Badanie IDC pokazuje zalety certyfikacji Red Hat

W ciągu ostatniego roku transformacja cyfrowa jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu jako główny czynnik rozwoju zarówno dla małych, jak i dużych firm. Działania w tym zakresie, które umożliwiają strategie hybrydowe lub wielochmurowe, mogą pomóc firmom w bardziej elastycznym dostosowaniu produktów lub oferty w czasach szybkich zmian. Ponadto uwypuklają one potrzebę specjalistycznej wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwa na całym świecie inwestują czas i zasoby w rozwój tej wiedzy wśród pracowników korzystających z certyfikacji Red Hat, a według ostatnich badań IDC, inwestycja ta się bardzo opłaca.

W ramach badania IDC przeprowadziło wywiady z firmami, których pracownicy IT uzyskują i aktualizują certyfikaty Red Hat. Klienci firmy Red Hat podkreślali, że certyfikowani pracownicy wyróżniają się spośród innych zarówno pod względem umiejętności, jak i wartości organizacyjnej. Zauważyli, że mają większą pewność, a certyfikowani pracownicy są w stanie poradzić sobie z bardziej wymagającymi i złożonymi zadaniami. Dodatkowo szersze możliwości tych pracowników przekładają się również na ich wyższą wydajność.Nowe badanie IDC pt. The Business Value of Red Hat Certification1 (Korzyści biznesowe z certyfikacji Red Hat), zamówione przez Red Hat, podkreśla znaczenie kompetencji ludzkich w udanej transformacji cyfrowej. Badanie pokazuje, że dobrze opracowane certyfikaty, takie jak te oferowane przez Red Hat, mogą mieć ogromny wpływ na znalezienie odpowiedniego personelu do realizacji projektów organizacyjnych.

Wyniki pokazały, iż pracownicy, którzy uzyskują i utrzymują certyfikaty Red Hat, posiadają większe umiejętności i wiedzę techniczną niż pracownicy nieposiadający takich certyfikatów. Uczestnicy badania opisywali infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie nadzorowane przez certyfikowany personel jako charakteryzujące się większą wydajnością i możliwościami w porównaniu z innymi porównywalnymi projektami.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy te stwierdziły, że certyfikowani pracownicy wyróżniają się poprzez:

  • Stosowanie wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu rozwiązań i technologii Red Hat w celu bardziej efektywnego zarządzania i uruchamiania środowisk Red Hat.
  • Wykorzystanie kontenerów, Kubernetes i innych technologii do wspierania bardziej zwinnych i efektywnych działań w zakresie programowania.
  • Wdrażanie bardziej opłacalnych i odpornych architektur IT w celu optymalizacji kosztów informatycznych i zapewnienia większej ciągłości biznesowej.

Jednym z kluczowych wniosków płynących z badania jest przeprowadzona przez IDC analiza kosztów i korzyści dla uczestników. Oblicza się je jako trzyletni zwrot z inwestycji w wysokości 409% dla uczestników badania, z oszczędnościami kosztów infrastruktury IT o zdyskontowanej wartości średnio 1,66 miliona dolarów na przedsiębiorstwo w ciągu trzech lat. Dodatkowo programiści, którzy uzyskali i utrzymują certyfikaty Red Hat, odznaczają się również 24% wyższym poziomem produktywności w porównaniu z ich niecertyfikowanymi odpowiednikami.

Pracownicy z certyfikatami Red Hat wnoszą więcej korzyści i pozwalają obniżyć koszty infrastruktury

IDC stwierdziło również, że certyfikowany personel może zarządzać o 47% większą liczbą maszyn wirtualnych (VM), obsługując większe obciążenia w porównaniu z personelem niecertyfikowanym. Efektywność ta może być również postrzegana z szerszej perspektywy — uczestnicy badania stwierdzili, że certyfikowani pracownicy są średnio o 32% bardziej wydajni, co oznacza, że zespoły z certyfikatem Red Hat składające się średnio z 10,7 pracowników są w stanie wykonać pracę 15,7 pracowników bez certyfikatu.

Badanie wskazuje, że pracownicy z certyfikatem Red Hat wykazują zdolność do maksymalnego wykorzystania technologii i funkcjonalności wbudowanych w ich środowiska Red Hat i inne środowiska IT, takich jak kontenery, Kubernetes i automatyzacja.

Wiedza ta przekłada się na zdolność do wdrażania nowych zasobów informatycznych o 23-51% szybciej, ze sprawnością, która stała się kamieniem węgielnym efektywnych procesów informatycznych i transformacji cyfrowej. Z perspektywy kosztów ankietowani klienci Red Hat stwierdzili, że posiadanie pracowników z certyfikatami umożliwiło im uruchamianie równoważnych obciążeń przy kosztach infrastruktury niższych o 13%, co pozwoliło im wyeliminować lub ponownie wykorzystać średnio dziewięć serwerów.

Certyfikacja Red Hat przynosi korzyści pracownikom

W badaniu odnotowano również wpływ certyfikacji Red Hat na poszczególne osoby. IDC wykazało, że certyfikowani pracownicy osiągają lepsze wyniki zarówno pod względem materialnym, jak i niematerialnym, od momentu zatrudnienia w firmie przez całą długość stażu pracy. Pracownicy z certyfikatem Red Hat potrzebują średnio siedmiu tygodni mniej, aby osiągnąć pełną produktywność – o 32% szybciej niż przeciętny nowo zatrudniony pracownik. Dodatkowo przedsiębiorstwa donoszą, że wysoko wykwalifikowani i certyfikowani pracownicy często tworzą głębokie więzi w swoich organizacjach, a dane wskazują na średnio 10% wzrost długości stażu pracy.

Red Hat Training umożliwia firmom chcącym dokonać cyfrowej transformacji przygotowanie zespołów do przyszłych wyzwań dzięki praktycznym szkoleniom. Certyfikaty Red Hat potwierdzają kwalifikacje i gotowość specjalistów IT do realizacji najbardziej ambitnych projektów w obliczu zmieniających się wyzwań branżowych.

Certyfikaty oferowane przez Red Hat obejmują szeroki zakres tematów, od architektury korporacyjnej i podstawowych umiejętności administrowania systemem Linux po znajomość specjalistycznych środowisk programistycznych i nowych technologii, takich jak kontenery i chmury.

1Badanie IDC Business Value White Paper, sponsorowane przez Red Hat, The Business Value of Red Hat Certification, Doc. #US47574721, kwiecień 2021.

Autor: Randy Russell, Director of Certification w Red Hat