Exclusive Networks sprostał wyzwaniom pandemii i osiągnął świetnie wyniki finansowe w 2020 roku

Globalny dystrybutor VAD osiągnął przychody na poziomie 2,6 mld euro, rozszerzył zasięg geograficzny, wprowadził na rynek rewolucyjną platformę on-demand oraz zdefiniował wizję nowej infrastruktury, do której można mieć pełne zaufanie. 

Exclusive Networks, międzynarodowy dostawca rozwiązań teleinformatycznych, ogłosił wyniki finansowe za rok 2020. Prezentują one imponujący wzrost, osiągnięty w niespotykanych do tej pory na świecie warunkach handlowych. W ubiegłym roku spółka kontynuowała dynamiczny rozwój, odnotowując organiczny wzrost sprzedaży o 8%. Rozszerzyła również swój globalny zasięg dzięki trzem strategicznym przejęciom, w tym Grupy Veracomp, obecnej w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka przeprowadziła również dalszą automatyzację i udoskonalenie procesów wewnętrznych, oraz uruchomiła X-OD – platformę on-demand, która umożliwia oferowanie rozwiązań i usług profesjonalnych w oparciu o subskrypcję. Oba te elementy przyczyniły się do rekordowego – pod względem dochodów i zysku operacyjnego – wyniku firmy.

Komentując wyniki, Jesper Trolle – prezes Exclusive Networks powiedział: „Pomimo niepewności i ograniczeń, rok 2020 to dla nas okres dużej elastyczności, determinacji oraz świetnych wyników, uzyskanych przez Exclusive Networks. Ten fantastyczny rezultat stanowi doskonałe świadectwo tego, jak niesamowici i niezwykle zaangażowani są nasi pracownicy na całym świecie. To również zasługa naszych partnerów i klientów, którzy – jak jeden mąż – sprostali wyzwaniu 'normalnej pracy w niezwykłych czasach’.”

„Nie mam wątpliwości, że nasze doświadczenie oraz specjalizacja w rozwiązaniach cybernetycznych, były kluczowymi czynnikami, determinującymi sukces w ubiegłym roku. Z tego powodu będą one miały również duży wpływ na przyszły kierunek rozwoju naszej firmy. Wizją Exclusive Networks jest świat pełen zaufania do wszystkich ludzi i organizacji, a misją, która nam przyświeca, jest jej urzeczywistnienie. Jako dystrybutor pierwszego wyboru w dziedzinie infrastruktury cyfrowej, jesteśmy świetnie przygotowani do wspierania partnerów w wykorzystywaniu wielu nowych możliwości, które przed nami stoją”.

Inne warte podkreślenia osiągnięcia Exclusive Networks w 2020 roku obejmują:

  • silny, organiczny wzrost w wielu regionach,
  • zwiększenie udziału usług w całkowitych przychodach oraz zmiana sposobu ich świadczenia, będąca następstwem ograniczeń z powodu pandemii COVID-19,
  • dynamika rozwoju głównych, strategicznych dostawców, przewyższająca wskaźniki rynkowe,
  • dalsza koncentracja na nowych producentach, wyróżniających się dobrymi wynikami,
  • rozszerzenie portfolio o 17 nowych vendorów oraz ich ekspansja geograficzna,
  • uruchomienie platformy X-OD (Exclusive Networks on Demand), ułatwiającej sprzedaż w modelu ‘everything-as-a-service’ i w efekcie wzrost popularności modelu subskrypcji,
  • powołanie nowego CEO, którym został Jesper Trolle oraz wzmacnianie zespołu kierowniczego, do którego dołączyli wiceprezes ds. zasobów ludzkich Laurence Galland oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju biznesu Alexandre Azouaou,
  • przejęcie firmy Veracomp, posiadającej biura w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i tym samym rozszerzenie działalności Exclusive Networks w tym regionie,
  • rozszerzenie zasięgu Exclusive Networks w Hongkongu dzięki przejęciu firmy JJNET i dzięki temu otwarcie „furtki” do ekspansji w Azji Północno-Wschodniej,
  • zwiększenie kompetencji w zakresie własnych usług w chmurze, DevSecOps i konteneryzacji w wyniku przejęcia firmy Nuaware.

Analizując wyniki i patrząc w przyszłość, Andy Travers – wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Exclusive Networks stwierdził: „Nasze DNA umożliwiło szybką adaptację do 'nowej normalności’ i sprostanie wyzwaniom 2020 roku. Dzięki temu zrealizowaliśmy plany, rozszerzając lokalną obecność na całym świecie, wprowadzając nowe innowacje cyfrowe oraz przyciągając do naszej organizacji kolejne utalentowane osoby.”

„Perspektywy rozwoju są niesamowite. Skupienie się na transformacji cyfrowej, szybsze otwarcie na chmurę i pracę rozproszoną, większe znaczenie bezpieczeństwa i integracji – to wszystko sprawia, że stoimy przed wielkimi możliwościami. Dzięki naszej ideologii, stawiającej usługi na pierwszym miejscu oraz ciągłym innowacjom cyfrowym, chcemy wspierać naszych partnerów w utrzymaniu dotychczasowej pozycji i tworzeniu dodatkowej wartości w szybko zmieniającym się, cyfrowym świecie.”