myHEZO

Nowa forma zgłoszeń w myHEZO

Korzystanie z obsługi zgłoszeń w portalu myHEZO wymaga teraz ponownej, jednorazowej rejestracji w aplikacji.

[ English version >> ]


Po wejściu na stronę https://myhezo.pl/
(polska wersja językowa) lub https://myhezo.com/ (angielska wersja językowa) wybierz opcję: Logowanie, a następnie: Zarejestruj się.

Ważne! W procesie rejestracji – oprócz danych teleadresowych — kluczowe jest wprowadzenie trzech głównych parametrów, na podstawie których nastąpi proces autoryzacji, są to:

  • NIP firmy, poprzedzony znakami PL (zgodnie z wzorem: PLXXXXXXXXXX)
  • numer jednego z zakupionych kontraktów (numer umowy serwisowej),
  • jeden z numerów seryjnych ze wskazanego powyżej kontraktu.

W nowym systemie została zmieniona notacja numerów seryjnych. W okresie przejściowym przed numerem seryjnym był dodany prefiks (H) – przykład (H)-FG1234567890. Od 19 czerwca 2024 w procesie autoryzacji należy użyć sam numer seryjny – przykład FG1234567890 

Dodatkowo został wprowadzony system autoryzacji dwuetapowej tzw. two-factor authentication. W zależności od wyboru mogą to być np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Okta Authenticator. 

Po zalogowaniu zostaną wyświetlone wszystkie zakupione umowy serwisowe i przypisane do nich numery seryjne.


W przypadku problemów z autoryzacją lub nagłej potrzeby kontaktu, na portalu myHEZO lub z założeniem zgłoszenia zapraszamy do kontaktu:

zadzwoń: +48 12 25 25 600 | wypełnij formularz>>> | napisz na: pomoc@myhezo.pl 


Do nowej aplikacji zostały przeniesione:
– wszystkie aktywne umowy serwisowe HEZO — nie ma potrzeby ich ponownej rejestracji,
– wszystkie aktywne zgłoszenia, które będą miały następującą formę:

  • temat zgłoszenia (pozostanie niezmieniony),
  • dialog ze sprawy (zostanie zapisany w formie pliku PDF i umieszczony jako załącznik).

Procesy zamknięte w obecnej aplikacji nie zostaną przeniesione do nowej platformy.

Dostęp do dotychczasowych otwartych zgłoszeń będzie możliwy natychmiast po ponownym zarejestrowaniu się w portalu.

Zgodnie z RODO, w interfejsie aplikacji, została wprowadzona modyfikacja.
Podczas zakładania sprawy użytkownik HEZO ma możliwość określenia czy udziela dostępu do treści zakładanego zgłoszenia pracownikom firmy, która dostarczyła mu licencje.

POBIERZ INSTRUKCJĘ LOGOWANIA

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Napisz lub zadzwoń do nas >>