HPE GreenLake – moc obliczeniowa jako usługa rozliczana wg zużycia, czyli na czym polega fenomen platformy

Koszty infrastruktury IT rozliczane w modelu as-a-Service i według faktycznego zużycia, nowy sprzęt najwyższej klasy, elastyczna rozbudowa mocy obliczeniowej zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem (na bazie jednej umowy – dzięki prawu opcji), łatwe i zracjonalizowane planowanie (koniec z przeszacowywaniem lub niedoinwestowaniem) – oto, co najbardziej doceniają organizacje, które już korzystają z platformy HPE GreenLake. IaaS, czyli IT w modelu konsumpcyjnym to trend zdecydowanie wart uwagi!

 

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – alternatywa dla organizacji szukających elastyczności i optymalizacji kosztów

Na rynku rozwiązań IT dostępne są już od pewnego czasu kompleksowe usługi, polegające na zapewnieniu dostępu do mocy obliczeniowej (urządzeń), bez konieczności zakupu infrastruktury i związanych z tym kosztów.

Świadczone są zazwyczaj w przeciągu określonej liczby miesięcy, w zdefiniowanym środowisku sprzętowym, którego parametry można wskazać w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający, w ramach zawartej umowy, korzysta z kompletnego, skonfigurowanego, gotowego do eksploatacji i utrzymywanego przez dostawcę systemu fizycznych urządzeń – we wskazanej przez siebie, dowolnej lokalizacji.

W przypadku stopniowego zwiększenia zapotrzebowania na usługę, dostępna moc obliczeniowa jest elastycznie zwiększana – za taką samą cenę w ramach tej samej umowy, bez nowego postępowania (w kontekście instytucji publicznych: w ramach warunków i ograniczeń określonych Ustawą PZP z 2019 r., Dz. U. poz. 2019).

 

HPE GreenLake – platforma IaaS z najwyższej półki, która może się bardzo opłacić

HPE GreenLake od Hewlett Packard Enterprise to wiodąca na rynku i bardzo dynamicznie rozwijająca się platforma IaaS, która cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród użytkowników końcowych, jak i integratorów. Dlatego również my postawiliśmy właśnie na nią! Sprawdźmy więc, jak wygląda w praktyce (na przykładzie HPE GreenLake) zakres usług w ramach IaaS oraz czynności i zobowiązań, które pozostają po stronie organizacji:

Zakres usługi IaaS:

 • instalacja sprzętu u Zamawiającego
 • konfiguracja sprzętu
 • świadczenie usługi dostępu do mocy obliczeniowej
 • utrzymanie sprzętu
 • pomiar poziomu zużycia mocy obliczeniowej
 • przygotowanie środowiska (sprzętu)

Czynności i zobowiązania po stronie Klienta:

 • zapewnienie Wykonawcy w miejscu instalacji urządzeń niezbędnej infrastruktury (prąd, przyłącza LAN i SAN, wentylacja, system kontroli dostępu itp.)
 • zapewnienie Wykonawcy całodobowego dostępu do dostarczonej infrastruktury
 • migracja i backup danych
 • zaniechanie ingerencji w dostarczone środowisko
 • decyzja co do prawa do nośników danych (w zależności od własnych potrzeb)
 • korzystanie z infrastruktury wyłącznie na własny użytek

 

Taki model dostępu do mocy obliczeniowej (OPEX) różni się więc zdecydowanie od tego opartego o zakup sprzętu (CAPEX):

ZAKUP INFRASTRUKTURY IT HPE GREENLAKE
przeniesienie prawa własności do sprzętu na Klienta Klient jest użytkownikiem – korzysta wedle własnych potrzeb
jednorazowy duży wydatek płatność rozłożona w czasie i skorelowana z poziomem zużycia
jedno postępowanie – jeden zakup (zazwyczaj, prawo opcji przy zakupach stosowane jest znacznie rzadziej); rozbudowy to najczęściej kolejne postępowania jedno postępowanie – możliwość elastycznego rozszerzania zakresu w trakcie
trudność w szacowaniu zapotrzebowania klienta w perspektywie dłuższego okresu (duże ryzyko niedoinwestowania lub przeszacowania) dostosowanie ilości jednostek obliczeniowych i kosztu do zapotrzebowania (bufor, prawo opcji)

 

Bufor – pełna kontrola wydatków po stronie Zamawiającego

Zapewnienie natychmiastowej gotowości na ewentualne wzrosty zapotrzebowania wymaga zainstalowania większej ilości sprzętu, niż wynikającej z zapotrzebowania minimalnego. Ten nadmiar to bufor, czyli zaplanowana w zamówieniu podstawowym część mocy obliczeniowej, która już na starcie zapewnia Zamawiającemu elastyczność rozwiązania – preinstalowany, gotowy do wykorzystania nadmiar, zwiększający nawet do 20%* pojemność wstępnie wymaganą (minimalną). Instalacja początkowa obejmuje moc minimalną oraz buforową. Istotne jest to, że płatność za korzystanie z mocy zapewnianej przez urządzenia buforowe następuje tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane, a to przynosi wymierne oszczędności.

