaj zasobami dzięki cyfrowemu dostępowi (tzw. cyfrowy dziennik) do wgranych instrukcji obsługi, rysunków jednokreskowych, zdjęć oraz protokołów testów z FAT i SAT, listom części zamiennych i wielu innym użytecznym informacjom;
 • łatwa współpraca – określaj kluczowe zadania i punkty kontaktu na różnych etapach projektu; twórz przejrzystą i spójną dokumentację przy jednoczesnym wyeliminowaniu sprzecznych lub brakujących informacji;
 • sprawna organizacja – organizuj procesy, zadania i osiągaj cele na każdym etapie cyklu życia, na bieżąco dzieląc się informacjami z partnerami, aby optymalnie zarządzać zasobami.

APC EcoStruxure - organizacja

Perspektywa dostawców usług:

 • do 8% oszczędności na kosztach operacyjnych i usprawnieniu operacji oraz do 10% lepsza ciągłość biznesowa Twoich Klientów – połącz się ze swoim zespołem, budynkami i wyposażeniem za pomocą aplikacji do zarządzania budynkiem na smartfonie/tablecie/laptopie i zapewnij swoim klientom nowy poziom gospodarowania energią oraz utrzymywania infrastruktury zasilającej;
 • 5%-10% oszczędności na kosztach energii dzięki poprawie monitorowania zużycia energii – oferuj ulepszone usługi energetyczne i wyróżnij się na tle konkurencji, zapewnij swoim klientom transparentność zużycia energii i umożliwiaj im redukcję kosztów oraz bardziej wydajne prowadzenie obiektów;
 • rozszerzenie oferty – rozwijaj swoją działalność dzięki ofertom umów o zapewnieniu poziomu usług, podłącz swój sprzęt do oprogramowania zaprojektowanego dla dostawców usług, aby otrzymywać alerty i wykorzystywać dane do przewidywania i planowania działań.

APC Ecostruxure - complete task


Dowiedz się więcej i zacznij korzystać z EcoStruxure Facility Expert

Szczegółowe informacje o rozwiązaniu znajdziesz na stronie internetowej Schneider Electric lub u naszych ekspertów – zapraszam do wypełnienia formularza lub bezpośredniego kontaktu:

Natalia Grindel-Hejmej
natalia.grindel@exclusive-networks.pl
+48 693 833 122

(Tutaj z kolei zdobędziesz więcej informacji o rozwiązaniach APC by Schneider Electric w naszej ofercie dystrybucyjnej >> )