Zamiast okupu – współpraca z organami ścigania. Jak się chronić przed nowymi formami ransomware’u?

Ataki typu ransomware systematycznie ewoluują, czego przykłady widać było wielokrotnie w czasie trwającej pandemii COVID-19. Cyberprzestępcy obierają za swój cel jednak nie tylko organizacje związane z ochroną zdrowia. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa, reprezentujący wszystkie branże, powinni być świadomi, w jaki sposób chronić systemy, aplikacje i sieci przed atakami nowego typu. Zdaniem analityków z FortiGuard Labs firmy Fortinet, ransomware będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla cyberbezpieczeństwa w 2021 roku.

Nowe trendy w cyberprzestępczości

Atak typu ransomware tradycyjnie kojarzone były z blokowaniem dostępu do danych. Obecnie jednak cyberprzestępcy stosują bardziej wyrafinowane sposoby działania. Coraz częściej zaszyfrowane dane trafiają na serwery cyberprzestępców, a ofiary są szantażowane ich ujawnieniem lub sprzedażą na czarnym rynku. Atakujący żądają okupu, a w DarkNecie rozwijają się firmy specjalizujące się w negocjacjach z hakerami. Zmieniła się nie tylko forma, ale również cel ataków ransomware. Konwergencja technik informacyjnych (IT) i operacyjnych (OT) sprawiła, że ransomware zaczął być ukierunkowywany na nowe typy danych, zbierane przez różnego rodzaju czujniki, sieci energetyczne, systemy medyczne czy infrastrukturę zarządzania transportem.

Płacić czy nie?

Chociaż w przypadku ataku ransomware niektórym firmom może wydawać się, że zapłacenie okupu to łatwiejsze rozwiązanie, konieczne jest uwzględnienie kilku czynników. Przede wszystkim, współpraca z cyberprzestępcami nie gwarantuje ustania zagrożenia. Co więcej, stanowi wyraźny sygnał, że w przyszłości ofiara też będzie gotowa do zapłacenia okupu. Możliwe jest też, że pewna część danych została już ujawniona, co będzie skutkować długofalowymi problemami.

Cyberhigiena – podstawa bezpieczeństwa firmy

Jak więc najlepiej chronić przedsiębiorstwo przed nowymi formami ransomware’u? Eksperci FortiGuard Labs przygotowali zestaw praktycznych porad dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT:

  • Dostarczaj pracownikom aktualne informacje o nowych typach ataków socjotechnicznych. Tylko odpowiednia wiedza pozwoli im zachować czujność.
  • Wprowadź strategię typu „zero trust access” (ZTA) wraz z segmentacją i mikrosegmentacją sieci.
  • Dbaj o regularne tworzenie kopii zapasowych danych. Zapisuj je również offline.
  • Dopilnuj, by wszystkie dane firmy znajdujące się w sieci były szyfrowane.
  • Ćwicz strategie reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem – upewnij się, że wszyscy pracownicy wiedzą, co powinni robić w przypadku ataku.
  • Planując szkolenia uwzględniaj również rodziny pracowników – praca zdalna sprawiła, że środowisko domowe stało się czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo firmy.

Wspólny front w walce z hakerami

Do walki z cyberprzestępczością nie wystarczą jednak pojedyncze działania firmy. Kluczowa jest tutaj współpraca ze wszystkimi, wewnętrznymi i zewnętrznymi współpracownikami – w tym z organami ścigania. Dzielenie się danymi wywiadowczymi ze służbami i innymi organizacjami to jedyny sposób na skuteczną walkę z grupami przestępczymi. Współpraca publicznych i prywatnych podmiotów w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia analizę zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań.

Wiedza – narzędzie walki z nowymi formami ransomware’u

Analitycy Fortinet przewidują, że w 2021 roku możemy spodziewać się nowych form ataków ransomware. Ważne, by firmy i organizacje przyjęły proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa. Konieczna jest identyfikacja zasobów o krytycznym znaczeniu dla działalności i stworzenie strategii obronnych. Nie można zapomnieć również o czynniku ludzkim. Zarówno dobra edukacja pracowników, jak i współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi, są kluczowe dla ochrony przed nowymi formami zagrożeń.