O relacji CFO-CEO i nie tylko… w Raporcie „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie”

Jak osoby odpowiedzialne za finanse w naszych organizacjach postrzegają aktualne wyzwania? Czego wymagają od nich zarządy i współpracownicy? Jak przenikają się role CFO-CEO-CIO? Działający przy ICAN Klub CFO wraz z KPMG Polska przeprowadził badanie ankietowe wśród 182 osób z najwyższego kierownictwa działających w Polsce firm, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zebrano je wraz z wnioskami w bezpłatnym raporcie „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie”. Exclusive Networks Poland od 2021 jest partnerem klubu, a nasz CFO udzielił do raportu komentarza na temat relacji CFO-CEO

Dynamika zdarzeń w trzeciej dekadzie XXI wieku zaburza tradycyjne prowadzenie biznesu – również z perspektywy finansów. Działy finansowe muszą dostosować budżety do zmieniającej się sytuacji, a poszukiwanie oszczędności i nowych szans stało się ważne jak nigdy dotąd. Rola dyrektorów finansowych już dawno przestała ograniczać się do księgowości i sprawozdawczości finansowej. Dlatego, KPMG i Klub CFO przeprowadziły badanie dotyczące obecnych ról i interakcji osób odpowiedzialnych za finanse. W gronie ankietowanych znalazło się 126 osób o funkcji CFO (Chief Financial Officer) oraz kilkudziesięciu CEO (Chief Executive Officer) i kierowników działów biznesowych (CFO musi bowiem znać oczekiwania zarówno swojego przełożonego, jak i biznesu).

Najważniejsze wnioski płynące z raportu:

  • CEO oczekują od CFO przede wszystkim samodzielności i proaktywności
  • ponad 40% CFO zależy przede wszystkim na zapewnieniu im przez CEO udziału w strategicznych decyzjach
  • ponad 60% szefów działów biznesowych wymaga od CFO szerszego wsparcia w procesie planowania i budżetowania
  • prawie 1/2 CFO uważa, że najważniejszym oczekiwaniem względem nich jest regularna i klarowna komunikacja
  • wg ponad 71% CFO procesy planowania finansowego w ich organizacjach wymagają optymalizacji i skrócenia (są tu bardziej krytyczni niż CEO i szefowie działów biznesowych)
  • 2/3 CFO przyznaje, że nie korzysta z narzędzi lub systemów wspierających proces budżetowania innych niż arkusz kalkulacyjny
  • 17% działów finansowych ma zautomatyzowaną większość procesów związanych z przygotowaniem informacji zarządczej i finansowej
  • CFO i CEO zgodnie uważają, że automatyzacji wymaga przede wszystkim raportowanie
  • dane zarządcze powstają w firmach zazwyczaj poprzez ręczne dostosowywanie danych księgowych
  • 1/3 szefów działów biznesowych jest usatysfakcjonowanych jakością informacji zarządczej w swoich organizacjach
  • 30% CFO przyznaje, że w ich organizacjach rozumienie danych finansowych nie jest do końca spójne, przez co różne działy inaczej interpretują te same raporty
  • prawie 60% CFO deklaruje bliską współpracę z działem IT i CIO, poprzez wspólne definiowanie możliwości rozwoju i realizację projektów.


Cezary Seliga - CFO, Vice President, Exclusive Networks PolandWspółpraca między CEO a CFO ma niebagatelne znaczenie w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie, gdy organizacja przechodzi przez kolejne etapy, odznaczające się wysoką aktywnością i zmiennością. Należą do nich niewątpliwie: powstawanie i kształtowanie się, dynamiczny rozwój, czasy przeobrażeń, reorganizacji, przejęć czy też zawirowań w otoczeniu zewnętrznym – komentuje na łamach raportu Cezary Seliga, CFO Exclusive Networks Poland.

Pomimo jasno i precyzyjnie określonych obowiązków CEO i CFO, role te muszą się zmieniać adekwatnie do wyzwań, przed którymi na danym etapie rozwoju znajduje się firma. Im bardziej się rozwija, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych w doskonalenie procesów mających wpływ na stworzenie właściwego środowiska do realizacji zarówno celów osobistych, jak i wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Każda firma potrzebuje do rozwoju nowej energii i pomysłów, a rolą kierownictwa jest stwarzanie środowiska pracy, w którym ludzie czują bezpieczeństwo, mają zapewniony komfort realizacji swoich zadań i w którym chcą rozwijać swoją karierę – wyjaśnia Cezary.

 

Z pełną treścią (bezpłatnego) raportu zapoznasz się TUTAJ:

Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

 

O Klubie CFO i partnerstwie z Exclusive Networks Poland

Klub CFO to wyjątkowa społeczność dyrektorów finansowych, którzy mają świadomość ogromnych zmian w biznesie i tego, jak wpływają one na ich funkcję, role i wyzwania. Organizacja zrzesza ponad 850 członków.

W 2021 do grona jego Partnerów dołączył Exclusive Networks Poland. Przede wszystkim, aby bezpośrednio dzielić się z wiedzą ekspercką w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT, które pomagają sprostać aktualnym wyzwaniom stojącym przed dyrektorami finansowymi i organizacjami.

Jednym z głównych trendów, na którym skupiamy się w szczególności, jest IaaS (ang. Infrastructure as a Service) jako nowoczesna alternatywa finansowania infrastruktury IT w organizacji – na przykładzie platformy HPE GreenLake od Hewlett Packard Enterprise.

Dowiedz się więcej o Klubie i naszym zaangażowaniu w jego działalność >>