Zastosowania rozwiązań Professional AV & Unified Communications

Innowacje technologiczne usprawniają komunikację i współpracę w ramach zespołów

Branża IT zmienia się bardzo dynamicznie, innowacje technologiczne powstają niemalże każdego dnia na naszych oczach. Wydarzenia związane z COVID, zmiany zachowań społecznych czy kulturowych, a także nowe modele pracy, diametralnie i trwale wpłynęły na podejście do korzystania z technik komunikacji oraz współpracy zespołowej. Obecnie jesteśmy również świadkami zmian demograficznych, wpływających na środowisko pracy – pracownicy powinni móc współpracować, swobodnie wymieniać się myślami oraz pomysłami, aby w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał niezależnie od wieku. Młode pokolenie, przyzwyczajone do używania najnowszych technologii konsumenckich, poszukuje podobnych doświadczeń w narzędziach udostępnianych przez pracodawcę, a co za tym idzie, również producenci muszą dostosowywać swoje platformy w taki sposób, aby odpowiadały one wymogom stawianym przed oprogramowaniem oraz urządzeniami.

Menadżerowie jednostek biznesowych pracują w niezwykle zmiennym środowisku. Trendy w zachowaniach konsumenckich dynamicznie wpływają na technologię, a co za tym idzie wymagają częstych zmian strategii działania oraz uzupełniania luk w portfolio produktowym.

Ze względu na znaczącą zmianę naszych przyzwyczajeń można dostrzec kilka sektorów, w których nowe trendy są mocno zauważalne. Na rynku Professional AV coraz więcej wdrożeń dotyczy sektora edukacji, zarówno w szkołach podstawowych, średnich, jak i na uniwersytetach. Zachodzi tam potrzeba zastosowania inteligentnych systemów nauczania, które wykorzystują wyświetlacze HD multi-touch, podnoszące możliwości wizualizacji i kreatywnego działania dla zapewnienia jak najlepszych doświadczeń zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, by efektywnie przekazywać oraz pozyskiwać nową wiedzę. Kolejnymi sektorami, w których sprawdzają się rozwiązania Pro AV z pewnością są  rynki retail, hospitality (hotele) czy digital signage (hale wystawowe, stadiony), gdzie dostawcy wyświetlanych treści zrobią wiele, aby zwrócić uwagę konsumenta oraz skutecznie dotrzeć do największej możliwej grupy odbiorców. Z kolei przedsiębiorstwa przeszły na rozwiązania Unified Communications, aby zmniejszyć koszty operacyjne, zwiększyć przychody i wzmocnić relacje z klientami. UC usprawnia proces decyzyjny poprzez integrację różnych narzędzi komunikacyjnych w jedną platformę. Dostawcy specjalizujący się w usługach UC kładą nacisk na upraszczanie swoich rozwiązań, ułatwiając ich wdrażanie i zarządzanie nimi.

Platformy Pro AV&UC umożliwiają pracownikom współpracę przy użyciu szerokiej gamy narzędzi, urządzeń i systemów. Zapewnia to pracownikom dużą elastyczność oraz swobodę w wymianie myśli i contentu. Praca w zespole może okazać się lepszym sposobem, a także przynieść lepsze wyniki – pozwala każdemu uczestnikowi spotkania w formule hybrydowej komunikować się w czasie rzeczywistym. Ujednolicona platforma to również niższe koszty oraz możliwość pracy z dowolnego miejsca.

Komunikacja biznesowa szybko się rozwija, a organizacje szukają sposobów kontrolowania kosztów i poprawy wydajności. Spowodowało to coraz częstsze wdrażanie rozwiązań UC, dostarczanych głównie w modelu hostowanym lub opartym na chmurze (Unified Communications as a Service – UCaaS). Przedsiębiorstwa na nowo definiują swoje modele biznesowe, aby poprawić ogólną produktywność. Obecnie jednym z elementów działalności biznesowej stała się integracja systemów telefonii w czasie rzeczywistym, wymiany danych oraz komunikacji wideo. Firmy inwestują w te rozwiązania, aby poprawić współpracę i komunikację wewnętrzną, z pracownikami zdalnymi oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa – z Partnerami, klientami i dostawcami.

Organizacja to ekosystem. Aby sprawnie zarządzać wszystkimi jego elementami, należy skutecznie łączyć ze sobą poszczególne składowe. Stosunkowo niedawno pojawiły się nowe, wymagające wyzwania, związane z przerwami w łańcuchach dostaw. Środowisko biznesowe wymaga od nas zmian i ciągłej ewolucji, a nauka pochodzi z doświadczenia. Jestem niezwykle ciekaw, jakie nowe wyzwania przyniesie ze sobą nadchodząca przyszłość. Podchodzę niezwykle otwarcie do każdego z nich!

Exclusive Networks Poland posiada w swoim portfolio Pro AV&UC rozwiązania, dzięki którym Partnerzy oraz ich klienci są w stanie dopasować urządzenia do swoich potrzeb. Nasi inżynierowie wspierają proces decyzyjny dzięki prowadzonym procesom POC (proof of concept), które w wielu wypadkach są konieczne do pozytywnego zakończenia projektu. Komunikacja odbywa się w bardzo złożonym środowisku sieciowym klienta, łączy ze sobą kilka platform, gdzie naturalną sytuacją jest konieczność integracji, a co za tym idzie, wymagana jest znajomość wielu technologii jednocześnie. Jesteśmy do dyspozycji, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem z naszymi Partnerami.

IT Expert:

Paweł Jachimczyk
Business Unit Manager w Exclusive Networks, odpowiedzialny
za koordynację pracy zespołu doświadczonych Product Managerów w zakresie produktów Pro AV&UC.

Kontakt:

 

„Organizacja to ekosystem. Aby sprawnie zarządzać wszystkimi jego elementami, należy skutecznie łączyć ze sobą poszczególne składowe. Platformy Pro AV&UC umożliwiają pracownikom współpracę przy użyciu szerokiej gamy narzędzi, urządzeń i systemów. Zapewnia to pracownikom dużą elastyczność oraz swobodę w wymianie myśli i contentu.”