Rola cybersecurity w transformacji cyfrowej

Biznesowe scenariusze przyszłości a strefa komfortu  

Na przestrzeni ostatnich lat w przedsiębiorstwach wzrosła  świadomość, jak istotną rolę odgrywa cyberbezpieczeństwo w zapewnieniu ciągłości działania i sprawnego funkcjonowania kluczowych procesów. Zwiększa się powszechne zainteresowanie rozwiązaniami produktowymi z dziedziny security oraz wiedza na temat ich coraz większej precyzji w ochronie przed atakami.

Ostatni rok i zwiększenie skali osób pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym wpłynęły na konieczność wzrostu liczby chronionych urządzeń końcowych. W konsekwencji, na popularności zyskały rozwiązania EDR (Endpoint Detection and Response) oraz systemy zabezpieczające zróżnicowane kanały dostępu, w tym 2FA/MFA. Sytuacja pandemii znacząco przyspieszyła cyfryzację w kontekście cyberbezpieczeństwa, zapewniającego bezpieczny sposób komunikacji z siecią i zasobami firmowymi.

W perspektywie najbliższych 5-10 lat, w których procesy cyfryzacji i automatyzacji będą postępowały, cyberbezpieczeństwo odegra kluczową rolę. Narzędzia security będą się dynamicznie rozwijały, dostosowując funkcjonalności i zabezpieczenia do wyzwań przyszłości. Najprawdopodobniej rynek ten będzie bardziej usługowy, w mniejszym stopniu produktowy. Same produkty zostaną mocno zautomatyzowane, tak aby analitycy ds. cyberbezpieczeństwa mogli skupić się na najważniejszych, złożonych incydentach.

Cybersecurity to specjalizacja, która wciąż się rozwija, starając się dostarczyć na rynek rozwiązania przeciwdziałające licznym niebezpieczeństwom. Bez odpowiednio przeszkolonych specjalistów organizacje nie będą jednak w stanie zablokować, a czasami nawet dostrzec incydentów pojawiających się w sieciach firmowych. Sytuacji nie ułatwia również fakt, że w użyciu obecnych jest wiele rozwiązań, posiadających podatności na cyberataki i wciąż odkrywane są nowe zagrożenia.

Partnerzy stawiający na rozwój usług monitorowania i wykrywania incydentów z pewnością odnotują zwiększone zainteresowanie swoim portfolio. Posiadanie przez klientów odpowiednich narzędzi przestaje być już wystarczające, by podjąć odpowiednią i trafną reakcję, ze względu na dynamiczny, wykładniczy wzrost skali cyberataków.

Świat cyfrowy ulega nieustannym zmianom i niesie ze sobą wyzwania, którym trzeba stawić czoła. W końcu, w strefie komfortu nie ma rozwoju. Im wcześniej przygotujemy się na różne scenariusze przyszłości, tym lepiej zrozumiemy jakie szanse biznesowe się w nich jawią. Szanse, z których zdecydowanie powinniśmy skorzystać!

IT Expert:

Artur Madejski
Product Manager w Exclusive Networks Poland,
odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych w oparciu o produkty marki Fortinet.

Kontakt:

„Nie ma rozwoju w strefie komfortu. Im wcześniej przygotujemy się na różne scenariusze przyszłości, tym lepiej zrozumiemy jakie szanse biznesowe się w nich jawią. Szanse, z których zdecydowanie powinniśmy skorzystać!”