Wielkość buforu można określić, posługując się średnim zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Szacując budżet zamówienia w oparciu o średnie zużycie mocy obliczeniowej, uzyskuje się bezpieczeństwo i komfort możliwości korzystania z buforu bez ryzyka przyspieszonego tempa wykorzystania budżetu podstawowego. Z punktu widzenia finansów, stałe obciążenie wynika bowiem wyłącznie z kosztu minimalnego zapotrzebowania na moc obliczeniową a bufor płatny jest proporcjonalnie do poziomu wykorzystania.

Co jednak, gdy potrzeby rosną dalej? Wraz z usługą, Zamawiający otrzymuje dostęp do przejrzystych raportów, za pomocą których może na bieżąco kontrolować poziom wykorzystania buforu, co m.in. pomaga we właściwym momencie podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji.

* wielkość buforu, dostępnego w ramach platformy HPE GreenLake

 

Prawo opcji – istota HPE GreenLake

W zależności od warunków oferowanych przez dostawcę IaaS, prawo opcji z ustawy PZP (tj. elastyczność rozbudowy przedmiotu zamówienia) może funkcjonować w formie możliwości rozszerzania usługi o kolejne urządzenia – tak to właśnie działa w HPE GreenLake.

Zamawiający posiada wtedy pełną kontrolę nad liczbą dostępnych jednostek mocy obliczeniowej, zwiększając ją w miarę zapotrzebowania. To również ogromne ułatwienie planowania, gdy w ramach zawartej umowy, dostawca zagwarantuje dostępność technologii i niezmienność cen za jednostkę (tak, to również jest zapewnione w przypadku IaaS od HPE).

Prawo opcji znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji przekroczenia określonego poziomu wykorzystania buforu lub gdy Zamawiający dowie się o dodatkowych zadaniach, które będzie realizować.

 

Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie…

Przyjmijmy, że Zamawiający ma zapotrzebowanie na moc obliczeniową, ale trudno je dokładnie określić, gdyż może ono wzrastać lub maleć w poszczególnych miesiącach (chociażby ze względu na zmiany w zadaniach przydzielanych jednostce budżetowej). W treści SWZ oraz umowy Zamawiający zawiera następujące postanowienia:

 • oszacowane przez Zamawiającego maks. miesięczne zapotrzebowanie na moc obliczeniową wynosi 150 jednostek
 • oszacowane przez Zamawiającego średnie miesięczne zapotrzebowanie wynosi 100 jednostek
 • w ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zainstaluje 100 jednostek
 • minimalne użycie mocy obliczeniowej, do wykorzystania której Zamawiający się zobowiązuje, wynosi 85 jednostek
 • Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania większej mocy obliczeniowej niż 85 jednostek
 • Zamawiający nie płaci za udostępnione 15 (bufor), dopóki z nich nie korzysta (jeśli korzysta to płaci proporcjonalnie do liczby wykorzystanych jednostek)
 • Zamawiający po 10 miesiącach obserwuje, że stale wykorzystuje 97 jednostek, a planowane jest zwiększenie zadań dla jego jednostek o 20% – uruchamia więc opcję rozbudowy infrastruktury o kolejne urządzenia.

 

Jak sprawdzić potrzebny zakres mocy obliczeniowej? (na przykładzie HPE GreenLake)

 1. ANALIZA:
 • obecne środowisko (wielkość, składniki)
 • liczba przetwarzanych danych w środowisku
 • dotychczasowy i przewidywany przyrost liczby przetwarzanych danych (tempo przyrostu)
 1. DEFINIOWANIE TECHNOLOGII:
 • oczekiwana konfiguracja (np. liczba serwerów, procesorów, ilość GB pamięci RAM, przestrzeni dyskowej SDD/HDD)
 • wymagania w zakresie oczekiwanego oprogramowania (systemowe, klastrowe, narzędziowe)
 • serwis urządzeń wraz z SLA
 1. określenie jednostek rozliczeniowych:
 • liczba serwerów/procesorów (liczone za sztukę)
 • liczba GB pamięci RAM
 • wielkość przestrzeni dyskowej (SDD/HDD) w GB przestrzeni RAW
 1. USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
 • iloczyn ustalonej liczby wymaganych jednostek obliczeniowych i wstępnej oferty cenowej za korzystanie z jednostki (badanie rynku, szacowanie wynagrodzenia wykonawcy), dający szacunkową wartość zamówienia (dla instytucji publicznych: z art. 28 ustawy PZP)
 • brak opłat przygotowawczych, abonamentowych, serwisowych, oprogramowania systemowego itp.


