Nowość: EVER IOT SERVER do monitorowania warunków środowiskowych

EVERIOT SERVER to system, który umożliwia zdalne monitorowanie warunków środowiskowych. Przeznaczony jest do obiektów z wydzielonymi pomieszczeniami, w których zlokalizowana jest infrastruktura IT (np. serwerownia czy centrum przechowywania danych). Aby zapewnić optymalną i bezusterkową pracę urządzeń teleinformatycznych, potrzebujemy monitorować temperaturę oraz wilgotność. W sytuacjach przekroczenia dopuszczalnych parametrów środowiskowych, chcemy otrzymać powiadomienie i móc niezwłocznie zareagować.

 

System EVERIOT SERVER – jak to działa?

System EVERIOT SERVER umożliwia monitoring od kilku do kilkuset punktów pomiarowych. Rozwiązanie zapewnia (bezpłatnie) ciągły dostęp 24h do danych w bazie w chmurze, za pomocą przeglądarki internetowej. Baza danych pozwala na analizowanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu (zarówno danych bieżących, jak i historycznych) oraz tworzenie certyfikatów przydatnych podczas audytów. W wersji odpłatnej możesz dodatkowo skonfigurować pod swoje indywidualne potrzeby alarmy i powiadomienia e-mail/SMS.

EVER IOT SERVER - jak to działa?

 

Jak widać na powyższym schemacie, rozwiązanie składa się z następujących elementów:

 • rejestratory w technologii RF & NFC zapisujące i gromadzące dane
 • hub pełniący rolę urządzenia do automatycznej komunikacji rejestratora z bazą danych
 • baza danych do zarządzania i przetwarzania zgromadzonych danych z rejestratorów
 • aplikacje do zdalnego, jednoczesnego monitorowania parametrów środowiskowych (temperatura i wilgotność, inne) w czasie rzeczywistym.

 

EVERIOT SERVER – kluczowa funkcjonalność i cechy rozwiązania:

 • pomiar temperatury i wilgotności w odniesieniu do znacznika czasu UTC
 • zdalne zarządzanie – geolokalizacja i schemat lokalizacji urządzeń
 • transmisja danych jednocześnie poprzez NFC, RF, GPRS, BLUETOOTH
 • zasięg transmisji radiowej do 700 m (w wolnej przestrzeni)
 • pełna integracja z innymi środowiskami danych
 • gwarantowana dokładność pomiarów w całym zakresie pracy
 • szyfrowanie danych jako gwarancja bezpieczeństwa
 • wytrzymała, wodoodporna konstrukcja rejestratorów
 • współpraca z dedykowaną aplikacją umożliwiającą graficzne przedstawienie danych i ich eksport do pliku
 • pełna zgodność z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP (dzięki czemu użytkownik otrzymuje niezbędne informacje służące analizie krytycznych punktów kontroli i zagrożeń)
 • indywidualna kalibracja rejestratorów, odpowiadająca na szeroki wachlarz potrzeb firm różnych sektorów gospodarki
 • pełna normatywność modułu pomiarowego (certyfikat HACCP, zgodny z normą EN 12830 i normą ETSI 300220)
 • sensory znajdujące się w rejestratorach pomiarowych posiadają certyfikat kalibracji szwajcarskiej firmy SENSIRION zgodny z EN 17025
 • certyfikaty potwierdzające zgodność z międzynarodowymi normami GDP, CE, FCC, ISED.

 

EVER IOT SERVER - monitorowanie temperatury i wilgotności

 

POBIERZ KARTĘ PRODUKTOWĄ EVERIOT SERVER >>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZOBACZ, JAK TO DZIAŁA >>

Monitorowanie warunków środowiskowych na wyciągnięcie ręki! Modernizuj zarządzanie infrastrukturą IT z rozwiązaniami EVER Power Systems

Szczegółowe informacje zarówno o powyższych narzędziach, jak i innych rozwiązaniach EVER, znajdziesz u ekspertów Exclusive Networks Poland:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

Natalia Grindel-HejmejNatalia Grindel-Hejmej
natalia.grindel@exclusive-networks.pl
+48 693-833-122