Veracomp i Exclusive Networks w jednej grupie dystrybucyjnej – komentarze przedstawicieli


Jesper Trolle, CEO Exclusive Networks

Ostatnie miesiące to okres bardzo dynamicznego rozwoju Exclusive Networks na świecie. Staramy się inwestować w firmy, które doskonale rozumieją lokalne potrzeby. Włączenie Veracomp do naszych struktur jest jednym z najważniejszych elementów ekspansji zgodnej z tą strategią. W ten sposób zyskujemy unikatową szansę na sukces w Europie Środkowo-Wschodniej. Z pewnością wykorzystamy mocne fundamenty biznesowe i spójną kulturę organizacyjną Veracomp, która sprawdziła się w 19 krajach tego regionu.

Mariusz Kochański, prezes zarządu Veracomp – Exclusive Networks

Naszedł przełomowy moment dla Veracomp – łączymy siły z globalnym dystrybutorem, który razem z nami rozpocznie działalność w nowym regionie. Zamierzamy kontynuować rozwój biznesu w modelu zapewniającym dużą autonomię oraz swobodę współpracy – to podejście przekonało nas do wejścia w skład grupy Exclusive Networks. Chcemy zapewniać partnerom dostęp do innowacji oraz profesjonalne wsparcie naszego zespołu, bazując na własnych doświadczeniach i wiedzy dystrybutora obecnego na pięciu kontynentach. Jesteśmy pewni, że wszyscy klienci, partnerzy i pracownicy skorzystają na tym połączeniu.

Cezary Seliga, wiceprezes zarządu Veracomp – Exclusive Networks

Sprawna finalizacja transakcji to efekt pracy wielu specjalistów Veracomp i Exclusive Networks, a także ekspertów spoza naszych organizacji. Dziękuję im za pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm, które pozwoliły przeprowadzić tę skomplikowaną operację w zaledwie cztery miesiące. Teraz rozpoczynamy nowy etap. Z mojej perspektywy, połączenie niesie wiele zalet dla integratorów i producentów. Warunki współpracy zostaną utrzymane, a my jako globalny dystrybutor zapewnimy jeszcze większą stabilność i bezpieczeństwo finansowe dla naszych Dostawców, a także szerokie portfolio produktów oraz usług dla Partnerów. Dzięki tej transakcji Exclusive Networks pojawi się w regionie, gdzie dotychczas nie był obecny. Wyniki osiągane przez obie firmy są najlepszym dowodem skuteczności przyjętej strategii i wskazują, że nasza działalność w regionie CEE będzie mieć duży wpływ na całkowite przychody Exclusive Networks. Jesteśmy jednym zespołem, co zapewnia efekt synergii, daje ogromne nadzieje na przyszłość i zapowiada wiele ambitnych projektów.