Backup & Recovery w prywatnej chmurze? 10 argumentów za HPE GreenLake Cloud Platform

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych to już kanon nowoczesnych organizacji. Zdecydowanie rzadziej pada pytanie Czy? a coraz częściej Jak? Dla organizacji korzystających z chmury prywatnej czy środowisk hybrydowych, jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie i elastycznych biznesowo opcji są usługi Backup & Recovery w ramach HPE GreenLake Cloud Platform. Sprawdźmy dlaczego!

 

Backup as a Service

HPE GreenLake for Backup and Recovery to usługa tworzenia kopii zapasowych w środowisku chmury hybrydowej. Upraszcza ona sposób ochrony lokalnych maszyn wirtualnych VMware® i natywnych obciążeń roboczych, takich jak Amazon EBS Volumes i EC2 Instances, zapewniając możliwość obsługi w chmurze i elastyczność oprogramowania dostarczanego jako usługa.

 

HPE GreenLake for Backup and Recovery - infografika

 

Oto 10 najważniejszych powodów, dla których warto sprawdzić rozwiązanie HPE GreenLake for Backup and Recovery:

 

1. Uproszczona ochrona dostarczana jako SaaS.

Usługa jest hostowana na portalu chmurowym HPE GreenLake, co pozwala zlikwidować koszty ogólne związane z zakupem, wdrożeniem i zarządzaniem serwerami kopii zapasowych, serwerami multimedialnymi, serwerami katalogowymi, bramami w chmurze, serwerami proxy itp. Elementy te pomagają zapewnić tradycyjną ochronę opartą na oprogramowaniu do tworzenia backupu. Zintegrowane miejsca przechowywania kopii zapasowych eliminują konieczność oddzielnego udostępniania i zarządzania ich magazynem, przy zachowaniu zgodności z oprogramowaniem układowym, systemami operacyjnymi i aktualizacjami oprogramowania. Usługę tę obsługuje firma HPE, zapewniając równocześnie ochronę danych. Użytkownicy rozwiązania mogą więc zrezygnować z posiadania i utrzymywania własnej infrastruktury do tworzenia backupu.

2. Łatwa obsługa przy zapewnieniu spójnej ochrony.

Globalna Polityka Ochrony może być stosowana zarówno w przypadku danych lokalnych, jak i hostowanych w chmurze. Obejmuje ona zobowiązania organizacji w zakresie odzyskiwania danych i pomaga w zapewnieniu spójnej ochrony w przypadku obciążeń lokalnych, chmurowych i hybrydowych. Ponadto, powiązanie jej z Grupami Zabezpieczeń umożliwia automatyzację procesu tworzenia backupu na dużą skalę.

3. Wysoka wydajność pamięci masowej.

Szczegółowa deduplikacja (HPE StoreOnce Catalyst) zapewnia oszczędność miejsca przy tworzeniu backupu oraz niezrównaną wydajność pamięci. Ogranicza to ilości miejsca niezbędnego do przechowywania wymaganych punktów odzyskiwania i daje kontrolę nad kosztami przechowywania kopii zapasowych. Wewnętrzne testy przeprowadzone przez HPE wykazały, że wydajność pamięci masowej jest nawet 8 razy większa niż w przypadku podobnej oferty innych dostawców. Korzyści ze zwiększonej wydajności pamięci masowej to m.in. możliwość zakupu mniejszej ilości pamięci masowej do zarządzania danymi backupowymi, obniżenie kosztów przepustowości sieci, krótszy czas wykonywania kopii zapasowych oraz możliwość przechowywania większej ilości danych (dzięki przewidywalnym kosztom i skali chmury).

4. Obsługa w chmurze dzięki bezpiecznej konsoli chmurowej.

Jedna konsola chmurowa umożliwia skonsolidowane zarządzanie zadaniami tworzenia i przywracania kopii zapasowych, chronionym i niechronionym inwentarzem zasobów, raportowaniem, politykami ochrony oraz magazynem kopii zapasowych w lokalizacjach lokalnych i w chmurze. Dostęp do konsoli chmurowej można uzyskać poprzez bezpieczny portal chmurowy HPE GreenLake. Dostępne są również interfejsy API HPE GreenLake for Backup and Recovery.

5. Bezpieczna z natury.

Aplikacje typu ransomware i inne złośliwe oprogramowania są neutralizowane za pomocą wbudowanego szyfrowania, niezmienności danych kopii zapasowych i (opcjonalnej) procedury podwójnej autoryzacji z dodatkowym zatwierdzeniem zmian przez drugą osobę. Wszystkie kopie zapasowe są szyfrowane w trakcie ich tworzenia i podczas przechowywania. Konfigurowalna niezmienność danych backupowych zapobiega usunięciu lub modyfikacji kopii zapasowej przez złośliwe oprogramowanie lub użytkowników, przed upływem skonfigurowanego czasu przechowywania. Rozwiązanie pracuje na bezpiecznym portalu chmurowym HPE GreenLake, zapewniając wielopoziomowe zabezpieczenia dostępu, uwierzytelnianie, autoryzację i komunikację.

6. Rozliczenia na podstawie zużycia – płać tylko za to, co jest chronione.

Usługa wyróżnia się prostym sposobem rozliczania na podstawie zużycia w zależności od tego, co jest chronione i ilości miejsca wykorzystywanego w Cloud Protection Store – bez dodatkowych opłat za ruch wychodzący (odzyskiwanie danych) lub operacje wyszukiwania. Nie musisz zarządzać skomplikowanymi schematami udzielania licencji na oprogramowanie ani dodatkowymi licencjami na deduplikację, szyfrowanie itp. Nie ma też potrzeby przydzielania magazynu kopii zapasowych w oparciu o przyszłe wymagania, ponieważ usługa przydziela go zgodnie z potrzebami.

