Cyfrowe miejsce pracy – komentarz Łukasza Żukowskiego

Trendy w zakresie cyfrowego miejsca pracy na przestrzeni ostatnich 2 lata bardzo mocno determinowały kierunek rozwoju polskiego rynku IT, zarówno pod kątem sprzedaży rozwiązań, platform Unified Communications, systemów bezpieczeństwa, systemów sieciowych wifi, jak również samego sprzętu i akcesoriów, takich jak np. notebooki, słuchawki, kamery oraz monitory. Tendencja wzrostowa w kolejnych latach będzie nadal odczuwalna, lecz najprawdopodobniej już nie na tak wysokim poziomie, jaki miał miejsce w 2020 czy 2021 roku.

Istotnym czynnikiem, jaki przełoży się na kontynuację trendu, jest niewątpliwie zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o pracy zdalnej, co nałożyło na Pracodawców wiele dodatkowych obowiązków np. w zakresie warunków oraz narzędzi pracy. Zauważalny i bardzo istotny jest też wpływ nowych przyzwyczajeń pracowników z czasów pandemicznych oraz preferencja wyboru pracodawcy, u którego istnieje możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Z raportu Deloitte z listopada 2022 r. o stanie pracy hybrydowej w Polsce jasno wynika, że 90% badanych pracuje hybrydowo lub zdalnie, a także, że 46% badanych zmieniłoby pracodawcę, jeśli zapadłaby decyzja o zwiększeniu liczby wymaganych dni stacjonarnej pracy w biurze. Ta tendencja wskazuje, że inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą zdalną oraz cyfrową pracę będzie kontynuowana przez kolejne lata u wielu pracodawców.

Analizując różne typy organizacji obserwujemy, że niejednokrotnie największą barierą rozwoju są zakorzenione przyzwyczajenia użytkowników i próba adaptacji „starych narzędzi” do nowej rzeczywistości, jaką jest cyfrowe miejsce pracy. Wiąże się to bardzo często z niedostosowaniem danego narzędzia np. do pracy grupowej, dzielenia contentu, zarządzania tożsamością, pracy na nieautoryzowanych zasobach sprzętowych czy też elementarnych zasad związanych z cyberbezpieczeństwem. Może to prowadzić do spowolnienia procesów wewnątrz organizacji, dezorganizacji, jak również narażenia na poważne ataki cyberprzestępców na zasoby firmy.

Wśród korzyści korzystania z cyfrowego miejsca pracy dostrzegam spójne współdzielenie środowiska pracy, większą produktywność, łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji oraz zasobów, pracę z dowolnego miejsca przy zachowaniu niezbędnych danych i dostępów, efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 (dojazdy), a dodatkowo lepszy work-life balance. Do wad oraz niebezpieczeństw zaliczyłbym na pewno brak odpowiedniego dopasowania narzędzi do koncepcji pracy i zadań pracowników/zespołów, brak zabezpieczeń systemów firmowych oraz brak polityk bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

Większość integratorów, z którymi współpracujemy, ma świadomość, że jest to bardzo perspektywiczny rynek i systematycznie pogłębia swoje kompetencje zarówno w zakresie inżynierskim, jak i handlowym. Integratorzy skupiają się przede wszystkim na dostarczaniu rozwiązań dot. bezpieczeństwa infrastruktury IT (np. Fortinet), kolaboracji zdalnej UC (np. Logitech, HP Poly, Zoom) czy też rozwiązań usprawniających ruch sieciowy i wifi. Jako dystrybutor z wartością dodaną staramy się wspierać naszych partnerów w rozwoju ich kompetencji dzieląc się szeroką wiedzą, którą posiadają nasi eksperci.

IT Expert:

Łukasz Żukowski
SMB, Consumer & Gaming Department Director w Exclusive Networks,
odpowiedzialny za dział handlowy I produktowy.

Kontakt: