Chcę uzyskać dostęp do Exclusive Access

Uzyskanie dostępu do portalu będzie możliwe dopiero po weryfikacji danych wnioskodawcy. Wypełnij formularz, aby przekazać nam informacje potrzebne do jej rozpoczęcia.
(rozpocznij od liter "PL", a następnie wpisz ciągiem, bez dodatkowych znaków, 10 cyfr - np. PL0123456789)

Dane firmy

Ulica i numer lokalu, miasto

Dane kontaktowe

Na wskazany poniżej adres e-mail zostanie wysłany dostęp do Exclusive Access.
Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedną wartość, przytrzymaj klawisz Ctrl.
(podaj prawidłowy numer, pod którym można się z Tobą skontaktować)
* Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 61. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@exclusive-networks.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 25 25 555 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wniosku.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający obsłudze wniosku użytkownika o dostęp do portalu administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy Exclusive Networks i innych podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Exclusive Networks Poland S.A. np. dostawców hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, marketingowej. Twoje dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających – modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wniosku.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@exclusive-networks.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.