WatchGuardONE_Finger_Logo

Rejestracja w kanale

Aby rozpocząć współpracę z firmą WatchGuard, należy zarejestrować się w kanale partnerskim WatchGuardONE. W tym celu skorzystaj z jednego z poniższych linków:

Zostań Partnerem – jeśli chcesz otworzyć standardowe konto integratora, resellera lub MSSP,
Status Match – jeśli masz już status Silver/Gold Partnera w jakiejkolwiek konkurencyjnej marce do WatchGuarda.

Ten drugi link pozwala od razu na skorzystanie z promocji Status Match, która przyznaje taki sam status w WatchGuard jak u konkurencyjnego vendora przez 6 miesięcy. W ten sposób producent wychodzi na przeciw partnerów, którzy mają już zbudowane kompetencje w bezpieczeństwie sieciowym, a WG jest kolejną marką w ich portfolio. Jeśli w przeciągu pół roku zostaną spełnione wymagania formalne, ten status zostanie utrzymany na stałe.

Każda rejestracja jest weryfikowana przez producenta. Możemy ten proces dodatkowo przyspieszyć, jeśli po rejestracji poinformujesz nas o niej, pisząc na adres: watchguard@exclusive-netwroks.pl.

Zgłaszanie projektów

Wszystkie projekty proszę zgłaszać w naszym Extranecie lub swojemu opiekunowi handlowemu, ewentualnie na adres watchguard@exclusive-netwroks.pl. Ponieważ producent ma bezpośredni dostęp do Extranetu, opcja pierwsza jest najszybsza i preferowana.

Certyfikacja

Wszystkie szkolenia w WatchGuard są w pełni darmowe dla Partnerów. Kursy handlowe i techniczne są dostępne na stronie: https://learn.watchguard.com, lub w zakładce „Learning Center” na portalu partnerskim. Certyfikacja do poziomu Silver lub Gold pozwala uzyskiwać większe upusty projektowe, jest szybka i prosta (nie ma kryterium obrotowego) – wystarczy zrobić szkolenia techniczne i handlowe oraz zakupić urządzenie demo. Szkolenia techniczne należy zakończyć egzaminem (w centrach szkoleniowych Kryterion lub Kryterion Online), który kosztuje około 200 USD za poziom podstawowy (Fireware Essentials) lub 100 USD za specjalizacje (pozostałe, np. Network and Traffic Management).

WatchGuard

Wymagania certyfikacyjne WatchGuardONE
* Szkolenie handlowe i certyfikat techniczny muszą posiadać różne osoby.
** Najmniejsze urządzenie, które liczy się to WatchGuard Firebox M290 NFR Appliance (P/N: WGM29000203, cena około 1000 EUR netto – w cenie demo są wszystkie możliwe serwisy na 3 lata).

Certifications WatchGuard

Odnowienia

Partnerzy mogą samodzielnie wyceniać swoje odnowienia, tworzyć co-termy i analizować wygasające urządzenia, korzystając z narzędzia Renewals Watch: https://watchguard.force.com/customers/renewalmanager

Usługi HEZO

Jako dystrybutor z wartością dodaną prowadzimy sprzedaż usług dla marki WatchGuard, które obejmują konfigurację, wdrożenie, aktualizacje, serwis i wymianę sprzętu w razie awarii. Nie oferujemy tych usług bezpośrednio dla klientów końcowych, jednak nasi Partnerzy mogą je na nich przenosić. W razie zainteresowania skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oraz cennik HEZO.

Expert Support

Cenniki i promocje

Zawsze aktualny cennik pobierzesz po zalogowaniu, z portalu partnerskiego z sekcji Product -> SKUs, Price Lists, and MAP Policy. Informacje o trwających aktualnie promocjach znajdziesz w sekcji Resources -> Sales Promotions portalu partnerskiego.

Polityka NFR

WatchGuard umożliwia swoim Partnerom zakup urządzeń DEMO na preferencyjnych warunkach i wykorzystywanie ich na trzy możliwe sposoby:

  1. Demonstracje dla klientów.
  2. Szkolenia wewnętrzne.
  3. Ochrona własnych zasobów.

Wszystkie urządzenia NFR zawierają pełen pakiet licencji aż na trzy lata. Licencje do ochrony urządzeń końcowych są aktualne przez rok, natomiast Partnerom dostarczane są nieodpłatnie.

Polityka MSSP

Partnerzy Silver i Gold mogą zostać partnerami MSSP i uzyskać dostęp do miesięcznych rozliczeń i płatności za urządzenia oraz serwisy. Nie ma dodatkowego progu wejścia ani kosztów, jedynym wymogiem jest partnerstwo WatchGuardONE.

Integracje technologiczne

Nie jesteś pewien, czy WatchGuard będzie się dobrze integrował z innymi produktami, które masz w ofercie lub, które posiadają Twoi klienci? Vendor współpracuje z wiodącymi w branży firmami technologicznymi w celu opracowania ścisłych integracji zapewniających silniejsze zabezpieczenia, łatwiejsze wdrożenia i lepszą współpracę w środowiskach IT. Każda integracja jest weryfikowana i dokumentowana za pomocą przewodnika integracji, który umożliwia konfigurację krok po kroku. Sprawdź sam.

tools-integrations-wheel

Terms & Conditions dla usług WatchGuard

Terms of Use – zasady i warunki, na podstawie których WatchGuard Technologies i jego podmioty oferują dostęp do www.watchguard.com lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej lub usługi: https://www.watchguard.com/wgrd-about/terms-of-use

Privacy Policy – wyjaśnienie, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i ujawniane przez firmę WatchGuard Technologies oraz jej spółki zależne; ma zastosowanie do stron internetowych WatchGuard, pakietu produktów i usług WatchGuard, w tym urządzeń zabezpieczających sieć, usług chmurowych oraz wszelkich innych produktów i usług: https://www.watchguard.com/wgrd-about/privacy-policy

Terms & Conditions – wsparcie telefoniczne i internetowe, aktualizacje i ulepszenia oprogramowania oraz RMA: https://www.watchguard.com/wgrd-support/support-levels/terms-conditions

Hardware Warranty – gwarancja na sprzęt: https://www.watchguard.com/wgrd-support/hardware-warranty

Migracja urządzeń z jednego konta do drugiego

Nabywca lub sprzedawca dowolnego urządzenia WatchGuard może zainicjować przeniesienie własności. Podczas przenoszenia własności produktu WatchGuard aktywna umowa wsparcia technicznego i wszystkie powiązane prawa są przypisywane na nowego właściciela. Proces ten nie przenosi licencji obejmujących całe konto, takich jak Enterprise Gold, lub aktywowanych licencji TDR lub AuthPoint.

Zobacz szczegóły.

Co się dzieje z urządzeniem, gdy serwisy wygasną?

Poznaj szczegóły, klikając w poniższy link:

https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-UZobaczS/Content/en-US/my_products/subscription_expiration.html