7. HPE StoreOnce jako lokalne miejsce przechowywania kopii zapasowych.

Integracja z systemami HPE StoreOnce stanowi alternatywę dla usługi zdefiniowanej jako On-Premises Protection Store. Stworzysz ją na nowym lub istniejącym systemie HPE StoreOnce. Magazyn fizycznie oddziela kopie zapasowe i główne urządzenie pamięci masowej, a zasoby VMware vCenter® nie rywalizują między magazynem On-Premises Protection Store a obciążeniami produkcyjnymi. Taka konfiguracja umożliwia również tworzenie kopii zapasowych za pośrednictwem protokołu Fibre Channel.

8. Kompleksowe zarządzanie danymi.

Platforma „edge-to-cloud” HPE GreenLake to jedna, zcentralizowana lokalizacja do zarządzania infrastrukturą obliczeniową, sieciową i pamięci masowej, przy zapewnieniu równoczesnej ochrony danych. Bezpieczny portal chmurowy zapewnia coraz szerszy zestaw usług w zakresie danych – znajdujących się w tym samym miejscu co usługi, przy użyciu których mają być zarządzane i chronione. Zapewnia to jedno wspólne podejście do zarządzania danymi w całej firmie, co pozwala burzyć silosy danych dzięki elastyczności i doświadczeniu operacyjnemu w chmurze. Eliminuje to złożoność i przyspiesza pracę.

9. Lokalizacja kopii zapasowych w dowolnym miejscu.

HPE GreenLake for Backup and Recovery jest usługą natywną w chmurze, ale dane backupowe nie są przechowywane na portalu chmurowym HPE GreenLake. To Ty określasz miejsce przechowywania danych lokalnie oraz ich kopii zapasowych w chmurze. Lokalizacja Cloud Protection Store wybierana jest spośród wielu dostępnych lokalizacji w ramach Polityki Ochrony. Dane lokalne mogą być chronione przy zapewnieniu możliwości lokalnego przywracania danych (na miejscu) lub opcjonalnie kopie zapasowe można wysyłać na chmurę – usługa Cloud Protection Store rozwiązania HPE GreenLake for Backup and Recovery.

10. Integracja pamięci.

W przypadku ochrony danych na serwerach HPE Alletra, HPE Nimble Storage i HPE Primera usługa ta automatycznie zachowuje lokalne obrazy, umożliwiając natychmiastowe przywracanie danych, tworzenie kopii zapasowych lokalnie lub w chmurze, które można objąć jedną Polityką Ochrony. Umożliwia to szybkie odzyskiwanie danych i ich długotrwałe przechowywanie w oszczędny sposób.

 

HPE GreenLake for Backup and Recovery  – jak to działa w praktyce?

Zobacz przykładowy zrzut ekranowy z HPE GreenLake Data Services Cloud Console | Backup and Recovery:

HPE GreenLake Bacup and Recovery - dashboard

 

Ilustracja poniżej przedstawia szybki widok pulpitu nawigacyjnego, który pokazuje stan ochrony i konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia ochrony:

HPE GreenLake Bacup and Recovery - hybrid data protection

 

Poniższy diagram prezentuje z kolei prosty przykład architektury z zastosowaniem rozwiązania HPE:

HPE GreenLake Bacup and Recovery - architecture

 

(Więcej informacji o kopiach zapasowych i odzyskiwaniu danych za pomocą HPE GreenLake Cloud Platform znajdziesz w dokumentacji producenta oraz pod adresem: HPE GreenLake for Backup and Recovery | HPE. )

Propozycja Hewlett Packard Enterprise w zakresie tworzenia kopii zapasowych, zabezpieczenia i odzyskiwania danych jest optymalnym wyborem dla naprawdę wielu firm i instytucji działających w hybrydowym świecie oraz stawiających na chmurę prywatną. Rozsądnym, bo bezpiecznym i efektywnym zarówno technologicznie, jak i finansowo – wskazuje Paweł Jachimczyk, HPE Business Unit Manager w Exclusive Networks Poland. Szczególnie ten drugi aspekt wyróżnia HPE GreenLake na rynku rozwiązań IT. Rozwiązania z najwyższej półki, nowy sprzęt, elastyczność, outsourcing obsługi infrastruktury i oczywiście koszty wg bieżącego zużycia rozliczane w OPEX – to najczęstsze argumenty, które do wyboru platformy HPE przekonały organizacje, które stawiają na dynamiczny rozwój, ale są przy tym zapobiegliwe i oszczędne.

Na czym dokładnie polega specyfika platformy HPE GreenLake Cloud? Co wchodzi w zakres usług? Na jakich zasadach są one świadczone i rozliczane? Jak działa bufor i prawo opcji? Jak rozliczane jest „zużycie” usług?…

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O HPE GREENLAKE >>

 

Porozmawiajmy o potrzebach Twoich klientów w zakresie backupu i odzyskiwania danych w chmurze prywatnej

Zapraszam do kontaktu za pomocą formularza lub bezpośrednio ze mną:

Paweł Jachimczyk
HPE Business Unit Manager
Exclusive Networks Poland
+48 607 46 40 80
pawel.jachimczyk@exclusive-networks.pl