Dlaczego warto postawić na GreenLake od Hewlett Packard Enterprise?

Jest co najmniej kilka istotnych czynników, które wyróżniają platformę IaaS od HPE na tle podobnych rozwiązań i modeli.

Są to przede wszystkim:

 • wygoda i elastyczność – bieżące dostosowywanie dostępnej mocy obliczeniowej do potrzeb i możliwości finansowych (bufor, prawo opcji)
 • przejrzysty harmonogram kosztów – łatwe planowanie bez ryzyka niedoinwestowania/przeszacowania
 • oszacowanie wynagrodzenia maksymalnego na etapie udzielania zamówienia (zgodnie z art. 28 ustawy PZP)
 • brak ukrytych opłat i obowiązków – wszystkie niezbędne elementy w cenie
 • płatność z dołu – po zakończeniu (miesięcznego) okresu rozliczeniowego
 • gotowe rozwiązanie, z którego Klient po prostu korzysta, zostawiając HPE kompleksowe utrzymanie infrastruktury
 • renoma i doświadczenie HPE w świadczeniu podobnych usług – pewność realizacji umowy
 • najwyższej klasy infrastruktura IT (nowy sprzęt, który do nikogo później nie trafi)
 • możliwość wskazania dodatkowych kryteriów (np. w zakresie doboru osób świadczących usługi posiadających odpowiednie certyfikatów).

 

Historia pewnej szklanki… czyli na czym polega model IaaS od strony technologicznej i biznesowej

Istotę modelu IaaS – na przykładzie HPE GreenLake – zaprezentowaliśmy od strony praktycznej (zarówno finansowej, jak i organizacyjnej), podczas webinarium zorganizowanego przez ICAN Management Review, pt. Historia pewnej szklanki czyli infrastruktura IT jako usługa.

Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem i nagraniem spotkania:

HPE GreenLake - webinarium: infrastruktura IT jako usługa

 

Moc obliczeniowa jako usługa rozliczana wg zużycia – perspektywa CFO

Podczas niedawnego webinarium Klubu CFO, który mieliśmy przyjemność prowadzić wraz ekspertami ze świata finansów, rozmawialiśmy m.in. o tym, że infrastruktura IT w modelu usługowym staje się coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań. Coraz więcej organizacji decyduje się na ten model i zamiast kupować urządzenia na własność, korzysta z nich w modelu as‑a-Service w ramach chmury hybrydowej, która zapewnia pełną kontrolę nad danymi.

Co więc powinni o tym wiedzieć CFOs, dyrektorzy finansowi i inni decydenci biznesowi?

Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym materiale:

HPE GreenLake - webinarium: nowoczesne sposoby finansowania mocy obliczeniowej, czyli Iaas

 

Może to właściwy moment, aby sprawdzić, czy HPE GreenLake to optymalny kierunek również dla Ciebie?

 

Zjeść ciastko i mieć ciastko? Okazuje się, że nie trzeba już wybierać pomiędzy korzystaniem z zalet chmury i zachowaniem kontroli nad danymi oraz kosztami. Platforma edge-to-cloud, HPE GreenLake, może okazać się dokładnie tą alternatywą, której szuka tak wiele organizacji inwestujących w przyszłość odważnie i przewidywalnie – wyjaśnia Maciej Misiak, Product Manager HPE w Exclusive Networks Poland.

Biznes oparty na usłudze HPE GreenLake w chmurze lokalnej rozwija się już szybciej niż chmura publiczna, kolejni partnerzy i klienci końcowi decydują się na model IaaS.

Porozmawiajmy o indywidualnych potrzebach i specyfice Twojej organizacji lub Twoich klientów. Zapraszamy do kontaktu przez formularz lub bezpośrednio z nami:

Marek Lesiak
marek.lesiak@exclusive-networks.pl
+48 605 853 938

Maciej Misiak
maciej.misiak@exclusive-networks.pl
+48 601 341 271

Dowiedz się więcej o GreenLake i innych rozwiązaniach HPE w naszym portfolio >>

Przeczytaj również inne artykuły o HPE GreenLake: