Klaster metro active-active na macierzach Huawei OceanStor Dorado V6 – podstawy działania

HyperMetro to rozwiązanie w macierzach Huawei, które umożliwia dwóm systemom pamięci masowej jednoczesne przetwarzanie usług, ustanawiając między nimi wzajemną relację tworzenia kopii zapasowych. Jeśli jeden system pamięci ulegnie awarii, drugi automatycznie przejmie usługi bez utraty lub przerwie w dostępie do danych. Dzięki wdrożeniu HyperMetro nie musisz martwić się o niezdolność swoich systemów pamięci masowej do automatycznego przełączania usług między nimi i będziesz cieszyć się niezawodnością, oraz zapewnioną ciągłością działania twojej infrastruktury IT.

HyperMetro umożliwia skonfigurowanie w dwóch trybach, w zależności od odległości pomiędzy centrami danych:

A. Lokalizacje w bliskiej odległości od siebie  (poniżej 25 km dla Fibre Channel; poniżej 80 km dla ISCSI)

W tym trybie macierze są rozmieszczane w dwóch serwerowniach (najlepiej oddalonych od siebie na odległość uniemożliwiającą np. przedostanie się ognia na wypadek pożaru), a hosty są rozmieszczane w klastrze wirtualizacyjnym. Hosty komunikują się z systemami pamięci masowej za pośrednictwem sieci szkieletowej (Fibre Channel lub IP).

Rysunek 1 Wdrożenie dwóch macierzy w bliskiej odległości.

konfiguracja klastra

B. Lokalizacje w dużej odległości od siebie (≥ 25 km dla Fibre Channel; ≥ 80 km dla ISCSI)

W tym trybie macierze są rozmieszczane w dwóch DC w tym samym mieście lub w dwóch miastach oddalonych od siebie o maksymalnie 300 km. W celu zapewnienia niskich opóźnień transmisji należy stosować urządzenia DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing).

Rysunek 2 Wdrożenie Cross-DC

cross-DC

 

Najważniejsze cechy architektury Metro:

1. W klastrach HyperMetro RPO=0 . W klastrach wirtualnych RTO jest w przybliżeniu równy zero, ponieważ maszyny wirtualne zostaną automatycznie przywrócone na innych hostach, jeśli host w klastrze ulegnie awarii.

2. Niezawdoność rozwiązania na poziomie  99.9999%.

3. Idealne dla szpitali do obsługi systemów medycznych, firm produkcyjnych oraz każdego rodzaju działalności dla której przestoje w działaniu infrastruktuy są niedopuszczalne.

4. Zapewnia ochronę na wypadek zdarzeń losowych takich jak np. pożar serwerowni, zalanie. Ale również umożliwia prowadzenie prac remontowych lub relokacji bez konieczności wyłączania systemów IT.

5. Integracja z dostawcami systemów wirtualizacji Vmware, Microsoft Hyper-V, Oracle, RedHat, Proxmox, Xen czy FusionSphere.