Fortinet upraszcza administrowanie sieciami dzięki wzbogaceniu platformy Security Fabric o funkcję Digital Experience Monitoring

Fortinet zaprezentował nowe rozwiązania zwiększające wydajność sieci i zarządzania nimi – usługę FortiMonitor oraz oprogramowanie FortiAIOps.

FortiMonitor gwarantuje wysoki komfort pracy użytkowników poprzez kompleksowe monitorowanie wydajności infrastruktury sieciowej firm trzecich, aplikacji i środowisk chmurowych (Digital Experience Monitoring, DEM), a więc wychodzi swoim zakresem poza platformę Fortinet Security Fabric. Z kolei FortiAIOps wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) w celu wyeliminowania konieczności prowadzenia ręcznej analizy oraz automatyzuje wykrywanie anomalii dzięki korelacji danych z każdego rodzaju sieci.

Złożoność operacji w rozproszonych sieciach utrudnia komfortową pracę

Cyfrowa transformacja, która jest efektem konieczności zwiększania komfortu pracy użytkowników, wymaga od zespołów sieciowych dbałości o zapewnienie wysokiej wydajności aplikacji, jak też pełnego wglądu w stan ich pracy. Jednak rozproszone narzędzia do monitorowania wydajności sieci LAN, WAN, chmury i zapewniania ich bezpieczeństwa utrudniają osiągnięcie tego celu i zwiększają złożoność operacyjną. Ze względu na wielowarstwową, rozproszoną i złożoną strukturę sieci, poszukiwanie i analiza źródeł występowania problemów (Root Cause Analysis, RCA) w celu zwiększenia poziomu komfortu pracy użytkowników nie jest trywialna. Ich rozwiązanie natomiast zajmuje więcej czasu ze względu na konieczność ręcznego prowadzenia pracy, jak też wdrażania koniecznych zmian w sieci.

Fabric Management Center – NOC automatyzuje i upraszcza administrację siecią

Aby umożliwić sprostanie wyzwaniom związanym z zapewnianiem komfortowej pracy, Fortinet rozszerza swoją grupę produktów Fabric Management Center – NOC o usługę FortiMonitor oraz oprogramowanie FortiAIOps, które upraszczają działanie zespołów sieciowych. Poprzez przyjęcie podejścia bazującego na bezpieczeństwie sieci (Security-Driven Networking), Fabric Management Center – NOC zapewnia administratorom łatwe obserwowanie wydarzeń w heterogenicznych i rozproszonych sieciach, ich korelowanie i reagowanie, gdy zajdzie taka konieczność. Takie kompleksowe monitorowanie i automatyzacja upraszczają operacje sieciowe dzięki wykorzystaniu lat doświadczeń w budowaniu modeli bazujących na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, w ramach których dziennie przetwarzanych jest średnio ponad 100 miliardów zdarzeń związanych z bezpieczeństwem sieciowym.

Dzięki nowej ofercie oraz istniejącemu portfolio Fortinet Security Fabric przedsiębiorstwa mogą osiągnąć następujące korzyści:

  • Lepszy wgląd w stan pracy sieci – FortiMonitor umożliwia administratorom sieciowym obserwowanie anomalii w dostępie użytkowników do aplikacji, co poprawia wydajność korzystania z nich niezależnie od rodzaju urządzenia oraz sieci (LAN, WAN i chmura).
  • Redukcja średniego czasu identyfikacji anomalii (Mean-Time-To-Identify, MTTI) – FortiAIOps redukuje MTTI poprzez korelację danych z różnych domen sieciowych w celu łatwego wskazania przyczyn występowania anomalii.
  • Zwiększona wydajność – FortiMonitor oraz FortiSOAR mogą zwiększyć wydajność administrowania siecią dzięki automatyzacji proaktywnego reagowania na incydenty, osiągniętej przy współpracy z ponad 300 rozwiązaniami dostępnymi w Open Fabric Ecosystem od partnerów w ramach programu Fabric-Ready.

John Maddison, EVP of Products and CMO at Fortinet

„Dzięki nowym rozwiązaniom FortiMonitor i FortiAIOps rozbudowujemy ofertę produktów Fabric Management Center – NOC, które zapewniają kompleksowe monitorowanie firmowej sieci i jej automatyzację, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe i poprawę komfortu pracy użytkowników. Aby odnieść sukces w transformacji cyfrowej, administratorzy odpowiedzialni za operacje sieciowe muszą zapewnić porównywalną wydajność aplikacji, niezależnie od miejsca, z którego korzysta jej użytkownik. Posiadanie odpowiednich narzędzi, które są zintegrowane w ujednoliconej platformie dla centrum operacji sieciowych NOC, jest kluczowe podczas obsługi złożonych i zróżnicowanych sieci.”